zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork – Bydgoszcz w PRL.

 
Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/471/1.
 
Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.
 
Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.
 
Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM” w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.
 
Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17, wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not. a wcześniej Szkołę Zawodową w Sępólnie Krajeńskim i Szkołę Podstawową w Więcborku. Władam czterema językami angielskim, niemieckim rosyjskim i ojczystym polskim., co potwierdziłem na moich świadectwach szkolnych.
 
Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 286 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i doprowadziłem jako Prezes KBS Więcbork do zwrotu z zasobów Skarbu Państwa 12 ha lasku miejskiego w Więcborku z obiektami brackimi do zasobów majątkowych gminy Więcbork wzbogacając ją o 20 000 000 złotych !!! To ja obroniłem lasek miejski w Więcbork przed jego sprzedażą za bezcen za co do dziś ta złodziejska hołota mnie nienawidzi i pomawia przez swoich szpicli z SB ulokowanych w lokalnych mediach !!!
 
Byłem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 – 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.
 
Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP. Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Jestem od 11 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.
 
Wygrałem z bezprawiem sądowym w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r. 
 
Jeszcze nikt w województwie kujawsko – pomorskim nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!
 
To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski i Więcborka na przestrzeni minionych 35 lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241, 249 i 189 na naszym terenie, z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241.
 
Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku co niebawem po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stanie się faktem.
 
Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!!
 
Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady, jestem inicjatorem przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i przebudowy więcborskiego targowiska miejskiego. Jestem inicjatorem legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku. Jestem jako prezes KBS Więcbork jego założycielem w III RP i doprowadziłem jako prezes do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcborku całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!
 
Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, budowy obwodnicy Więcborka na budowę której wywalczyłem 26 mln złotych w UM w Toruniu. Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.
 
Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja. Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork.
 
Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.
 
Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.
 
Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych przed chwilą 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w MiG Więcbork i w całej Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i ragionu więcborskiego, a już w 2019 r. będę się ubiegał o mamdat Posła na Sejm RP.

 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego

Orderu Odrodzenia Polski

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Komu przeszkadzają Powstańcy Wielkopolscy w Więcborku !

29.11.2018

Pomówieniom w brukowcu WK nie ma końca, to ja Tomasz Bracka ochroniłem więcborskie zabytki z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków !!!

Pomówieniom i kłamstwom w brukowcu WK nie ma końca ! Przypominam, że to ja Tomasz Bracka ochroniłem więcborskie zabytki z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy !

 

Jeszcze niedawno zostałem pomówiony w brukowcu WK o rzekome naruszenie ciszy wyborczej, której nie naruszyłem podczas ostatnich wyborów ! Policja i Prokuratura to postępowaniu z donosu powszechnie znanego kapusia donoszącego wszędzie na mnie umorzyła, gdyż żadnej ciszy wyborczej nie naruszyłem !

 

Dziś ponownie pomawia mnie Środecki z brukowca WK i Skaza malarz pokojowy po zawodówce, który o zgrozo okrzyknął się powiatowym konserwatorem zabytków  i historykiem bez wykształcenia w tym kierunku, o rzekome zawieszenie tablic powstańców na więcborskim cmentarzu parafialnym, czego też nie uczyniłem. Przypominam, że jestem z wykształcenia dyplomowanym Technikiem Administracji, a nie kamieniarzem nagrobnym.

 

Przecież te tablice poświęcone powstańcom wielkopolskim wiszą na tym cmentarzu parafialnym w Więcborku z dziesięć lat ! Więcej były one od lat święcone przez kapłanów w tym proboszcza Kątnego podczas procesji kościelnych  1 listopada na Wszystkich Świętych !

 

Natomiast władze Miejskie Więcborka od ponad 5 lat palą tam znicze i składają kwiaty na Wszystkich Świętych  1 listopada o co starannie dba Inspektor UM Więcbork Szymon Landowski i Pan Burmistrz, dbając razem z mieszkańcami miasta i Panią Zofią Świerczewską Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Więcborku o spoczywających tam Powstańców Wielkopolskich z Więcborka, których groby zdemolowali miejscowi komuniści w PRL !!! 

 

Dziwne, że dopiero teraz to dostrzegliście towarzyszu Skaza i kłamcy z WK, ale macie zapłon ponownie. Czas najwyższy, w końcu ustalić w księgach parafialnych i planie cmentarza, kto tam spoczywa, czy Powstańcy Wielkopolscy czy Polacy z Więcborka, bo do dziś tego oficjalnie z dokumentów nie wiemy  !!!  

 

Natomiast prawdą jest, że z mojego wniosku skatalogowano tysiące zabytków w mieście i gminie Więcbork  wraz z cmentarzem katolickim i ewangelickim w Więcborku i Żydowskim w Wituni właśnie, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy !!!

