zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork – Bydgoszcz w PRL.

 
Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/471/1.
 
Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.
 
Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.
 
Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM” w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.
 
Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17, wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not. a wcześniej Szkołę Zawodową w Sępólnie Krajeńskim i Szkołę Podstawową w Więcborku. Władam czterema językami angielskim, niemieckim rosyjskim i ojczystym polskim., co potwierdziłem na moich świadectwach szkolnych.
 
Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 286 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i doprowadziłem jako Prezes KBS Więcbork do zwrotu z zasobów Skarbu Państwa 12 ha lasku miejskiego w Więcborku z obiektami brackimi do zasobów majątkowych gminy Więcbork wzbogacając ją o 20 000 000 złotych !!! To ja obroniłem lasek miejski w Więcbork przed jego sprzedażą za bezcen za co do dziś ta złodziejska hołota mnie nienawidzi i pomawia przez swoich szpicli z SB ulokowanych w lokalnych mediach !!!
 
Byłem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 – 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.
 
Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP. Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Jestem od 11 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.
 
Wygrałem z bezprawiem sądowym w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r. 
 
Jeszcze nikt w województwie kujawsko – pomorskim nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!
 
To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski i Więcborka na przestrzeni minionych 35 lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241, 249 i 189 na naszym terenie, z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241.
 
Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku co niebawem po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stanie się faktem.
 
Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!!
 
Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady, jestem inicjatorem przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i przebudowy więcborskiego targowiska miejskiego. Jestem inicjatorem legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku. Jestem jako prezes KBS Więcbork jego założycielem w III RP i doprowadziłem jako prezes do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcborku całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!
 
Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, budowy obwodnicy Więcborka na budowę której wywalczyłem 26 mln złotych w UM w Toruniu. Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.
 
Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja. Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork.
 
Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.
 
Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.
 
Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych przed chwilą 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w MiG Więcbork i w całej Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i ragionu więcborskiego, a już w 2019 r. będę się ubiegał o mamdat Posła na Sejm RP.

 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego

Orderu Odrodzenia Polski

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Królowa Polski przybyła po 30 latach do Więcborka !

12.02.2019

Matka Boska Częstochowska Królowa Polski przybyła po 30 latach do Więcborka !

 

Królowa Polski Matka Boska Częstochowska przybyła po 30 latach do prastarego Więcborka ! Przywitanie Matki Boskiej Częstochowskiej odbyło się przy Urzędzie Miejskim w Więcborku. Następnie uroczysta procesja otoczona rzeszą więcborszczan niosła Królową Polski ulicami Adama Mickiewicza i Plac Jana Pawła II  do więcborskiej świątyni.

 

Po wprowadzeniu Królowej Polski do więcborskiego kościoła nastąpiło uroczyste powitanie. W trakcie mszy powitalnej odczytany został list od Ojca Świętego Franciszka, którym  Papież Franciszek pozdrowił i i udzielił błogosławieństwa mieszkańcom Więcborka i diecezji bydgoskiej na rozpoczęcie dzisiejszej wizyty Królowej Polski w Więcborku !

 

Natomiast przed chwilą rozpoczął się Apel Jasno Górski z Królową Polski z więcborskiego kościoła, w oknach więcborskich domów płoną świece maryjne na znak łączności z naszą królową. Tysiące mieszkańców Więcborka wita nieustająco Królową Polski w Więcborku !! Obecnie trwa całodobowa adoracja Królowej Polski w więcborskim kościele na którą zapraszamy wszystkich parafian.

 

Przypominamy, że już jutro 13 lutego o godz, 9  odprawiona zostanie msza święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu chorych. Wszystkich chorych mieszkańców parafii więcborskiej zapraszamy jutro 13 lutego na mszę świętą. Kolejna msza święta w intencji matek oczekujących dziecka i dla matek z dziećmi z obrzędem błogosławieństwa odprawiona zostanie o godzinie 12.
 
 
Natomiast o godz. 16 zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna przez wszystkich kapłanów i misjonarzy pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. Po mszy św odprawione zostanie nabożeństwo pożegnania Obrazu Matki Bożej i godz. 17,15 nastąpi odprowadzenie Królowej Polski do samochodu kaplicy w którym z Więcborka przejedzie do Wielowicza.
 

