zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Tomasz Roman Bracka życiorys

 
Tomasz Roman Bracka - życiorys. Opozycjonista demokratyczny i dysydent w okresie komunistycznym w Polsce w latach od 1981 do 1990 r. działający w Federacji Młodzieży Walczącej, następnie Wolność i Pokój , N.S.Z.Z. Solidarność i Konfederacja Polski Niepodległej, Współtwórca III RP. Lider i założyciel oddziału Więcborskiego Federacji Młodzieży Walczącej Oddział Więcbork - Bydgoszcz w 1987 r.  zrzeszającego kilkudziesięciu członków. Początki działalności FMW Więcbork zainicjowałem już w stanie wojennym malując w 1982 roku na elewacjach kamienic w Więcborku przy ul. Ogrodowej i w innych miejscach z Piotrem Losy i samodzielnie napisy Solidarność i inne antykomunistyczne oraz rozprowadzając ulotki antykomunistyczne, dowody w IPN.
 
To samo dotyczy działalności na rzecz zdelegalizowanej Solidarności w czasach PRL od stanu wojennego do upadku komunizmu w Polsce w 1990 roku. Przez cały okres mojej działalności antykomunistycznej od 1982 r do 1990 r prowadziłem akacje propagandowe i edukacje na rzecz obalenia komunizmu w Polsce.  Fakty te zostały potwierdzone w dokumentach, zdjęciach i zeznaniach licznych świadków przed IPN Warszawa i Bydgoszcz oraz przed prezesem i Urzędem do Sprawa Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w postępowaniach administracyjnych, prokuratorskich i sądowych !!!
 
Przypominam, że już w 1981 roku zostałem skatowany przez dyrektora szkoły podstawowej w Więcborku Pana Klonowskiego za powieszenie dwukrotne krzyża w sali lekcyjnej historii, u Pani Ludwiki Mazur i od tego czasu zaczyna się moja publiczna działalność opozycyjna i praca na rzecz obalenia komunizmu w Więcborku i Polsce. Organizowałem też ruch oporu przeciw komunistycznym władzą PRL jako sportowiec KS Grom Więcbork zakładając na siebie koszule z napisami antykomunistycznymi i żądaniem uwolnienia więźniów politycznych w Polsce. Po jednych z takich zawodów w Więcborku 1 maja 1987 r. zostałem dotkliwie pobity przez SB i ORMO. 
 
Pamiętam jak dziś jak mnie dopadli ORMOwcy i SBecy przy muszli koncertowej mówiąc ,,ustrój ci się nie podoba'' i z leku przed moją siłą użyli gazów łzawiących, pałek i skopali mnie do nieprzytomności o tym skatowaniu mnie mówił cały Więcbork. Za działalność opozycyjna na zgrupowaniu kadry w NRD w 1987 r. po zwarciu z rosyjskim szpiclem w hotelu we Frankfurcie nad Odrą miałem być usunięty z meczu Polska - Niemcy. Fakty te zostały potwierdzone przez IPN Warszawa i Bydgoszcz oraz w UDSKiOR w Warszawie i w zeznaniach licznych świadków.
 
Na uwagę zasługuję pogrzeb solidarnościowy w Więcborku mojej cioci Anastazji Mróz w listopadzie 1985 r. Podczas mszy pogrzebowej i w trakcie konduktu żałobnego, który przemaszerował na pieszo z kościoła na cmentarz towarzyszyła cioci przypięta przeze mnie flaga Solidarności na trumnie. Przypominam, że to właśnie ciocia uratowała mnie prze aresztowaniem przez MO, po mojej akcji ulotkowej i malowaniu napisów solidarności nocą na elewacjach więcborskich w 1984 r. Ukryłem się u cioci Ansatzji Mróz na ul. ogrodowej w Więcborku, po tym  jak wcześniej byłem goniony prze ORMO i MO, po akcji malowania napisów antykomunistycznych na ulicach Więcborka. 
 
Byłem też organizatorem i koordynatorem demonstracji antykomunistycznych na ulicach Więcborka w latach 80 - tych minionego stulecia, oraz kontr pochodów solidarnościowych na 1 maja np w 1987 r. przed pochodem komunistycznym na ulicach Więcbork. Organizowałem sabotaż i dywersje uszkadzając megafony partyjne na ulicach Więcborka przed komunistycznymi świętami, brałem udział w spaleniu sowieckiego pomnika wdzięczności na więcborskim Rynku w 1988 r. i odrąbaniu tablic PZPR na komitecie miejskim PZPR w Więcborku. Byłem wielokrotnie represjonowany przez MO i SB z pobiciami włącznie. Współuczestniczyłem w cotygodniowych mszach za ojczyznę w kościele Św Brygidy w Gdańsku, skąd przewoziłem wielokrotnie z mamą ale i też sam do Więcborka i Bydgoszczy ulotki i liczne znaki oraz książki solidarnościowe zakazane w PRL.
 
