zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Tomasz Roman Bracka życiorys

 Tomasz Roman Bracka - życiorys. Opozycjonista demokratyczny i dysydent w okresie komunistycznym w Polsce w latach od 1981 do 1990 r. działający w Federacji Młodzieży Walczącej, następnie Wolność i Pokój , N.S.Z.Z. Solidarność i Konfederacja Polski Niepodległej, Współtwórca III RP. Lider i założyciel oddziału Więcborskiego Federacji Młodzieży Walczącej Oddział Więcbork - Bydgoszcz w 1987 r. zrzeszającego kilkudziesięciu członków. Początki działalności FMW Więcbork zainicjowałem już w stanie wojennym malując w 1982 roku na elewacjach kamienic w Więcborku przy ul. Ogrodowej i w innych miejscach z Piotrem Losy i samodzielnie napisy Solidarność i inne antykomunistyczne oraz rozprowadzając ulotki antykomunistyczne, dowody w IPN. źródło IPN https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/.../03aeccf8-329b-4541...

To samo dotyczy działalności na rzecz zdelegalizowanej Solidarności w czasach PRL od stanu wojennego do upadku komunizmu w Polsce w 1990 roku. Przez cały okres mojej działalności antykomunistycznej od 1982 r do 1990 r prowadziłem akacje propagandowe i edukacje na rzecz obalenia komunizmu w Polsce. Fakty te zostały potwierdzone w dokumentach, zdjęciach i zeznaniach licznych świadków przed IPN Warszawa i Bydgoszcz oraz przed prezesem i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w postępowaniach administracyjnych, prokuratorskich i sądowych !!!

Przypominam, że już w 1981 roku zostałem skatowany przez dyrektora szkoły podstawowej w Więcborku Pana Klonowskiego za powieszenie dwukrotne krzyża w sali lekcyjnej historii, u Pani Ludwiki Mazur i od tego czasu zaczyna się moja publiczna działalność opozycyjna i praca na rzecz obalenia komunizmu w Więcborku i Polsce. Organizowałem też ruch oporu przeciw komunistycznym władzom PRL jako sportowiec KS Grom Więcbork zakładając na siebie koszule z napisami antykomunistycznymi i żądaniem uwolnienia więźniów politycznych w Polsce. Po jednych z takich zawodów w Więcborku 1 maja 1987 r. zostałem dotkliwie pobity przez SB i ORMO. Była też próba uprowadzenia mnie poprzez SB w PRL i wciąganie do samochodu SB i zabicia na terenie obiektów Zamku Runowie Kr. co potwierdzają świadkowie w tym Pan Ireneusz Pietraszewski i inni będący tam wówczas, którzy ciągnęli mnie za rękę jak SB trzymało mnie za kolejną rękę chcą wciągnąć do jadącego samochodu lub przejechać.

Pamiętam jak dziś jak mnie dopadli ORMOwcy i SBecy przy muszli koncertowej mówiąc ,,ustrój ci się nie podoba'' i z lęku przed moją siłą użyli gazów łzawiących, pałek i skopali mnie do nieprzytomności o tym skatowaniu mnie mówił cały Więcbork. Za działalność opozycyjną na zgrupowaniu kadry w NRD w 1987 r. po zwarciu z rosyjskim szpiclem w hotelu we Frankfurcie nad Odrą miałem być usunięty z meczu Polska - Niemcy. Fakty te zostały potwierdzone przez IPN Warszawa i Bydgoszcz oraz w UDSKiOR w Warszawie i w zeznaniach licznych świadków.

Na uwagę zasługuje pogrzeb solidarnościowy w Więcborku mojej cioci Anastazji Mróz w listopadzie 1985 r. Podczas mszy pogrzebowej i w trakcie konduktu żałobnego, który przemaszerował na pieszo z kościoła na cmentarz towarzyszyła cioci przypięta przeze mnie flaga Solidarności na trumnie. Przypominam, że to właśnie ciocia uratowała mnie prze aresztowaniem przez MO, po mojej akcji ulotkowej i malowaniu napisów solidarności nocą na elewacjach więcborskich w 1984 r. Ukryłem się u cioci Anastazji Mróz na ul. ogrodowej w Więcborku, po tym jak wcześniej byłem goniony przez ORMO i MO, po akcji malowania napisów antykomunistycznych na ulicach Więcborka.

Byłem też organizatorem i koordynatorem demonstracji antykomunistycznych na ulicach Więcborka w latach 80 - tych minionego stulecia, oraz kontr pochodów solidarnościowych na 1 maja np w 1987 r. przed pochodem komunistycznym na ulicach Więcbork. Organizowałem sabotaż i dywersje uszkadzając megafony partyjne na ulicach Więcborka przed komunistycznymi świętami, brałem udział w spaleniu sowieckiego pomnika wdzięczności na więcborskim Rynku w 1988 r. i odrąbaniu tablic PZPR na komitecie miejskim PZPR w Więcborku. Byłem wielokrotnie represjonowany przez MO i SB z pobiciami włącznie. Współuczestniczyłem w cotygodniowych mszach za ojczyznę w kościele Św Brygidy w Gdańsku, skąd przewoziłem wielokrotnie z mamą ale i też sam do Więcborka i Bydgoszczy ulotki i liczne znaki oraz książki solidarnościowe zakazane w PRL.