Tomasz Roman Bracka  

 

Msza dziękczynna w więcborskim kościele pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy za peregrynacje Królowej Polski do Więcborka. foto Tomasz Roman Bracka

Msza dziękczynna w więcborskim kościele pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy za peregrynacje Królowej Polski do Więcborka.
foto Tomasz Roman Bracka

Msza dziękczynna w więcborskim kościele pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy za peregrynacje Królowej Polski do Więcborka. foto Tomasz Roman Bracka

Msza dziękczynna w więcborskim kościele pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy za peregrynacje Królowej Polski do Więcborka. foto Tomasz Roman Bracka

 

Trwa całodobowa adoracja Królowej Polski w więcborskim kościele

Trwa całodobowa adoracja Królowej Polski w więcborskim kościele – foto Tomasz Roman Bracka

Rozpoczął się Apel Jasno Górski z Królową Polski z więcborskiego kościoła- foto Tomasz Roman Bracka

Rozpoczął się Apel Jasno Górski z Królową Polski z więcborskiego kościoła- foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka[caption id="attachment_36129" align="aligncenter" width="550"]Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

 

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka[/caption]

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka - foto Tomasz Roman Bracka

Królowa Polski przybyłą po 30 latach do Więcborka – foto Tomasz Roman Bracka

Witaj Matko Boska Częstochowska Królowo Polski w Więcborku !!!

11.02.2019

Witaj Matko Boska Częstochowska Królowo Polski ponownie w prastarym Więcborku !!!

 

Matka Boska Częstochowska Królowa Polski przybywa 12 lutego 2019 roku o godz. 17,30 ponownie po 30 latach nieobecności do prastarego Więcborka i będzie za nami do 13 lutego 2019 r. !!! Były wcześniej trzy wizyty Królowej Polski w Więcborku.  Ostatnia wizyta miała miejsce 2 kwietnia 1989 r. w PRL za czasów proboszcza Franciszka Gabor. Wcześniejsza za czasów ks kanonika Tadeusza Słomińskiego 30. 06.1983 r.  w której uczestniczyłem jako ministrant więcborskiego kościoła.

 

Była też wizyta Królowej Polski w Więcborku za czasów ks proboszcza Jana van Blericqa, kiedy przybyłą sama rama cudownego obrazu, gdyż komuniści w PRL nie pozwolili Prymasowi Wyszyńskiemu by obraz Królowej Polski mógł nawiedzać polskie miasta w PRL !!!

 

Przywitanie Królowej Polski nastąpi u zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza o jak przed 30 laty, gdy z działaczami opozycyjnymi nielegalnej w PRL Solidarności oraz Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem przewodniczącym witałem razem z tysiącami więcborczan Królową Polski.

 

Watro też wspomnieć o więcborskiej antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej, która witała z Solidarnością Królową Polski jeszcze w PRL, a tworzyli ją w PRL : Tomasz Roman Bracka przewodniczący, Grzegorz Schweda, Tomasz Pruszkowski, Grzegorz Krawczyk, Piotr Poterała, Piotr Losy, Mirek Murach, Jacek Kanabaj, Longin Kuich, Jerzy Mitura, Tadeusz Meina, Piotr Januszewski, Piotr Zieliński, Dariusz Berent, śp. Zdzisław Weber, Jacek Mikołajczak, Barbara Leśniewska, Tomasz Holka, Mariusz Weber i inni.

 

Niewielu było wówczas odważnych zademonstrować publicznie pod szyldem zakazanej Solidarności i FMW za co groziło więzienie i późniejsza inwigilacja. Przecież SB w tym czasie zabiła Księdza Suchowlca, Niedzielaka i Zycha za taką jak nasza działalność działalność niepodległościową w PRL. Powitamy Cię Królowo Polski ponownie za kilka dni w moim ukochanym Więcborku w roku 100 lecia odzyskania przez nasze prastare miasto niepodległości !

 

W mieście już czuć odświętny nastrój powitalny w całym mieście w domach i na ulicach pojawiały się liczne flagi i obrazy i symbole Maryjne. Zachęcam mieszkańców miasta i Więcborka na trasie przejazdu Królowej Polski do Więcborka oraz w całym mieście do ustrojenia domów i trasy przejazdu proporcami, girlandami oraz znakami i obrazami Maryjnymi.

 

Pojawiły się ponownie na ulicach proporce Maryjne, które ponad 50 oraz 36 i 30 lat temu niszczyła podczas wizyt Maryjnych lokalna egzekutywa komunistyczna PZPR przy wsparciu MO, ORMO i SB Więcbork. Doszło nawet w PRL do próby wrzucenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do rzeki Orla na przedmieściach Więcborka przez więcborskich komunistów z PZPR, SB, MO i ORMO !

