zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Dziś Dzień Zaduszny, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych

02.11.2020

 

 

Dziś Dzień Zaduszny, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych 

 

 

Dziś Dzień Zaduszny, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych dzień po Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzam groby bliskich i składamy na nich kwiaty i palimy znicze. Dziś możemy to zrobić przed bramami cmentarzy z powodu ich zamknięcia do jutra !

 

Zaduszki to czas modlitwy o zbawienie dusz dla tych, którzy odeszli i przebywają w czyśćcu. Nazywany „przedsionkiem nieba” jest wyrazem Bożego miłosierdzia, ponieważ przygotowuje ich do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Tradycja modlitwy za osoby zmarłe, które czekają na spotkanie z Bogiem, istnieje od czasów biblijnych. Pierwsze informacje o modlitwie i ofiarach przebłagalnych za tych, którzy odeszli z naszego świata, zapisano już w Starym Testamencie.

 

Ceremonie Dnia Zadusznego zapoczątkował w roku 998 opat z Cluny we Francji Odilon. Zaduszki wyznaczył jako pierwszy dzień po obchodzonej wczoraj uroczystości Wszystkich Świętych. W XIII wieku tradycja ta rozpowszechniła się już w całym Kościele katolickim. Początkowo we Francji, Anglii, Niemczech i Włoszech, później w innych krajach. W Polsce Dzień Zaduszny obchodzono w XII wieku, by 500 lat temu z końcem XV wieku święto to było obchodzone w całym Królestwie Polskim. Natomiast w 1915 roku papież Benedykt XV, na prośbę opata benedyktynów, zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych oraz w intencji papieża.

 

Natomiast obchodzony wczoraj dzień Wszystkich Świętych to uroczystość wywodząca się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja.
 
 
W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja.
 
 
Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.
 
 
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV wieku.
Święto to było dniem wolnym również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej: Wszyscy Święci.
 
 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych czyli dziś w Dzień Zaduszny 2 listopada 2020 roku obchodzony jest dzień wspominania zmarłych w Polsce zwany Zaduszkami. Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata.
 

Tomasz Roman Bracka

 

 

 

Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym  w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny AD 2016 na więcborskich cmentarzach. foto Tomasz Bracka

 Dzień Zaduszny NA cmentarzu parafialnym. foto Tomasz Roman Bracka

 

 

Wersja do druku
« inne aktualności
test