Jako młody chłopak znalazłem się też w epicentrum wydarzeń bydgoskiego marca 1981 r. będąc wówczas w Bydgoszczy na ulicy Mostowej. Pamiętam kłębiący się wielki tłum ludzi i dużą obawę przed rozlewem krwi o czym mówili wszyscy zgromadzeni. Brałem też udział w nielegalnych spotkaniach opozycyjnych solidarności na plebanii bydgoskiego kościoła Jezuitów, gdzie również uczestniczyłem we mszach za ojczyznę, a moja flaga solidarności po dojściu demonstrantów do pomnika zwycięstwa na początku 1989 r. tam właśnie spoczęła. Również jako opozycjonista solidarności uczestniczyłem we mszy solidarnościowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Gdańskiej Zaspie 12. 06. 1987 r. i nielegalnym pochodzie solidarności po mszy do trzech krzyży, gdzie doszło do starć z MO, ZOMO i SB.
 
Brałem udział w strajku WiP przeciw MON PRL na rzecz zastępczej służby wojskowej w bydgoskim kościele jezuitów w połowie lat 80-tych minionego stulecia. Uczestniczyłem od 1985 r, do 1990 r. w akcjach propagandowych i demonstracjach antykomunistycznych na festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie rozprowadzając ulotki WiP, KPN, FMW i Solidarności oraz nakładałem na siebie koszule z napisem Uwolnić Więzionych Za Przekonania z wizerunkiem człowieka z kratami oraz znaczki Solidarności Zdjęcia z tego protestu na mojej stronie.
 
Zostałem usunięty z przyczyn politycznych za swoja działalność antykomunistyczną z Technikum Budowlanego w Bydgoszczy po aresztowaniu mnie ze szkolnego internatu na Pestaloziego w Bydgoszczy, gdzie miałem ulotki które rozprowadzałem i inne materiały antykomunistyczne. Po zatrzymaniu przewieziono mnie na bydgoski komisariat na ul. Toruńskiej, skąd skatowanego rozebranego  wypuszczono mnie po kilkunastu godzinach. Po powrocie do internatu usłyszałem, że mamma ma przyjechać do szkoły i usłyszałem, że jestem zwolniony ze szkoły, co stało się faktem. Organizowałem też liczne koncerty pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych na których jako konferansjer i producent artystyczny nawoływałem ze scen do obalenia ustroju komunistycznego w Polsce. Tak było też na moim koncercie Kobranocki na początku maja 1989 r. w lasku miejskim w Więcborku.
 
Na uwagę zasługuje też ogromna wielotysięczna demonstracja religijna i antykomunistyczna na ulicach Więcborka, którą zorganizowałem z FMW i Solidarnością na początku 1989 r. stając na jej czele z flagą Solidarności i transparentami FMW. Po tym kolejnym publicznym wystąpieniu represje wobec mnie komunistycznych katonów się nasiliły. 
 
Jako radny wojewódzki w Bydgoszczy członek komisji Kultury z ramienia opozycji antykomunistycznej od 1989 r. Do 1990 r. wraz z Stefanem Pastuszewskim zlikwidowaliśmy Komitet Wojewódzki PZPR w Bydgoszczy i zmieniliśmy komunistyczne nazwy szpitali, parków, ulic i rond w Bydgoszczy. Tych prac na rzecz niepodległości Polski jakie wykonałem. Wszytko co opisuje zostało potwierdzone w protokołach WRN Bydgoszcz oraz w zeznaniach licznych świadków i w licznych dokumentach z tamtych lat. 
 
Szczytem bezczelności MO i SB było jak po upadku komunizmu, gdy trafiłem do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jako opozycjonista antykomunistyczny, że byli oprawcy z SB i MO biegali za mną bym im podpisał, że tak mocno nie inwigilowali mnie za moją działalność opozycyjną w PRL i że tak mocno mnie nie tłukli.  Kończąc tą historię przypominam ponownie, że to nie krasnoludki, a właśnie MO, ORMO i SB katowało mnie przy muszki koncertowej w Więcborku w 1987 roku i prawie mnie zabiliście, doprowadzając mnie katoni do utraty przytomności i licznych obrażeń na całym ciele !!!
 