 

Na to komunistyczne barbarzyństwo nie pozwolili więcborszczanie, którzy szybko pojawili się w okolicach parkingu więcborskiego przy DW 241 na moście rzeki Orla i od tego miejsca nieśli obraz Królowej Polski do samego kościoła w Więcborku.

 

To wszystko jest zapisane w chowanej przed mieszkańcami Więcborka kronice parafii Więcbork, która niech w końcu stanie się jawna dla wszystkich parafian i dziennikarzy. Zdjęcia z dwóch poprzednich wizyt Królowej Polski w Więcborku poniżej w gazecie więcborskiej.

 

Tomasz Roman Bracka

Matka Boska Częstochowska Królowa Polski

Matka Boska Częstochowska Królowa Polski

Powyżej program wizyty Królowej Polski w Więcborku 12 i 13 lutego 2019 r.

Powyżej program wizyty Królowej Polski w Więcborku 12 i 13 lutego 2019 r.

W Więcborku już czuć odświętny nastrój powitalny w całym mieście w domach i na ulicach pojawiały się liczne flagi i obrazy i symbole Maryjne. foto Tomasz Roman

W Więcborku już czuć odświętny nastrój powitalny w całym mieście w domach i na ulicach pojawiały się liczne flagi, obrazy i symbole Maryjne. foto Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30. 06.1983 lat temu przez mieszkańców Więcborka w którym uczestniczyłem jako ministrant więcborskiego kościoła - Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 36 lat temu 30. 06.1983 r. przez mieszkańców Więcborka 36 lat temu w którym uczestniczyłem jako ministrant więcborskiego kościoła – Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie - Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie – Tomasz Roman Bracka

 Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie - Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie – Tomasz Roman Bracka

 Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie - Tomasz Roman Bracka

Przywitanie Królowej Polski w Więcborku 30 lat temu przez mieszkańców Więcborka i opozycjonistów antykomunistycznych w tm mnie Tomasza Roman Bracka pod szyldem Solidarności oraz Federacje Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem za komuny na tym terenie – Tomasz Roman Bracka

Na zdjęciu kolejna demonstracja FMW i Solidarności zorganizowana przeze mnie Tomasz Roman Bracka w Więcborku w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia. Stoję przy fladze FMW i Solidarności pierwszy z prawej strony zdjęcia.

Na zdjęciu z przed 30 lat opozycjoniści antykomunistyczni w PRL z zakazanych w PRL Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork, której przewodniczyłem w PRL.  Na zdjęciu z nami ks Słoń, Tomasz Roman Bracka, Piotr Poterała, Dariusz Berent, Grzegorz Schweda, Longin Kuich, po przywitaniu Królowej Polski  Matki Boskiej Częstochowskiej w Więcborku 2 kwietnia 1989 r.  –  Tomasz Roman Bracka

Prezydent Polski Pan Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Człuchowa

10.01.2019

Prezydent Polski Pan Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Człuchowa w hali sportowej OSiR, przy ul. Szkolnej i przez chwilę był w Więcborku !

Prezydent Polski Pan Andrzej Duda spotkał się 8 stycznia 2019 r. z mieszkańcami Człuchowa woj. Pomorskie w hali sportowej OSiR, przy ul. Szkolnej 3.  W spotkaniu uczestniczyli liczni mieszkańcy Człuchowa byli też mieszkańcy Więcborka przez, który przyjechał dziś do Człuchowa Pan Prezydent Andrzej Duda.

 

Koniec równych i równiejszych Prezydent przypomniał sędzią pewną zasadę o której zapominają !

 

Staram się aby w Polsce konstytucja rzeczywiście była realizowana, która mówi o równości wszystkich obywateli, przede wszystkim ich równości wobec prawa.  Zasada ta oznacza, że prawa mają przestrzegać wszyscy, nie tylko ci, którzy stają przed sądem i są sądzeni za to, że gdzieś je naruszyli, ale powinny go przestrzegać także sądy i sędziowie, powiedział dziś prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Człuchowie.

 

Niech nikt nie mówi, że 500+ to jest jałmużna, bo to jest świadczenie należne rodzicom w ramach przyczyniania się państwa do trudu wychowania dzieci przez polską rodzinę powiedział Prezydent Andrzej Duda.