Jako młody chłopak znalazłem się też w epicentrum wydarzeń bydgoskiego marca 1981 r. będąc wówczas w Bydgoszczy na ulicy Mostowej. Pamiętam kłębiący się wielki tłum ludzi i dużą obawę przed rozlewem krwi o czym mówili wszyscy zgromadzeni. Brałem też udział w nielegalnych spotkaniach opozycyjnych solidarności na plebanii bydgoskiego kościoła Jezuitów, gdzie również uczestniczyłem we mszach za ojczyznę, a moja flaga solidarności po dojściu demonstrantów do pomnika zwycięstwa na początku 1989 r. tam właśnie spoczęła. Również jako opozycjonista solidarności uczestniczyłem we mszy solidarnościowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Gdańskiej Zaspie 12. 06. 1987 r. i nielegalnym pochodzie solidarności po mszy do trzech krzyży, gdzie doszło do starć z MO, ZOMO i SB.

Brałem udział w strajku WiP przeciw MON PRL na rzecz zastępczej służby wojskowej w bydgoskim kościele jezuitów w połowie lat 80-tych minionego stulecia. Uczestniczyłem od 1985 r, do 1990 r. w akcjach propagandowych i demonstracjach antykomunistycznych na festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie rozprowadzając ulotki WiP, KPN, FMW i Solidarności oraz nakładałem na siebie koszule z napisem Uwolnić Więzionych Za Przekonania z wizerunkiem człowieka z kratami oraz znaczki Solidarności Zdjęcia z tego protestu na mojej stronie.

Zostałem usunięty z przyczyn politycznych za swoją działalność antykomunistyczną z Technikum Budowlanego w Bydgoszczy po aresztowaniu mnie ze szkolnego internatu na Pestaloziego w Bydgoszczy, gdzie miałem ulotki które rozprowadzałem i inne materiały antykomunistyczne. Po zatrzymaniu przewieziono mnie na bydgoski komisariat na ul. Toruńskiej, skąd skatowanego i rozebranego wypuszczono mnie po kilkunastu godzinach. Po powrocie do internatu usłyszałem, że mama ma przyjechać do szkoły i usłyszałem, że jestem zwolniony ze szkoły, co stało się faktem. Organizowałem też liczne koncerty pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych na których jako konferansjer i producent artystyczny nawoływałem ze scen do obalenia ustroju komunistycznego w Polsce. Tak było też na moim koncercie Kobranocki na początku maja 1989 r. w lasku miejskim w Więcborku.

Na uwagę zasługuje też ogromna wielotysięczna demonstracja religijna i antykomunistyczna na ulicach Więcborka, którą zorganizowałem z FMW i Solidarnością na początku 1989 r. stając na jej czele z flagą Solidarności i transparentami FMW. Po tym kolejnym publicznym wystąpieniu represje wobec mnie komunistycznych katonów się nasiliły.

Jako radny wojewódzki w Bydgoszczy członek komisji Kultury z ramienia opozycji antykomunistycznej nielegalnej jeszcze Solidarności od 1989 r. do 1990 r. wraz z Stefanem Pastuszewskim zlikwidowaliśmy Komitet Wojewódzki PZPR w Bydgoszczy i zmieniliśmy komunistyczne nazwy szpitali, parków, ulic i rond w Bydgoszczy. Tych prac na rzecz niepodległości Polski jakie wykonałem na przełomie PRL i III RP było więcej.. Wszytko o czym piszę zostało potwierdzone w protokołach WRN Bydgoszcz oraz w zeznaniach licznych świadków i w licznych dokumentach z tamtych lat.
Szczytem bezczelności MO i SB było jak po upadku komunizmu, gdy trafiłem do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jako opozycjonista antykomunistyczny, że byli oprawcy z SB i MO biegali za mną bym im podpisał, że tak mocno nie inwigilowali mnie za moją działalność opozycyjną w PRL i że tak mocno mnie nie tłukli. Kończąc tą historię przypominam ponownie, że to nie krasnoludki, a właśnie MO, ORMO i SB katowało mnie przy muszli koncertowej w Więcborku w 1987 roku i prawie mnie zabiliście, doprowadzając mnie katoni do utraty przytomności i licznych obrażeń na całym ciele !!!

Byłem założycielem w reaktywacji 20 lat temu 11. 11. 2002 r. i zarazem pierwszym prezesem w dwóch kadencjach 290-letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w stopniu generała w latach 2002-2007 r. oraz Królem KBS Więcbork AD – 2011 r. źródło KRS 217002. Posiadam patenty i licencje strzeleckie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie od 2007r. nr. L-27119/B/07. Byłem też założycielem i sekretarzem LKS Sokół Więcbork w latach 2013 – 2014 r.
Polityk – byłem najmłodszym w III RP politykiem opozycyjnym radnym wojewódzkim w Bydgoszczy nr. decyzji BRN-VII/0220/4/90 uchwała WRN Bydgoszcz Nr. X/63/89 z dnia 21 grudnia 1989r. Dziennikarz, publicysta i wydawca zrzeszony w Bibliotece Narodowej w Warszawie ISBN 83-912662-1-4, reporter, dziennikarz, redaktor naczelny gazety Więcborskiej od 2008r. do dnia dzisiejszego – ISSN 1898-7926, http://www.gazetawiecborska.eu .

Od 23 lat pracuje jako strona i pełnomocnik procesowy na wokandach sądów RP i UE jako pełnomocnik w procesach reprywatyzacyjnych w oparciu o art 87 kpc. Wygrałem samodzielnie moje procesy reprywatyzacyjne przez Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w 2015 r. oraz z bezprawiem polskich sądów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu co potwierdza Wyrok ETPCz z dnia 07.07.2015 r. wydany w mojej spawie i mojej mamy. Kolejny wielki sukces prawniczy jaki osiągnąłem samodzielnie to wygrana w procesie przeciw dwóm adwokatom i wiceprezes Sądu Rejonowego, który wygrałem przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy 3 listopada 2016 r. Jestem też badaczem historii Polski i ziemi więcborskiej oraz zbrodni komunistycznych PRL w IPN i RPWiM.