 

To samo dotyczy dwóch linii kolejowych nr 240 i 281 przebiegających przez Więcbork, które po mojej interwencji i na mój wniosek stały się w  całości  z stacjami i dworcami zabytkami techniki w 2014 r.

 

Tomasz Roman Bracka

 

Władze Miejskie Więcborka od ponad 5 lat palą tam znicze i składają kwiaty na Wszystkich Świętych 1 listopada o co starannie dba Inspektor UM Więcbork Szymon Landowski i Pan Burmistrz , dbając razem z mieszkańcami miasta o spoczywających tam Powstańców Wielkopolskich z Więcborka, których groby zdemolowali miejscowi komuniści w PRL !!!

Władze Miejskie Więcborka od ponad 5 lat palą na grobach  Powstańców Wielkopolskich z Więcborka,widoczne na zdjęciu znicze i składają kwiaty na Wszystkich Świętych 1 listopada o co starannie dba Inspektor UM Więcbork Szymon Landowski i Pan Burmistrz  razem z mieszkańcami miasta w ramach pamięci o spoczywających tam Powstańcach Wielkopolskich z Więcborka, których groby zdemolowali miejscowi komuniści w PRL !!! foto Tomasz Roman Bracka

 

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO – PSL – foto Tomasz Bracka

 

Karta zabytku linii kolejowej nr 240 Świecie - Więcbork - Złotów wytworzona z inicjatywy Tomasza Bracka jest bezprawnie rozbieranej przez PKP SA

Karta zabytku linii kolejowej nr 240 Świecie – Więcbork – Złotów wytworzona z inicjatywy Tomasza Romana Bracka  bezprawnie rozebrana przez PKP SA – Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce na 100 lat !!!

11.11.2018

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!

 

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
 
 
Mija 100 lat od odzyskania Niepodległości Polski w prezydenckim mieście Więcbork, które stulecie odzyskania niepodległości będzie świętować dopiero 23 stycznia 1920 roku !!!
 
 
To właśnie wtedy po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w 1919 r. Generał Józef Haller i Armia Pomorze wyzwolili Więcbork, a mój pradziadek Jan Bracka udostępnił własny dom na więcborskim Rynku na Urząd Miejski w Więcborku, o czym władze miejskie i zabugowcy celowo zapomnieli wspomnieć na dzisiejszych obchodach w swoich płomiennych mowach !!!
 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności

Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję przezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję prezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn – Tomasz Roman Bracka

To dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Polska i Europa Środkowo - Wschodnia odzyskała wolność W 1989 r. o czym należy pamiętać zawsze !!! 100 lat od odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

To dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Polska i Europa Środkowo – Wschodnia odzyskała wolność W 1989 r. o czym należy pamiętać zawsze !!!
100 lat od odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

 
Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

 

Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!! 100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 - 2018 !!! foto Tomasz Roman Bracka

Niech Bóg Błogosławi Wolnej Polsce !!!
100 lat Niepodległej w prezydenckim mieście Więcbork 1918 – 2018 !!!
foto Tomasz Roman Bracka

Marsz Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Prezydenckim Mieście Więcbork !

09.11.2018

Zapraszamy wszystkich na Marsz Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Prezydenckim Mieście Więcbork 11. 11. 2018 r.

 
 
 

Zapraszamy wszystkich na Marsz Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w prezydenckim mieście Więcbork, Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego 11. 11. 2018 r. który wyruszy o godz. 11,30 ze szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku i przejdzie ulicami Wyzwolenia, Hallera i Plac Jana Pawła II pod pomnik Orła Białego !!!

 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności

Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

100 - lecie Odzyskania przez Polskie Niepodległości !!! Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki na polowaniu reprezentacyjnym w Więcborku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta PR 16 listopada 1937 . - Tomasz Roman Bracka

100 – lecie Odzyskania przez Polskie Niepodległości !!!
Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki na polowaniu reprezentacyjnym w Więcborku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta PR 16 listopada 1937 . – Tomasz Roman Bracka

Jan Bracka - Tomasz Bracka 100 lat Niepodległej !!! Mija 85 lat od powstania Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołanego przez Prezesa Jana Bracka 3 grudnia 1933 r. i reaktywowanego przez Prezesa Tomasza Roman Bracka 11. 11. 2002 roku !!! Tomasz Roman Bracka

Jan Bracka – Tomasz Bracka 100 lat Niepodległej !!!
Mija 85 lat od powstania Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołanego przez Prezesa Jana Bracka 3 grudnia 1933 r. i reaktywowanego przez Prezesa Tomasza Roman Bracka 11. 11. 2002 roku !!!
Tomasz Roman Bracka

Mija 79 rocznica napaści ZSRR na Polskę 17. 09. 1939 r. Na fotografii mój dziadek Henryk Bracka w Wojsku Polskim podczas wojny obronnej w 1939 r. Pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka. Natomiast 74 lat temu dziadek Henryk Bracka starszy szeregowy walczył w Armii Andersa w tym pod Monte Cassino w 1944 r. Tomasz Roman Bracka

100 lat Niepodległej !!!