 

Najważniejszym dla mnie zadaniem, jakie sobie postawiłem, jest to, aby przeciętna polska rodzina, taka zwykła, która żyje w Człuchowie, w Chojnicach, Więcborku czy innym mieście, które nie jest największym miastem w Polsce, która do tej pory w głębi serca może pewnie myślała, że mieszka w Polsce B, czuła, że władza dba o nią i wreszcie Polska zmienia się na lepsze, gdzie praca jest doceniania, gdzie doceniany jest ten trud codzienny zwykłego człowieka.

 

Jak dodał Pan Prezydent Andrzej Duda , dlatego wprowadzony został program 500+, żeby wzmocnić polską rodzinę, żeby pokazać jej: „tak, Polska myśli o was, nie tylko my myślicie o Polsce; nie tylko wy decydujecie się tu żyć i pracować, ale jeżeli zdecydowaliście się na to, to otrzymacie także świadczenie ze strony państwa, jakie do tej pory nie było”.

 

I niech nikt nie mówi, że to jest jakaś jałmużna, bo to jest świadczenie należne rodzinie i rodzicom w ramach wychowania dzieci, w ramach przyczyniania się polskiego państwa do trudu wychowania dzieci przez polską rodzinę, oświadczył Prezydent Andrzej Duda.

 

Prezydent podczas spotkania nawiązał do projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, który podpisał dzisiaj przed przekazaniem go do Sejmu.

 

Pan Prezydent przekonywał, że dokument ma służyć „bezpieczeństwu zdrowotnemu nas wszystkich i budowie bezpieczeństwa przyszłych pokoleń polaków”.

 

Dzisiaj choroby onkologiczne są jednymi z najgroźniejszych. Niestety rozwijają się dynamicznie i trzeba czynić wszystko, aby walka z nimi była jak najbardziej sprawna, oświadczył Prezydent Andrzej Duda. Jak wskazał, choroby onkologiczne „w mniejszym i większym stopniu dotykają każdą rodzinę” i są drugą, po chorobach układu krążenia przyczyną śmierci Polaków.

 

Prezydent Duda podsumowywał dotychczasowe zmiany wprowadzone w Polsce przez obóz rządzący PiS i stan realizacji swoich zobowiązań programowych. Wskazał, że „w dalszym ciągu wiele zadań jest jeszcze przed nami”.

 

Obiecuję, że będą one realizowane, tak jak w tej chwili staram się, by została zrealizowana do końca obietnica wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku – ona jest realizowana, ale stopniowo i aby w Polsce konstytucja rzeczywiście była realizowana, która mówi o równości wszystkich obywateli, przede wszystkim ich równości wobec prawa, oświadczył prezydent.

 

Jak dodał Prezydent, zasada ta oznacza, że „prawa mają przestrzegać wszyscy, a nie tylko ci, którzy stają przed sądem i są sądzeni za to, że gdzieś je naruszyli, ale powinny go przestrzegać także sądy i sędziowie” !

 

W trakcie dzisiejszego spotkania Prezydent Andrzej Duda skierował do mnie w obecności kamer i ludzi takie słowa ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu ”.

 

Dla takich chwil warto żyć Panie Prezydencie, zapraszam Pana Prezydenta Andrzeja Dudę z Małżonką do odwiedzenia prezydenckiego miasta Więcbork w 2019 r.

 

 

Przypominam, że to właśnie Pan Prezydent Andrzej Duda odznaczył mnie w 2017 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce, proponując mi osobiście już wówczas Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski I Stopnia. 

 

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu' foto Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka – Człuchów 8 styczeń 2019 r.
Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu”
foto Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. foto Prezydent RP Andrzej Duda & Tomasz Roman Bracka

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda w Człuchowie 8 styczeń 2019 r.
foto  – Tomasz Roman Bracka

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu' foto Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka – Człuchów 8 styczeń 2019 r.
Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu”
foto Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. foto Prezydent RP Andrzej Duda & Tomasz Roman Bracka

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka – Człuchów 8 styczeń 2019 r.
foto TVP INFO

Tomasz Roman Bracka kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego.

Tomasz Roman Bracka kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego.

 

Życzę wszystkim radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia !

23.12.2018

Życzę wszystkim pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Dosiego Roku 2019 !

 

Życzę wszystkim czytelnikom gazety więcborskiej i mieszkańcom miasta i gminy Więcbork radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkie pomyślności w nadchodzącym coraz szybciej Nowym Roku AD 2019  !

 

Z wyrazami szacunku

 

Tomasz Roman Bracka

 

 

test