Sportowiec – II – liga PC Grom Więcbork, producent artystyczny i reklamowy- własna firma do dnia dzisiejszego. Kandydat niezależny na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych w 2002r. 2006 r. 2014 r. Kandydat na Posła RP z list Kukiz 15' w 2015 r. Producent artystyczny, reklamowy i multimedialny od 1989 r. współpraca i produkcja artystyczna między innymi z czołowymi zespołami i artystami w tym z Czesławem Niemenem, Ryszardem Riedlem i zespołem Dżem, Martyną Jakubowicz, Tadeuszem Nalepą, Nocną Zmianą Bluesa itd. Członek Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Więcbork kadencja 2010 – 2015 r. Członek Miejsko – Gminnej Rady Pamięci Walk i Męczeństwa od 1998 r. – 2014 r.
Wykształcenie – absolwent szkół: Szkoła Podstawowa w Więcborku nr świadectwa 2/1647 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sępólnie Kr. nr. świadectwa 2282.
Międzynarodowy Dyplom Mistrzowski w Zawodzie Bydgoszcz nr. dyplomu 5197, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Nakło nad/Not., nr świadectwa 142. Matura LO Nakło nad/Not. z dodatkowymi przedmiotami Historia i WOS. Absolwent dwuletniego studium policealnego w zawodzie Technik Administracji Nakło n/ Not. nr świadectwa 153. Międzynarodowy Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji - kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17 - Gdańsk 25 sierpień 2017 r. wraz z suplementem do Dyplomu Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 - Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.

Odznaczenia – Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/.../WMP20170000471/O/M20170471.pdf
Jestem odznaczony złotą odznaką Zasłużonego Działacza LZS za zasługi położone dla rozwoju sportu i turystyki nr. leg. 29529 data nadania Warszawa 14. 02. 2014 r. Złoty Medal Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis,, w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka, Toruń 04. 06. 2014 r. Złoty Medal Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku AD 2011 – 14. 05. 2011 r. Medal za zasługi dla powiatu sępoleńskiego AD FUTURAM REI MEMORIAM w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Sępólno Kr. 01. 04. 2010 r.
Jestem kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. https://sip.lex.pl/.../nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301 Krzyż Wolności i Solidarności, przyznany mi został postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 21. 10. 2014 r., na wniosek Prezesa IPN doktora Łukasza Kamińskiego. Zostałem odznaczony osobiście przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12. 11.2014 r. Pałacu w Runowie gmina Więcbork w obecności małżonki Anny Komorowskiej, Wojewody Kujawsko – Pomorskiej Ewy Mes, Marszałka Senatu Jana Wyrowińskiego, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Posłów i Senatorów RP oraz mieszkańców Więcborka i Runowa.

Kawaler odznaki honorowej ,, Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych'' decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 24. 11. 2015 r. Nr legitymacji 162 oraz Legitymacja Nr 23 Działacza Opozycji Antykomunistycznej dla Tomasza Bracka wystawiona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 09. 11. 2015 r. Odznaka pamiątkowa Federacji Młodzieży Walczącej Nr 106 nadana Decyzją Prezesa Stowarzyszenia FMW Roberta Kwiatek z dnia 23. 01. 2016 r. w Gdańsku.

Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/471/1.
W 2016 roku Prezes Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku Robert Kwiatek odznaczył Decyzją SFMW odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej 17 działaczy opozycyjnych Federacji Młodzieży Walczącej z Więcborka z czasów PRL, z którymi jako przewodniczący Federacja Młodzieży Walczącej Więcbork walczyłem o wolność Polski. Odznaczenia z legitymacją wręczyłem osobiście w imieniu Prezesa SFMW działaczom FMW Więcbork, którym jeszcze raz gratuluję.

Praca – Opozycja antykomunistyczna w PRL, Toruńskie Zakłady Okrętowe Towimor Więcbork, GS SCH Więcbork, Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, Dyrekcja Wojewódzka Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy na stanowisku inspektora, PUW ARIES Bydgoszcz, własna firma PHU LORD Tomasz Bracka od 2007 r. Dyrektor w Technology 4 you sp zoo w Warszawie 2020 r. Redaktor Naczelny Gazety Więcborskiej od 11 lat do dnia dzisiejszego.
Działalność polityczna i społeczna – opozycja demokratyczna w czasach PRL, NSZZ Solidarność, Federacja Młodzieży Walczącej, KPN, Wolność i Pokój. W III RP Chrześcijańsko Demokratyczne Stronnictwo Pracy Bydgoszcz, założyciel ZCHN Bydgoszcz, członek Zarządu RS AWS Bydgoszcz. Przewodniczący Ruchu Społecznego Na Rzecz Rozwoju Więcborka (303 członków), członek Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Więcbork. Lider i założyciel KWW Powiat Więcborsko – Sępoleński. Lider ugrupowania wyborczego KWW Krajeńskie Porozumienie Samorządowe. Założyciel w reaktywacji 11. 11. 2002 r, Prezes i Król 290- letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku. Założyciel i Sekretarz 88 – letniego Sokoła Więcbork. Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie, PZW Więcbork, MLKS Grom Więcbork sekcja Podnoszenia Ciężarów II Liga minione stulecie…