Byłem założycielem w reaktywacji 18 lat temu 11. 11. 2002 r.  i zarazem pierwszym prezesem w dwóch kadencjach 288-letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w stopniu generała w latach 2002-2007 r. oraz Królem KBS Więcbork AD – 2011 r. źródło KRS 217002. Posiadam patenty i licencje strzeleckie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie od 2007r. nr. L-27119/B/07. Byłem też założycielem i sekretarzem LKS Sokół Więcbork w latach 2013 – 2014 r. 

Polityk – byłem najmłodszym w III RP politykiem opozycyjnym radnym wojewódzkim w Bydgoszczy nr. decyzji BRN-VII/0220/4/90 uchwała WRN Bydgoszcz Nr. X/63/89 z dnia 21 grudnia 1989r. Dziennikarz, publicysta i wydawca zrzeszony w Bibliotece Narodowej w Warszawie ISBN 83-912662-1-4, reporter, dziennikarz, redaktor naczelny gazety Więcborskiej od 2008r. do dnia dzisiejszego – ISSN 1898-7926, http://www.gazetawiecborska.eu .

Od 20 lat pracuje jako strona i pełnomocnik procesowy na wokandach sądów RP i UE jako pełnomocnik w procesach reprywatyzacyjnych w oparciu o art 87 kpc. Wygrałem samodzielnie moje procesy reprywatyzacyjne przez Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w 2015 r. oraz z bezprawiem polskich sądów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu co potwierdza Wyrok ETPCz z dnia 07.07.2015 r. wydany w mojej spawie i mojej mamy.  Kolejny wielki sukces prawniczy jaki osiągnąłem samodzielnie to wygrana w procesie przecie dwóm adwokatom i wiceprezes Sądu Rejonowego, który wygrałem przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy 3 listopada 2016 r. Jestem też badaczem historii Polski i ziemi więcborskiej oraz zbrodni komunistycznych PRL w IPN i RPWiM.

Sportowiec – II –  liga PC Grom Więcbork, producent artystyczny i reklamowy- własna firma do dnia dzisiejszego. Kandydat niezależny na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych w 2002r. 2006 r. 2014 r. Kandydat na Posła RP z list Kukiz 15' w 2015 r. Producent artystyczny, reklamowy i multimedialny od 1989 r. współpraca i produkcja artystyczna między innymi  z czołowymi  zespołami i artystami w tym z Czesławem Niemenem, Ryszardem Riedlem i zespołem Dżem, Martyną Jakubowicz, Tadeuszem Nalepą, Nocną Zmianą Bluesa, Pabiedą, Dezerterem, Żukami, Big Cyc, Vader, Qvo Wadis, Oddział Zamknięty, ONA,, itd. Członek Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Więcbork kadencja 2010 – 2015 r. Członek Miejsko – Gminnej Rady Pamięci Walk i Męczeństwa od 1998 r. – 2014 r.

Wykształcenie – absolwent szkół: Szkoła Podstawowa w Więcborku nr świadectwa 2/1647 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sępólnie Kr. nr. świadectwa 2282. Międzynarodowy Dyplom Mistrzowski w Zawodzie Bydgoszcz nr. dyplomu 5197, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Nakło nad/Not., nr świadectwa 142. Matura LO Nakło nad/Not. z dodatkowymi przedmiotami Historia i WOS. Absolwent dwuletniego studium policealnego w zawodzie Technik Administracji Nakło n/ Not. nr świadectwa 153.  Międzynarodowy Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji - kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17  - Gdańsk 25 sierpień 2017 r. wraz z suplementem do Dyplomu Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 - Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.

Odznaczenia – Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000471/O/M20170471.pdf

Jestem odznaczony złotą odznaką Zasłużonego Działacza LZS za zasługi położone dla rozwoju sportu i turystyki nr. leg. 29529 data nadania Warszawa 14. 02. 2014 r. Złoty Medal Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis,, w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka, Toruń 04. 06. 2014 r. Złoty Medal Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku AD 2011 – 14. 05. 2011 r. Medal za zasługi dla powiatu sępoleńskiego AD FUTURAM REI MEMORIAM w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Sępólno Kr. 01. 04. 2010 r.