Na fotografii mój dziadek Henryk Bracka w Wojsku Polskim podczas wojny obronnej w 1939 r. Pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka. Natomiast 74 lat temu dziadek Henryk Bracka starszy szeregowy walczył w Armii Andersa w tym pod Monte Cassino w 1944 r. Tomasz Roman Bracka

100 lat Niepodległej 1918 - 2018 !!! Grób śp Jan Bracka współtwórcy II RP, cmentarz parafialny Więcborku teraz ! foto Tomasz Roman Bracka

100 lat Niepodległej 1918 – 2018 !!!
Grób śp Jan Bracka współtwórcy II RP, cmentarz parafialny Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka

Dziękuję za oddane głosy na mnie na burmistrza Więcborka !

21.10.2018

Dziękuję mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i za setki oddanych na mnie głosów na burmistrza Więcborka !

 

 

Dziękuję kochani mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i za każdy oddany na mnie głos na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka w zakończonych przed chwilą wyborach samorządowych w MiG Więcbork i w całej Polsce !!!

 

Dzięki Wam szanowni i kochani moi wyborcy setki  mieszkańców Więcborka wybrało mnie burmistrzem pomimo braku równych szans w rywalizacji i zamkniętych dla mnie łam brukowca oraz ogromnej pogardy i pomówień mnie przez medialnego oszusta pankanina i jego klakierów. domokrążców i kościołem gdzie w trakcie ciszy wyborczej w niedzielę wyborczą burmistrz robił sobie kapanie wyborczą w szatach liturgicznych !!!

 

Dziś już wiem, że moja walka o prawa człowieka i rozwój miasta i gminy Więcbork miała sens !!! Dzięki państwa ponad trzystu głosom, ci jest moim  najlepszym wynikiem wyborczym  już wiem, że nie jestem sam, gdyż potwierdziliście kochani, że jesteście ze mną po dzisiejszym wyborze mnie prze setki wyborców na urząd burmistrza Więcborka oraz poparliście słuszność i zasadność odznaczenia mnie przez dwóch Prezydentów RP i marszałka województwa najwyższymi odznaczeniami państwowymi w Polsce !!!

 

Reasumując ponad trzystu mieszkańców z MiG Więcbork wybrało mnie burmistrzem Więcborka, a ponad stu kandydatów, może sobie tylko pomarzyć o takim wyniku jak mój plasuje się w pierwszej 4 najpopularniejszych polityków w gminie Więcbork na niespełna 14 000 mieszkańców więc jest z czego się cieszyć !
 
Z satysfakcją oznajmiam, że w okręgu wyborczym na wsi w Pęperzynie gmina Więcbork wygrałem z PSL i jej kandydatem Henrykiem Pawliną, a w Więcborku w okręgu miejskim z kandydatką PiS Panią Pliszką co też daję małą satysfakcję - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
 

Wygraliśmy też prawybory i sondaż na burmistrza Więcborka ogłoszony 21. 10. 2018 r. o godz. 21 w Radiu Weekend FM z poparciem 58.6% dla ,mnie Tomasza Roman Bracka za co bardzo dziękuje moi szanowni wyborcy !!!

 

Oto wyniki

 

BRACKA Tomasz Roman 58.6%

K.W.W. RAZEM DLA MIASTA I GMINY WIĘCBORK

 

KUSZEWSKI Waldemar Sławomir 29.5%

K.W.W. WIĘCBORK – NASZA GMINA

 

PAWLINA Henryk 5.1%

K.W. POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

PLISZKA Karolina 6.7%

K.W. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Po zakończonych wyborach samorządowych w MiG Więcbork pozycja wobec burmistrza Kuszewskiego to 4000 niegłosujących mieszkańców MiG Więcbork i ponad 1600 mieszkańców miasta i  gminy  Więcbork, którzy wybrali mnie Tomasza Bracka oraz panią Pliszkę i pana Pawlinę na burmistrza Więcborka !

 

Zatem burmistrz Kuszewski ma 5600 przeciwników i potężną 1600 osobową opozycje w mieście i gminie Więcbork dla której to my jesteśmy wybranymi burmistrzami Więcborka ! T wielka opozycja będzie patrzyć mu na ręce przez całą kadencje i jego radnym i stanowi bezwzględną większość mieszkańców MiG Więcbork i tyle w tym temacie !!!

 

Dziękuję jeszcze raz za ponad trzysta głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka 21 październik 2018 r.

 

Tomasz Roman Bracka

 

 

 

test