Osiągnięcia w polityce i samorządzie terytorialnym – założyciel Telewizji Bydgoszcz, Wojewódzka Rada Narodowa Bydgoszcz, inicjator dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy - WRN Bydgoszcz, powołanie Szpitala Biziela i Jurasza w Bydgoszczy - WRN Bydgoszcz, powołanie nowych ulic i rond w Bydgoszczy w tym ulic Gdańskiej, Mar. Focha czy ronda Jagiellonów w miejsce komunistycznych nazw - WRN Bydgoszcz. Przekazanie budynku KW PZPR bydgoskiej oświacie WRN Bydgoszcz 1990 r. Przejęcie lasku miejskiego 12 ha. z obiektami brackimi od Skarbu Państwa na rzecz gminy Więcbork i KBS Więcbork jako prezes KBS Więcbork 23. 12. 2006 r. Inicjator i współautor uchwał sejmowych z 1998 r. i 2001r. STR-181-13/2001 r. powołujących Powiat Więcborsko – Sępoleński podpisanych w imieniu Sejmu RP przez Przewodniczące Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej panie Posłanki RP Irene Lipowicz i Barbarę Imiołczyk. Inicjator przebudowy plaży miejskiej w Więcborku, więcborskiego rynku, promenady oraz obiektów brackich i sportowych w lasku miejskim w Więcborku. Powyższe inwestycje zostały zrealizowane w ramach porozumienia programowego z byłym burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko.

Inicjator wytyczenia 20 ulic na osiedlu Piastowskim oraz w Więcborku, co zostało zrealizowane w latach 2014 - 2015 r. Inicjator budowy oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Więcbork przy drogach i placach co również jest realizowane do dnia dzisiejszego. Inicjator budowy chodników i nowych ulic asfaltowych przy ul. I Armii Wojska Polskiego i ulicy Nowodworskiej w Wituni. Inicjator przebudowy ulic Strzeleckiej, Rybackiej, Parkowej, Bractwa Kurkowego, Górnej, Powstańców Wielkopolskich, Stary Rynek, Wyzwolenia, Dworcowa, Gem. J. Hallera, Mickiewicza, Pocztowa i Gdańska. To samo dotyczy wszystkich komunistycznych ulic na osiedlu Lupinek w Więcborku, gdzie po licznych moich wnioskach do IPN nastąpiło usunięcie komunistycznych nazw tych ulic. Inicjator ustanowienia kart ewidencyjnych dla wszystkich zabytków w mieście i gminie Więcbork co skutecznie zrealizowałem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu w latach 2006 - 2018 r.

Inicjator i wnioskodawca utworzenia 9 Miejsc Pamięci Narodowej na grobach Żołnierzy Wyklętych, Sybiraków, Legionistów i działaczy społeczno - politycznych II RP na cmentarzu parafialnym i komunalnym w Więcborku co nastąpiło w latach 2014 - 2015 r.

Wnioskodawca i inicjator gazyfikacji ziemnej Więcborka, Runowa i Wituni, którą wywalczyłem, w Rządzie Pani Premier RP Beaty Szydło w 2016 i 2017 r. oraz w Ministerstwie Energii i Polskiej Spółce Gazownictwa w 2017 r. szacowana wartość tej Rządowej inwestycji dla Więcborka, Runowa i Wituni, to sto milionów złotych. Realizacja inwestycji nastąpi do 2021 roku na całkowity koszt Polskiej Spółki Gazownictwa przy wsparciu środkami UE jako strategiczna inwestycja energetyczna w Polsce !! Już w lutym 2018 roku został ogłoszony przetarg w PSG Warszawa na opracowanie dokumentacji technicznej dla gazyfikacji Więcborka !!! To jest kolejny wielki mój sukces, którego nie udało się osiągnąć żadnemu burmistrzowi i radnemu od 1945 r. do 2023.r . Jestem, też inicjatorem i wnioskodawcą w ME, PSG i Rządzie RP budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Nakło n/Not - Więcbork - Sępólno Kr. inwestycja ma być zrealizowana do 2023 roku jako kluczowa i strategiczna inwestycja w Polsce.

Wnioskodawca i inicjator budowy obwodnicy Więcborka na którą wywalczyłem 26 mln zł. po wieloletnich interwencjach w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu inwestycja będzie zrealizowana do 2020 r. i jest już zabezpieczona finansowo. Inicjator i wnioskodawca budowy ronda przy ul. Wyzwolenia w Więcborku przy cmentarzu komunalnym DW 241 i 241, którego budowa dobiega końca !!! Inicjator budowy nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 w Więcborku. Obie inwestycje są zabezpieczone finansowo przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski w Toruniu i będą zrealizowane w 2018 r. Inicjator i wnioskodawca budowy sygnalizacji świetlnej w Więcborku i Wituni oraz budowy chodnika z Więcborka do Wituni przy ul. Złotowskiej DW 189.

Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork – Bydgoszcz w PRL. Jestem redaktorem naczelnym portalu gazeta więcborska już od 10 lat. Dziękuję milionom czytelników za to, że jesteście ze mną i naszym portalem ponad 11 lat Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/.../WMP20170000471/O/M20170471.pdf

Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. https://sip.lex.pl/.../nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301 Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.

Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM” w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.

Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17, wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not. a wcześniej Szkołę Zawodową w Sępólnie Krajeńskim i Szkołę Podstawową w Więcborku. Władam czterema językami angielskim, niemieckim rosyjskim i ojczystym polskim., co potwierdziłem na moich świadectwach szkolnych.

Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 288 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i doprowadziłem jako Prezes KBS Więcbork do zwrotu z zasobów Skarbu Państwa 12 ha lasku miejskiego w Więcborku z obiektami brackimi do zasobów majątkowych gminy Więcbork wzbogacając ją o 20 000 000 złotych za to mienie !!! To ja obroniłem lasek miejski w Więcborku przed jego sprzedażą za bezcen jako Prezes KBS Więcbork w 2006 r. i przywróciłem go z zasobów Skarbu Państwa do KBS Więcbork i Gminy Więcbork za co do dziś ta złodziejska koteria mnie nienawidzi, bo złodziejską prywatyzacje za złotóweczkę zablokowałem z Rządem PiS Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministrem Mojzesowiczem.