Jestem kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL.  https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301  Krzyż Wolności i Solidarności, przyznany mi został postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 21. 10. 2014 r., na wniosek Prezesa IPN doktora Łukasza Kamińskiego. Zostałem odznaczony osobiście przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12. 11.2014 r. Pałacu w Runowie gmina Więcbork w obecności małżonki Anny Komorowskiej, Wojewody Kujawsko – Pomorskiej Ewy Mes, Marszałka Senatu Jana Wyrowińskiego, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Posłów i Senatorów RP oraz mieszkańców Więcborka i Runowa. 

Kawaler odznaki honorowej ,, Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych'' decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 24. 11. 2015 r. Nr legitymacji 162 oraz Legitymacja Nr 23 Działacza Opozycji Antykomunistycznej dla Tomasza Bracka wystawiona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 09. 11. 2015 r.  Odznaka pamiątkowa Federacji Młodzieży Walczącej Nr 106 nadana Decyzją Prezesa Stowarzyszenia FMW Roberta Kwiatek z dnia 23. 01. 2016 r.  w Gdańsku.

Jestem Kawalerem  Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to  drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowne zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/471/1.

W 2016 roku Prezes Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku Robert Kwiatek odznaczył Decyzją SFMW odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej 17 działaczy opozycyjnych Federacji Młodzieży Walczącej z Więcborka z czasów PRL, z  którymi jako przewodniczący  Federacja Młodzieży Walczącej Więcbork walczyłem o wolność Polski. Odznaczenia z legitymacją wręczyłem osobiście w imieniu Prezesa SFMW działaczom FMW Więcbork, którym jeszcze raz gratuluje.

Praca –  Opozycja antykomunistyczna w PRL, Toruńskie Zakłady Okrętowe Towimor Więcbork, GS SCH Więcbork, Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, Dyrekcja Wojewódzka Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy na stanowisku inspektora, PUW ARIES Bydgoszcz, własna firma PHU LORD Tomasz Bracka od 2007 r. do 2019 r. Redaktor Naczelny Gazety Więcborkiej od 10 lat do dnia dzisiejszego.

Działalność polityczna i społeczna – opozycja demokratyczna w czasach PRL, NSZZ Solidarność, Federacja Młodzieży Walczącej, KPN, Wolność i Pokój. W III RP Chrześcijańsko Demokratyczne Stronnictwo Pracy Bydgoszcz, założyciel ZCHN Bydgoszcz, członek Zarządu RS AWS Bydgoszcz. Przewodniczący Ruchu Społecznego Na Rzecz Rozwoju Więcborka (303 członków), członek Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Więcbork. Lider i założyciel KWW Powiat Więcborsko – Sępoleński. Lider ugrupowania wyborczego KWW Krajeńskie Porozumienie Samorządowe. Założyciel w reaktywacji 11. 11. 2002 r, Prezes i Król 285- letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku. Założyciel i Sekretarz 85 – letniego Sokoła Więcbork. Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie, PZW Więcbork,  MLKS Grom Więcbork sekcja Podnoszenia Ciężarów II Liga minione stulecie…

Osiągnięcia w polityce i samorządzie terytorialnym –  założyciel Telewizji Bydgoszcz, Wojewódzka Rada Narodowa Bydgoszcz, inicjator dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy - WRN Bydgoszcz, powołanie Szpitala Biziela i Jurasza w Bydgoszczy - WRN Bydgoszcz, powołanie nowych ulic i rond w Bydgoszczy w tym ulic Gdańskiej, Mar. Focha czy ronda Jagiellonów w miejsce komunistycznych nazw - WRN Bydgoszcz. Przekazanie budynku KW PZPR bydgoskiej oświacie WRN Bydgoszcz 1990 r. Przejęcie lasku miejskiego 12 ha. z obiektami brackimi od Skarbu Państwa na rzecz gminy Więcbork i KBS Więcbork jako prezes KBS Więcbork 23. 12. 2006 r. Inicjator i współautor uchwał sejmowych z 1998 r. i 2001r. STR-181-13/2001 r. powołujących Powiat Więcborsko – Sępoleński podpisanych w imieniu Sejmu RP przez Przewodniczące Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej panie Posłanki RP Irene Lipowicz i Barbarę Imiołczyk. Inicjator przebudowy plaży miejskiej w Więcborku,  więcborskiego rynku, promenady oraz obiektów brackich i sportowych w lasku miejskim w Więcborku. Powyższe inwestycje zostały zrealizowane w ramach porozumienia programowego z byłym burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko.