W tym roku mija 20 lat od dokonanej przeze mnie reaktywacji 290 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku co miało miejsce 11. 11. 2002 roku. Jestem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork.

Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy.

Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 – 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym, a od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP. Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Współpracowałem jako producent artystyczny z największymi gwiazdami polskiej estrady w tym z Niemenem, Kobranocką, Dezerterem, Nalepą, Martyną Jakubowicz, Kobranocką, Big Cyc, Nocną Zmianą Bluesa, Dżemem z Ryszardem Riedlem promując na moich koncertach już w 1991 r. płytę Detox zespołu Dżem. Jestem producentem setek imprez artystycznych w Polsce na których wystąpiła czołówka polskiej estrady.

Jestem od 11 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej oraz wydawcą zrzeszonym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jestem też producentem reklamowym i wydawcą licznych publikacji. Współpracowałem z setkami firm na niwie reklamowej w całej Polsce. Wygrałem z bezprawiem sądowym w Polsce w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany w moich sprawach i mojej Mamy mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r.

Wygrałem z bezprawiem sądowym w Polsce w Strasbourgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mamy Renaty Bracka, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskę i Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r. i Moim i mojej Mamy wygranym Wyrokiem, kwoty za opóźnienia sądowe za każdy rok procesu wzrosły od 500 złotych do 20 000 złotych za każdy rok opóźnień sądowych w Polsce !

Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z Mamą z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i mojej Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP i Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami.

Kolejne sprawy moje Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka w ETPCz w Strasbourgu. W załączonym linku w/w Wyrok i dowód mojej i Mamy wielkiej wygranej, którą MSZ RP rozliczył co do złotówki - http://trybunal.gov.pl/.../8614-sprawa-rutkowski-i-inni.../

Wygrałem również z bezprawiem sądowym przed Sądem Najwyższym RP 28 lutego 2020 r.dokonując konwalidacji naruszenia prawa i konstytucji przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx...
Jeszcze nikt w Polsce nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka w Strasburgu jak ja Tomasz Roman Bracka i moja Mama Renata Bracka zmuszając Wyrokiem ETPCz w Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!

Wygrałem z Mamą Renatą Bracka kolejną sprawę 30 lipca 2020 r. przed Izbą Karną Sądu Najwyższego RP pod sygn akt III KO 66/20 z bezprawiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który nie chciał sądzić kolegów z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którzy okradli moją Mamę Renate Bracka ze środków finansowych na podstawie wadliwego Wyroku poprzez oszustwa sądowe i fałszerstwa przeciw dokumentom to jest czyn z art 271 kk & 1 i 2. . http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5293-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20%20KO%2066/20

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski w tym Bydgoszczy i Więcborka na przestrzeni minionych lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241 na odcinku Nakło - Więcbork - Tuchola , nr 189 na odcinku Więcbork - Sypniewo - Złotów i nr 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr - Łobżenica. Jestem inicjatorem i wywalczyłem budowę nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241. Te inwestycje zostały już wykonane przez ZDW Bydgoszcz. Jestem inicjatorem budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 oraz nowego skrzyżowania u zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera . Inwestycje te zostaną zrealizowane w 2021 r.
Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, przy nakazie pokontrolnym WINB wywołanym na mój wniosek, powstała w 2019 r. nowa droga asfaltowa DW 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr z wymianą chodników i nawierzchni asfaltowej w Runowie Kr przy DW 242. Natomiast w 2021 r, na całej drodze wojewódzkiej nr 242 powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

To samo dotyczy wywalczonej przeze mnie przy wsparciu nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 189 relacji Więcbork - Sypniewo - Kujan - Złotów. Dla tej inwestycji jest już wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy w 2021 r. W ramach tej inwestycji powstanie w 2021 r. nowe skrzyżowanie, które wywalczyłem w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy DW 189 i 241 w Więcborku oraz przebudowa całej DW nr 189. Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!!

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku w 2019 r. co po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stało się faktem.

Wywalczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu niespełna milion złotych na studium wykonalności dla obwodnicy Więcborka i 26 000 000 zł na jej budowę ! Wywalczona przeze mnie budowa obwodnicy Więcborka została zatwierdzona do wykonania przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Drugi załącznik pozycja nr 2.2.5 IW – Budowa obwodnicy Więcborka – opracowanie STEŚ – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 500 000 zł. zatwierdzona kwota do wykorzystania w 2019 r. https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v9819.../ Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie Obwodnicy Więcborka ogłosił już ZWD Bydgoszcz 27. 09. 2019 r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/260156 Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka został rozstrzygnięty 31. 10. 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz i wygrała, go firma ARCHIDROG Witold Orczyński z Poznania, która już rozpoczęła prace związane z pierwszym etapem budowy obwodnicy Więcborka i wykonała trzy warianty przebiegu obwodnicy Więcborka przez Witunie i z ominięciem Wituni !
Zgodnie z moją wolą wnioskodawcy i inicjatora tej inwestycji budowa obwodnicy Więcborka nie obciąża groszem finansów miasta i gminy Więcbork, a pierwsza łopata przy budowie obwodnicy Więcborka zostanie wbita w 2023 roku !!!