Inicjator wytyczenia 20 ulic na osiedlu Piastowskim oraz w Więcborku, co zostało zrealizowane w latach 2014 - 2015 r.  Inicjator budowy oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Więcbork przy drogach i placach co również jest realizowane do dnia dzisiejszego. Inicjator budowy chodników i nowych ulic asfaltowych przy ul. I Armii Wojska  Polskiego i ulicy Nowodworskiej w Wituni. Inicjator przebudowy ulic Strzeleckiej, Rybackiej, Parkowej, Bractwa Kurkowego, Górnej, Powstańców Wielkopolskich, Stary Rynek, Wyzwolenia, Dworcowa, Gem. J. Hallera, Mickiewicza, Pocztowa i Gdańska. To samo dotyczy wszystkich ulic na osiedlu Lupinek w Więcborku, gdzie po licznych moich wnioskach do IPN nastąpi usuniecie komunistycznych nazw tych ulic. Inicjator ustanowienia kart ewidencyjnych dla wszystkich zabytków w mieście i gminie Więcbork co skutecznie zrealizowałem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu w latach 2006 - 2018 r.  Inicjator i wnioskodawca utworzenia 9 Miejsc Pamięci Narodowej na grobach Żołnierzy Wyklętych, Sybiraków, Legionistów i działaczy społeczno - politycznych II RP na cmentarzu parafialnym i komunalnym w Więcborku co nastąpiło w latach 2014 - 2015 r.

Wnioskodawca i inicjator gazyfikacji ziemnej Więcborka, Runowa i Wituni, którą wywalczyłem, w Rządzie  Pani Premier RP Beaty Szydło w 2016 i 2017 r. oraz  w Ministerstwie Energii i Polskiej Spółce Gazownictwa w 2017 r. szacowana wartość tej Rządowej inwestycji dla Więcborka, Runowa i Wituni, to dziesiątki milionów złotych. Realizacja inwestycji nastąpi do 2020 roku na całkowity koszt Polskiej Spółki Gazownictwa przy wsparciu środkami UE jako strategiczna inwestycja energetyczna w Polsce !!  Już w lutym 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg w PSG Warszawa na opracowanie dokumentacji technicznej dla gazyfikacji Więcborka, Runowa i Wituni !!! To jest kolejny wielki mój sukces, którego nie udało się osiągnąć żadnemu burmistrzowi i radnemu od 1945 r. do 2018.r . Jestem, też inicjatorem i wnioskodawcą w ME, PSG i Rządzie RP budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Nakło n/Not - Więcbork - Sępólno Kr. inwestycja ma być zrealizowana do 2020 roku jako kluczowa i strategiczna inwestycja w Polsce.  

Wnioskodawca i inicjator budowy obwodnicy Więcborka na którą wywalczyłem 26 mln zł. po wieloletnich interwencjach w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu inwestycja będzie zrealizowana do 2020 r. i jest już zabezpieczona finansowo. Inicjator i wnioskodawca budowy ronda przy ul. Wyzwolenia w Więcborku przy cmentarzu komunalnym DW 241 i 241, którego budowa dobiega końca !!!  Inicjator budowy nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 w Więcborku.  Obie inwestycje są zabezpieczone finansowo przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski w Toruniu i będą zrealizowane w 2018 r. Inicjator i winioskodawca budowy sygnalizacji świetlnej w Więcborku i Wituni oraz budowy chodnika z Więcborka do Wituni przy ul. Złotowskiej DW 189.

Inicjator i wnioskodawca budowy trzeciego ronda w Wiecborku przy DW 241 przy ulicach Pocztowej i Mickiewicza, inwestycja ma juz projet i audyt BRD. Inicjator i wnioskodawca budowy chodnika z oświetleniem ulicznym przy ul. Gdańskiej w Więcborku DW 241 od hotelu do przejazdu PKP przy  tej ulicy. Wnioskodawca i inicjator utworzenia 10 miejsc Pamieci Narodowej RP na grobach oficera AK, Sybiraków i wybitnych mieszkańców Więcborka z II RP. Te miejsca Pamięci Narodowej zostały utworzone w latach 2014/15r. Inicjator budowy nowej siedziby KPK w Więcborku, inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku przy ul. Strzeleckiej 5 w Więcborku..