To samo dotyczy gazyfikacji ziemnej Więcborka, która rozpocznie się w 2023 roku z mojej inicjatywy. W ramach tej inwestycji powstanie 18 kilometrów nowych rur gazowych w mieście Więcbork oraz powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na ulicach Hallera i Wyzwolenia w Więcborku. W 2022 roku rusza wywalczona przeze mnie w Rządzie RP rewitalizacja linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice na 150 kilometrach, gdzie nastąpi ciągła wymiana podkładów z robotami towarzyszącymi.

Przypominam, że o obwodnicę Więcborka walczyłem w osamotnieniu 20 lat i się w końcu doczekałem z wieloma moimi wyborcami, którzy po ostatnich wyborach samorządowych wybrali mnie czwartą osobą w mieście i gminie Więcbork pod względem ilości oddanych na mnie głosów jako kandydata na burmistrza Więcborka. Żaden radny miejski obecnej kadencji nie uzyskał tak dużego poparcia jak ja dzięki państwa głosom i za to państwu w ten skromy sposób podziękowałem. Obwodnica Więcborka rozpocznie się od wywalczonego przeze mnie ronda przy cmentarzu na ul. Wyzwolenia w Więcborku, a następnie po polach Wituni i wyjdzie za torami przy ul. Gdańskiej w Więcborku przy DW 241 w stronę Sępólna Kr. Prace na gruncie przy budowie obwodnicy Więcborka rozpoczną się w 2023 roku. Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!!

To samo dotyczy przebudowy liczny dróg gminnych w Więcborku po nakazach pokontrolnych PINB wywołanych na mój wniosek dla 120 ulic w MiG Więcbork. Po tych nakazach w 2019 r. i 2020 r. wyremontowane i przebudowane zostały kolejne ulice w Więcborku w tym ul. Dworcowa, Strzelecka, Słoneczna i Wojska Polskiego, Runowska w Wituni, a za rok przebudowana zostanie ulica Szlaku Bursztynowego z ul. Pomorska oraz ulica Nowodworska w Wituni. Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady oraz przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i budowy nowego więcborskiego targowiska miejskiego w ramach porozumienia programowego jakie zawarłem z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko jako kandydat na burmistrza Więcborka . Jestem inicjatorem w PINB Sępólno Kr legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku i w gminie Więcbork Jako prezes KBS Więcbork i jego założyciel w III RP i doprowadziłem do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcbork całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem w Rządzie RP Pani Beaty Szydło i w PSG Warszawa. Wykonano już dokumentację techniczną stacji redystrybucji gazu ziemnego LPG oraz 20 kilometrową sieć przebiegu gazociągu na wszystkich ulicach Więcborka. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i kładzenia instalacji gazowych w Więcborku. Natomiast prace związane z gazyfikacją ziemną Więcborka rozpoczną się na gruncie w 2023 roku. W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka zostanie ułożony nowy asfalt i chodnik na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku,,

Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork, która zaczęła się właśnie w 2022 r. Wywalczona przeze mnie inwestycja została zaakceptowana przez Rząd RP w programie utrzymaniowym i w Rządowym Programie Kolej+. Ponadto PKP PLK SA i Rząd RP zaakceptowali w studiach wykonalności przebudowę LK 281 i jej elektryfikacje na dwóch torach na odcinku Gniezno - Nakło n/not - Więcbork - Chojnice w ramach przewozu kolejowego towarów do polskich portów i w przeciągu pięciu lat inwestycja ta zostanie zrealizowana na LK nr 281 z przebudową peronów i stacji PKP Więcbork oraz ciągłą wymianą podkładów na całym 150 km odcinku. Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem. Promuję Więcbork i okolicę od ponad 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja.

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcborku i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku. Obecnie powstają w 2020 r. karty zabytków dla nagrobków na cmentarzu parafialnym w Więcborku. Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! Byłem też kandydatem na Posła RP w 2015 r. i pokonałem 155 kandydatów w milionowym okręgu bydgoskim, plasując się na 52 miejscu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą przebudowy ulic Wojska Polskiego, Dworcowej w Więcborku oraz ulicy Nowodworskiej w Wituni po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr. Ulice Dworcowa i Wojska Polskiego zostały przebudowywane i powstały tam nowe chodniki z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem ulicznym, a przebudowa ul. Nowodworskiej w Wituni posiada już dokumentację techniczną. To właśnie z mojej inicjatywy i po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr przebudowano już z chodnikami więcborskie ulice: Strzelecką, Stary Rynek, Strzelecką, Parkową, Słoneczną, Orlą, Dolną, Pomorską, Pocztową, Mickiewicza, Brzozową, Świerkową, Kwiatową, Wierzbową, Tartaczną i Cichą.

Doprowadziłem do zamontowania setek latarni ulicznych na nieposiadających oświetlenia ulicznego ulic Więcborka i gminy Więcbork. W 2020 r. wywalczyłem w Eneii Oświetlenie remont i wymianę zdewastowanych 50 letnich latarni ulicznych na ul. Hallera w Więcborku oraz wymianę latarni ulicznych ze słupami oświetleniowymi i okablowaniem na ulicach Gdańskiej, Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku. Prace te zakończyły się w grudniu 2020 i 2021 r.

Również z mojej inicjatywy po licznych interwencjach w WINB i NIK zamontowano w mieście i gminie Więcbork setki lamp oświetleniowych na nieoświetlonych ciemnych ulicach. W 2020 roku po kolejnej skutecznej interwencji z mojej strony kolejne nowe słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym pojawia się na więcborskich ulicach Korczaka, Dworcowej, Al 600 - lecia, Szkolnej, Górnej. Również w 2021 r. po licznych moich interwencjach nowe oświetlenie uliczne pojawi się Wincentego Witosa w Wituni oraz na ul. Mickiewicza, Szkolnej i Widokowej w Więcborku. Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromną falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i regionu więcborskiego, a jeżeli ktoś mówi, że to mało to niech zrobi więcej, ja chętnie takiej osobie pogratuluję.

Kolejna moja wielka wygrana w Sadzie Najwyższym 28 lutego 2020 r. gdzie pokonałem Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylając ich bezprawny Wyrok w całości pod sygn. akt IV CZ 1/20 ! Kolejny wielki sukces prawniczy odniosłem w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy 20 maja 2020 r w sprawie zaniżonego o 1210 zł wynagrodzenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych ! Po mojej wygranej w SKO Bydgoszcz 20 maja 2020 r. znak sprawy SKO-4111/599/20 kwota dla opiekuna niepełnosprawnej osoby dorosłej wzrosła z 620 zł. w cyklu comiesięcznym do kwoty 1830 zł ze spłatami i to dożywotnio !
https://www.bip.sko-bydgoszcz.pl/redir,sprawy_resak

Kolejny sukces odnoszę na mojej i mamy wokandzie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w Wyroku z dnia 8 czerwca 2020 r. w którym sąd kaja się i przeprasza mnie i mamę za okradzenie bezprawne z naruszeniem prawa PRL i III RP moją zmarłą rodzinę obywateli polskich narodowości polskiej i obala wszystkie kłamstwa postkomunistyczne i III RP wobec mojej zmarłej rodziny, którą tym Wyrokiem w całości prawomocnie zrehabilitował i zasądza odszkodowanie od burmistrza Więcborka, za nasze mienie, które uregulował w całości.
Podczas mojego spotkania z Prezydentem Polski Panem Andrzejem Dudą w 2019 r. w Człuchowie usłyszałem publicznie od pana Prezydenta takie słowa, gdy podziękowałem za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydent Polski Pan Andrzej Duda powiedział,, to ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana Panie Tomaszu. Tego dnia Prezydent Andrzej Duda był też w prezydenckim mieście Więcbork, które bardzo mu się spodobało co wyraził w rozmowie ze mną tego dnia.

W 2020 roku Więcbork obchodzi 100 lat od odzyskania niepodległości co miało miejsce 23 stycznia 1920 r. kiedy to Generał Józef Haller i Armia Pomorze wyzwoliły Więcbork, a mój pradziadek Jan Bracka udostępnił tego dnia własny dom na Urząd Miejski w Więcborku na Rynku tworząc w nim wolną Polskę jako członek Zarządu Miasta Więcbork w całej II RP. W okresie międzywojennym Więcbork stał się drugim Belwederem z kompleksem rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego i Rządu RP z pałacach w Runowie Młyn i w Zamku w Runowie oraz w Stebionku ówczesna gmina Więcbork.Czas to w końcu upamiętnić w Więcborku.

Rok 2020 to też pasmo sukcesów w polskich sądach mojej Mamy Renaty Bracka i moich Tomasza Romana Bracka przed Sądem Najwyższym RP, Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, Sądem Okręgowym w Bydgoszczy i SKO Bydgoszcz, gdzie dwukrotnie pokonaliśmy burmistrza Więcborka Kuszewskiego i jego adwokatów i zrehabilitowaliśmy prawomocnie przed tymi sądami całą naszą zmarłą rodzinę z pomówień postkomunistycznych bandytów i komunistycznych kacyków. Sądy prawomocnie przesądziły narodowość polską i obywatelstwa polskie całej mojej zmarłej rodziny Bracka i uznały okradzenie naszej zmarłej rodziny i nas jej spadkobierców przez władze PRL i III RP zasądzając należne odszkodowania, które częściowo już wypłacono.
7 sierpnia 2020 r. odeszła do Pana Boga moja ukochana Mama Renata Bracka, za sprawą niezdrowej służby zdrowia, która z przyczyn egoistycznych i politycznych odmawiała leczenia mojej ukochanej Mamusi przyczyniając się przez to do Mamy przedwczesnej śmierci. Dziękuję wszystkim za współpracę na rzecz wolności i rozwoju Polski i Więcborka w PRL i III RP. Dziękuję mojej Mamie Renacie Bracka za życie i dobre wychowanie.

Po 20 letniej walce w osamotnieniu doprowadziłem przy akceptacji Rządu RP i władz PSG do gazyfikacji ziemnej Więcborka, dla której wykonano już dokumentacje techniczną i wydano pozwolenia na budowę. Przetarg na rzecz tej inwestycji został ogłoszony w PSG Bydgoszcz w wrześniu 2021 r. i zostanie zakończony 5 października 2021 r. Niestety PSG odstąpiło od inwestycji.


W PKP PLK SA zapadły decyzje o budowie nowej pasażerskiej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo- Pęperzyn - Więcbork - Chojnice w ramach Rządowego Programu Kolej Plus. W lipcu 2021 r. u został rozstrzygnięty przetarg na rzecz opracowania studium przedprojektowego dla w/w linii kolejowej. Ponadto po wieloletniej walce doprowadziłem do elektryfikacji i rewitalizacji kolejnej linii kolejowej nr 281 relacji Katowice - Więcbork - Gdynia,na odcinku 150 km od Gniezna przez Nakło n/Not - Więcbork do Chojnic. Na rzecz tej inwestycji jest opracowywana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę ! Również po mojej wieloletniej walce w PKP PLK SA i w Ministerstwie Infrastruktury wywalczyłem 96 960 000 złotych na remont linii kolejowej nr 281 relacji Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny w latach 2022/23 potwierdza mi to w piśmie piśmie Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyński z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, które załączam w linku http://gazetawiecborska.eu/.../dyrektor-departamentu...