Inicjator i wnioskodawca przebudowy trzech dróg wojewódzkich Nr 241, Nr 242 i Nr 189 na odcinku Wiele - Więcbork - Sępólno DW 241 , Więcbork - Sypniewo - Kujan DW 189 oraz  DW 242 Więcbork - Runowo Kr. - Łobżenica. Wszystkie trzy inwestycje uzyskały akceptacje i wsparcie finansowe Sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego i Marszałka Województwa i będą zrealizowane w latach 2017 r. - 2018 r. po zleconych przeze mnie licznych kontrolach WINB Bydgoszcz w tej sprawie. Obecnie przebudowa DW 189 do Więcborka przez Sypniewo do granicy województwa jest już po przetargu i trwają prace projektowe z przygotowaniem pozwolenia na budowę na całym odcinku i to jest mój kolejny sukces. Natomiast nowy asfalt na DW 189 od Więcborka  do granicy woj. w Kujaniu pojawi się w 2018 r. co jest kolejnym wielkim moim sukcesem w tej sprawie.

Inicjator wznowienia stałych połączeń pasażerskich PKP PLK SA  na LK Nr 281 relacji Oleśnica - Więcbork - Chojnice, co zostało zaakceptowane po moim wniosku do Pani Premier RP Beaty Szydło w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Infrastruktury RP z dnia 8 grudnia 2016 r. gdzie oficjalnie wpisano całą LK Nr 281, ze stacją PKP Więcbork, jako linię pasażerską codzienną PKP PLK SA o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim. Inicjator remontu dworca PKP Więcbork, co udało mi się wywalczyć w PKP SA w Warszawie w 2016 r. Inwestycja jest już realizowana od  2017 r. obecnie wymieniony został dach na budynku Dworca PKP Więcbork.

Inicjator rewitalizacji i podwyższenia prędkości z obecnych 20 km na godzinę do 60 km na godzinę LK 281 na całym 100 km na odcinku Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice, inwestycja została przyjęta przez Radę Ministró RP 16. 01. 2018 r. i została zapisana w Programie Utrzymaniowym PKP do realizacji w latch 2018 - 2023 r. po mojej skutecznej interwencji u Pani Premier RP Beaty Szydło oraz w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i PKP PLK SA.  Inicjator budowy nowej drogi wojewódzkiej Nr 241 od Mroczy do Wiela inwestycja została zrealizowana. Inicjator i wnioskodawca dekomunizacji ulic i przestrzeni publicznej w mieście i gmnienie Więcbork.

Inicjator i wnioskodawca legalizacji wszystkich nielegalnych mostów, dróg gminnych, powiatowych, leśnych oraz 150 ulic w mieście i gminie Więcbork, czego dokonałem z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kr. w latach 2015 r. - 2018 r. Inicjator i wnioskodawca legalizacji oraz usunięcia naruszenia prawa na trzech drogach wojewódzkich Nr 241, Nr 242,  Nr 189 w mieście i gminie Więcbork, co skutecznie doprowadziłem do finału i realizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, wymuszając w nakazach pokontrolnych remonty na w/w drogach wojewódzkich za dziesiątki milionów złotych w latach 2016 - 2018 r. Inicjator legalizacji, reaktywacji i rewitalizacji linii kolejowej PKP PLK SA Nr 281 z infrastrukturą budowlaną i przyległymi dworcami oraz stacjami PKP na odcinku 150 km Gniezno - Więcbork Chojnice. Zlecone przeze mnie kontrole w Urzędzie Transportu Kolejowego, PKP PLK SA, PKP SA, PKP Nieruchomości, MON i Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy na  LK 281 zaowocowały kwotą 710 mln zł. na rewitalizację, przebudowę i elektryfikacje LK 281 Oleśnica - Więcbork - Chojnice na całym odcinku 310 km, co obecnie jest realizowane na LK Nr 281 i stacji PKP Więcbork.

Wygrałem z bezprawiem sądowym w Polsce w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r.

Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 5 spraw moich i mojej Mamy ! Oto dowód w załączonym linku, nawet Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój zwycięski z Rządem RP i Prokuratorią Generalną RP Wyrok ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka poz 279 i mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami w załączonym dokumencie zatem nie ulegać walczyć, poniżej w załączonym linku dowód mojej wygranej !!! http://trybunal.gov.pl/
polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/

Jeszcze nikt w Polsce nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski w tym Bydgoszczy i Więcborka na przestrzeni minionych lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241 na odcinku Nakło - Więcbork - Tuchola , nr 189 na odcinku Więcbork - Sypniewo - Złotów i nr 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr - Łobżenica. Jestem inicjatorem i wywalczyłem z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241 te inwestycje zostały już wykonane przez ZDW Bydgoszcz. Jestem inicjatorem budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 oraz nowego skrzyżowania u zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera . Inwestycje te zostaną zrealizowane w 2020 r.

Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, przy nakazie pokontrolnym WINB wywołanym na mój wniosek, powstała w 2019 r. nowa droga asfaltowa DW 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr z wymianą chodników i nawierzchni asfaltowej w Runowie Kr przy DW 242.

To samo dotyczy wywalczonej przeze mnie przy wsparciu nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 189 relacji Więcbork - Sypniewo - Kujan - Złotów. Dla tej inwestycji jest już wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy w 2020 r. W ramach tej inwestycji powstanie w 2020 r. nowe skrzyżowanie, które wywalczyłem w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy DW 189 i 241 w Więcborku.

Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku w 2019 r. co po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stało się faktem.

Wywalczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu niespełna milion złotych na studium wykonalności dla obwodnicy Więcborka i 26 000 000 zł na jej budowę ! Wywalczona przeze mnie budowa obwodnicy Więcborka została zatwierdzona do wykonania przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Drugi załącznik pozycja nr 2.2.5 IW – Budowa obwodnicy Więcborka – opracowanie STEŚ – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 500 000 zł. zatwierdzona kwota do wykorzystania w 2019 r. https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v9819-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2019-2038/ Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie Obwodnicy Więcborka ogłosił już ZWD Bydgoszcz 27. 09. 2019 r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/260156

Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka został rozstrzygnięty 31. 10. 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz i wygrała, go firma ARCHIDROG Witold Orczyński z Poznania, która już rozpoczęła prace związane z pierwszym etapem budowy obwodnicy Więcborka i wykonała trzy warianty przebiegu obwodnicy Więcborka przez Witunie i z ominięciem Wituni !!!

Prace te potrwają do 20 miesięcy. Zgodnie z moją wolą wnioskodawcy i inicjatora tej inwestycji budowa obwodnicy Więcborka nie obciąża groszem finansów miasta i gminy Więcbork ! To samo dotyczy gazyfikacji ziemnej Więcborka, która rozpocznie się w 2020 roku z mojej inicjatywy, a w 2021 roku rusza wywalczone przeze mnie w Rządzie RP rewitalizacja linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice na 150 kilometrach, gdzie nastąpi ciągła wymiana podkładów z robotami towarzyszącymi czyli budową nowych peronów, stacji kolejowych, sygnalizatorów świetlnych itd !!!

Po wykonaniu w/w prac nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla obwodnicy Więcborka ! Przetarg na tą kolejną część zadania zostanie ogłoszony po wykonaniu w/w prac przez ZDW Bydgoszcz i nastąpi ogłoszenie następnego przetargu na budowę obwodnicy Więcborka na gruncie co nastąpi w 2023 r. zgodnie z terminem wykorzystania wywalczonych przeze mnie 26 000 000 zł. na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w styczniu 2017 r. dokument potwierdzający załączam poniżej.

Obwodnica Więcborka o której wszyscy marzyliśmy 75 lat stała się faktem, a jej długość będzie wynosiła od 4,5 do 6 kilometrów w zależności od wariantu jaki zostanie wybrany ! Przypominam, że o obwodnicę Więcborka walczyłem w osamotnieniu 20 lat i się w końcu doczekałem z wieloma moimi wyborcami, którzy po ostatnich wyborach samorządowych wybrali mnie czwartą osobą w mieście i gminie Więcbork pod względem ilości oddanych na mnie głosów jako kandydata na burmistrza Więcborka. Żaden radny miejski obecnej kadencji nie uzyskał tak dużego poparcia jak ja dzięki państwa głosom i za to państwu w ten skromy sposób podziękowałem

Obwodnica Więcborka rozpocznie się od wywalczonego przeze mnie ronda przy cmentarzu na ul. Wyzwolenia w Więcborku, a następnie po polach Wituni i wyjdzie za torami przy ul. Gdańskiej w Więcborku przy DW 241 w stronę Sępólna Kr.

Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!! To samo dotyczy przebudowy liczny dróg gminnych w Więcborku po nakazach pokontrolnych PINB wywołanych na mój wniosek dla 120 ulic w MiG Więcbork. Po tych nakazach w 2019 r. wyremontowane zostaną i przebudowane kolejne ulice w Więcborku w tym ul. Dworcowa, Strzelecka, Słoneczna i Wojska Polskiego.

Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady oraz przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i budowy nowego więcborskiego targowiska miejskiego w ramach porozumienia programowego jakie zawarłem z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko jako kandydat na burmistrza Więcborka . Jestem inicjatorem w PINB Sępólno Kr legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku i w gminie Więcbork Jako prezes KBS Więcbork i jego założyciel w III RP i doprowadziłem do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcbork całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem w Rządzie RP Pani Beaty Szydło i w PSG Warszawa. Wykonano już dokumentacje techniczną stacji redystrybucji gazu ziemnego LPG oraz 20 kilometrową sieć przebiegu gazociągu na wszystkich ulicach Więcborka. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i kładzenia instalacji gazowych w Więcborku. Natomiast pracę związane z gazyfikacją ziemna Więcborka rozpoczną się na gruncie w czerwcu 2020 roku. W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka zostanie ułożony w 2020 roku nowy asfalt i chodnik na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku

Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Wywalczona przeze mnie inwestycja została zaakceptowana przez Rząd RP w programie utrzymaniowym i w Rządowym Programie Kolej+. Ponadto PKP PLK SA i Rząd RP zaakceptowali w studiach wykonalności przebudowę LK 281 i jej elektryfikacje na dwóch torach na odcinku Gniezno - Nakło n/not - Więcbork - Chojnice w ramach przewozu kolejowego towarów do polskich portów i w przeciągu pięciu lat inwestycja ta zostanie zrealizowana na LK nr 281 z przebudową peronów i stacji PKP Więcbork oraz ciągłą wymianą podkładów na całym 150 km odcinku.

Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.

Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja.

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcborku i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.

Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! Byłem też kandydatem na Posła RP w 2015 r. i pokonałem 155 kandydatów w milionowym okręgu bydgoskim, plasując się na 52 miejscu. To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą przebudowy ulic Wojska Polskiego, Dworcowej w Więcborku oraz ulicy Nowodworskiej w Wituni po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr. Ulice Dworcowa i Wojska Polskiego są obecnie przebudowywane i powstają tam nowe chodniki z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem ulicznym, a przebudowa ul. Nowodworskiej w Wituni posiada już dokumentacje techniczną. To właśnie z mojej inicjatywy i po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr przebudowano już z chodnikami więcborskie ulice: Strzelecką, Stary Rynek, Strzelecką, Parkową, Słoneczną, Orlą, Dolną, Pomorską, Pocztową, Mickiewicza, Brzozową, Świerkową, Kwiatową, Wierzbową, Tartaczną i Cichą.

Również z mojej inicjatywy po licznych interwencjach w WINB i NIK zamontowano w mieście i gminie Więcbork setki lamp oświetleniowych na nieoświetlonych ciemnych ulicach. Niebawem w 2020 roku po kolejnej skutecznej interwencji z mojej strony kolejne nowe słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym pojawia się na więcborskich ulicach Korczaka, Widokowej, Dworcowej, Al 600 - lecia, Szkolnej, Górnej oraz na ulicach Wincentego Witosa i Nowodworskiej w Wituni gmina Więcbork.

W wyborach do Sejmu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015r. ubiegałem się o mandat poselski na Sejm RP z KWW Kukiz’15 okręg 4 bydgoski nr 6 na liście i uzyskałem prawie pół tysiąca głosów poparcia na Posła RP pokonując w milionowym okręgu wyborczym 155 kandydatów na Posła RP w byłym województwie bydgoskim i ostatecznie uplasowałem się na 52 miejscu najpopularniejszych polityków w byłym województwie bydgoskim z czego 12 pierwszych kandydatów objęło mandat poselski. Ten wynik wyborczy to dobry prognostyk na nadchodzące za ponad dwa lata wybory parlamentarne w Polsce w których będę ubiegał się o mandat Posła na Sejm RP.

Obecnie -  polityk, działacz społeczny i samorządowy, prawnik od 20 lat na wokandach sądów RP jako powód i pełnomocnik w procesach reprywatyzacyjnych w oparciu o art 87 kpc. Wygrałem samodzielnie liczne moje procesy przez Sądami Polskimi oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu co potwierdza Wyrok ETPCz z dnia 07.07.2015 r. wydany w mojej spawie i mojej mamy.  Ponadto od 10 lat  jestem redaktorem naczelnym gazety więcborskiej od dnia dzisiejszego.

Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i regionu więcborskiego, a jeżeli ktoś mówi, że to mało to niech zrobi więcej, ja chętnie takiej osobie pogratuluję.

 

Tomasz Roman Bracka

 

 

Wersja do druku Generuj PDF
test