Trwa też wydanie decyzji środowiskowej dla wywalczonej przeze mnie 6 kilometrowej obwodnicy miasta Więcbork z trzema rondami, której budowa zacznie się na przełomie 2022/23 roku. Po przetargu w ZDW Bydgoszcz jest też wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz przebudowa DW 241 od Więcborka do Zboża, którą wykonała w 2021 r. firma z Pruszkowa.

W 2022 r. rozpoczął się wywalczony przeze mnie remont linii Kolejowej nr 281 od Chojnic przez Więcbork do Nakła nad Notecią. Za sprawą wsparcia 10 000 000 zł. przez Rząd RP zaczęła się przebudowa całej ulicy Dworcowej w Więcborku oraz ulicy w Runowie Kr. i drogi Runowo Kr. - Puszcza - Klarynowo z częścią ulicy Powstańców Wielkopolskich. W mieście i gminie Więcbork budowane są światłowody na ponad 100 km wraz z siecią 5G. Przy szkole Podstawowej w Sypniewie powstaje boisko wielofunkcyjne przy wsparciu Rządu RP.

Został ogłoszony kolejny przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Więcbork - Nowy Dwór, gdzie obok nowego asfaltu powstanie ścieżka rowerowo - spacerowa z oświetleniem ulicznym oraz kładka dla pieszych na moście kolejowym w Więcborku z mini rondem u zbiegu ulic Nowodworskiej i Witosa w Wituni. Inwestycja jest dofinansowane przez Rząd RP w kwocie 12 000 000 złotych.

W czerwcu 2022 r. zostanie ogłoszony w ZDW Bydgoszcz kolejny przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 od Więcborka przez Zabartowo do Wiela, gdzie obok nowego asfaltu powstanie ścieżka rowerowo - spacerowa od zakładu Gabi Mela w Runowie Młyn do Więcborka.Tą inwestycje wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz !

Należy niezwłocznie rozpocząć budowę obwodnicy Więcborka na co wywalczyłem w 2017 r. w Urzędzie marszałkowskim w Toruniu 26 000 000 złotych ! Obecnie trwa postępowanie administracyjne na rzecz wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Więcborka z trzema rondami parkingiem dla tirów, które od styczna 2021 r. prowadzi na zlecenie ZDW Bydgoszcz Urząd Miejski w Więcborku. To postępowanie zakończy się w 2022 roku, po czym nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej  i ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Więcborka. W załączony linku mapa przebiegu obwodnicy Więcborka – https://www.obwodnica-wiecborka-konsultacje.com/plan-orientacyjny 

W ramach Polskiego Ładu Rządu PiS planowane są w 2022 r. kolejne inwestycje w MiG Więcbork w tym budowa trzech ścieżek rowerowych przy DW 241 od fabryki Gabi Meble do rodna przy ul. Wyzwolenia w Więcborku. Kolejna ścieżka rowerowo spacerowa powstanie do rodna przy ul. Wyzwolenia w Więcborku do wsi Runowo Kr oraz trzecia ścieżka rowerowo - spacerowa wokół Jeziora Więcborskiego Młyńskiego.

Również w ramach Polskiego Ładu postanie nowa droga do stacji redystrybucji gazu ziemnego i LNG przy ulicy Wyzwolenia z nową drogą z chodnikami przy ul. 28 Stycznia w Więcborku. W 2022 r. powstanie też kanalizacja sanitarna przy ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku wraz z remontem wodociągów miejskich w Więcborku i wsi Pęperzyn gmina Więcbork.

Od trzech lat wykonywane są na mój wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszcz karty wszystkich zabytkowych nagrobków na Katolickim Cmentarzu Parafialnym w Więcborku, który uratowałem od zniszczenia i zapomnienia ! Również w 2022 r. został wykonany na mój wniosek remont kaplicy grobowej rodu Konkiel na Cmentarzu Ewangelicko - Katolickim w Więcborku.

Również w 2022 roku został skatalogowany na mój wniosek jako zabytek z historycznym opisem kompleks rezydencji Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego i Rządu II RP na przedmieściach Więcborka w pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Kraj. gmina Więcbork. To samo stało się z przedwojennym Magistratem Więcborka w II RP w domu Jana Bracka, który uzyskał na mój wniosek kartę zabytku z opisem Magistratu Więcborka i siedziby Rady Miejskiej w II RP.

Odniosłem ogromny sukces w Zarządzie PKP PLK SA w Warszawie, który po 20 latach mojej walki o uratowanie LK nr 281 uwzględnił w 2021 r. mój wniosek w sprawie rewitalizacji i elektryfikacji na dwóch torach 150 kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno - Więcbork - Chojnice z remontem wszystkich stacji i dworców na całym 150 km. odcinku LK 281, której remont utrzymaniowy już się rozpoczął w 2022 r.

Również po mojej 20 letniej walce ogłaszam, że miasto Więcbork zostanie zgazyfikowane na 18 kilometrach 80 ulic przez PSG Bydgoszcz Więcborka w 2023 roku i w tym samym roku rozpocznie się budowa 6 kilometrowej Obwodnicy Więcborka z trzema rondami i wagą dla tirów !

Warto odwiedzić Więcbork, warto zainwestować w Więcbork i jego dalszy rozwój. Warto zainwestować w więcborską turystykę poprzez budowę kolejnych ośrodków wczasowych, moteli, hoteli i pensjonatów. Dziękuję wszystkim za współpracę na rzecz wolności i rozwoju Polski i Więcborka w PRL i III RP. 

 
Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski
Polonia Restituta
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Wersja do druku Generuj PDF
test