zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA

28.03.2024

 

 

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

 

 

Mądrzej i skuteczniej dla Miasta i Gminy Więcbork ! To już 35 lat mojej działalności publicznej, samorządowej i społecznej III RP począwszy od WRN Bydgoszcz w 1989r. jako opozycjonista i przedstawiciel nielegalnej jeszcze Solidarności !
 

PRZEDSTAWIAM MÓJ PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

 

Moje priorytety i cele jako przyszłego Burmistrza Więcborka to: uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w MiG Więcbork na obu liniach kolejowych nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice i na LK nr 240 z ułożeniem ponownie torów od Sośna przez Pęperzyn, Więcbork, Zakrzewek, Dorotowo, Złotów. Budowa ścieżki rowerowej z przebudową DW nr 181 od Sypniewa do Więcborka. Przebudowa drogi powiatowej od Zabartowa przez Pęperzyn, Śmiłowo do Więcborka.
 
 

Gazyfikacja ziemna Miasta i Gminy Więcbork. Budowa obwodnicy Więcborka z przyległą strefą ekonomiczną. Poprawa jakości dróg i ulic w MiG Więcbork z budową nowych ulic z chodnikami i dróg tam gdzie ich do dziś niema lub są w złym stanie technicznym. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej od hotelu Pod Koroną do przejazdu PKP oraz od bloków na Plebance do masarni Pana Ciepłucha przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Odbudowa plaży wiejskiej przy jeziorze Runowskim w Runowie Krajeńskim z budową chodnika we wsi Runowo Krajeńskie przy DW 242 od sklepu do Szkoły Podstawowej.

 

Rekonstrukcja Grodu Więcborskiego z VII w. przy plaży miejskiej w Więcborku. Zagospodarowanie Lupinku w Więcborku na rzecz kompleksu sportowo – wypoczynkowego z odtworzeniem stawu na mokradłach Lupinku, wokół którego powstaną alejki spacerowe z ławeczkami i latarniami z wejściem i wyjściem od ulicy Kościuszki, Ogrodowej i Targowej w Więcborku !
 
 
Przywrócenie 50 metrowego przepływu jezior więcborskich przy plaży miejskiej z budową motu z wydzieloną kładką dla pieszych i rowerzystów. Likwidacja tamy jeziora Więcborskiego Młyńskiego. Budowa ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku. Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Więcborskiego Młyńskiego oraz od Więcborka do Gabi Meble przy DW 241 i od Więcborka do Runowa Krajeńskiego przy DW nr 242.
 
 
Reaktywacją sekcji żeglarskiej i wioślarskiej w Więcborku oraz odbudowa kręgielni w Lasku Miejskim w Więcborku. Budowa basenu i sztucznego lodowiska przy LE i Szpitalu w Więcborku. Budowa chodnika przy ul. Złotowskiej w Wituni do ul Gajowej. Zagospodarowanie 54 ha gruntów miejskich od Plebanki do Osiedla Piastowskiego na rzecz przemysłu i budownictwa.
 
 
Zakup maszyny do kładzenia asfaltu i produkcji kostki brukowej z krawężnikami oraz powołanie Miejskiego Zarządu Drogowego podległego burmistrzowi w celu taniego budowania dróg i ulic w MiG Więcbork. Przebudowa skrzyżowania przy DW nr 241 i 189 w Więcborku u zbiegu ulic Hallera, Wyzwolenia i Złotowskiej. Przebudowa DW nr 241 od granicy Gminy Więcbork do Grochowca. Przebudowa DW 242 od Runowa Krajeńskiego do Klementynowa. Przebudowa DW nr 189 od Dorotowa przez Sypniewo, Witunie do Więcborka. Przywrócę elektrownie wodną przy wodospadzie w Runowie Młyn.
 
 
Upamiętnienie więcborskich zamków oraz rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim. Utworzenie Muzeum Ziemi Więcborskiej. Włączenie wszystkich wyłączonych latarni miejskich w MiG Więcbork i zastąpienie drogiego oświetlenia sodowego tanim oświetleniem ledowym. Budowa nowych latarni ulicznych na ulicach w MiG Więcbork, gdzie do dziś ich niema. Powołam filę uczelni wyższej w Więcborku !
 
 
Utworzenie w Więcborku filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Przywrócenie Powiatu Więcborsko – Sępoleńskiego zgodnie z pogwałconymi uchwałami Sejmu z 1998r. i STR 181-13/2001 powołujących Powiat Więcborsko – Sępoleński. Reaktywacja Sądu w Więcborku. Odbudowa fontanny na Promenadzie w starym miejscu, Budowa ścieżki rowerowo – spacerowej od Promenady wokół jeziora więcborskiego do mostu przy plaży miejskiej w Więcborku.
 
 
Przywrócenie Komisariatu Policji i Policji Wodnej w Więcborku z reaktywacja sekcji pływającej WOPR w Więcborku. Powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Więcborku. Reaktywacja cotygodniowych imprez artystycznych z dancingami do rana na Promenadzie, plaży miejskiej i na muszli koncertowej w Lasku Miejskim w Więcborku. Więcbork będzie tętnił życiem artystycznym codziennie w sezonie letnim ! Przywrócę prawidłowy herbu Więcborka z 1087r. zgodnie z zaleceniami Ministra Cyfryzacji RP i wydam solidną Monografie Więcborka począwszy od Grodu Więcborskiego z VII wieku do dnia dzisiejszego.
 
 
Poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców likwidacja wykluczenia komunikacyjnego PKP i PKS w mieście i gminie Więcbork. Włączenie Więcborka do Aglomeracji Bydgoskiej. Reaktywacja więcborskiej orkiestry dętej pod batutą Karola Koziela. Utworzenie etatu ogrodnika miejskiego, który zadba o zieleń i czystość w MiG Więcbork. Niezwłocznie przywrócę schody od ul Targowej do Dworcowej na Lupinku w okolicach Dworca PKP Więcbork. Wytyczę wszystkie ulice widmo na Osiedlu Piastowskim i wybuduję ulicę z chodnikami na wszystkich drogach gruntowych w MiG Więcbork !
 
 
Starczy dziadostwa i gry pozorów czas na cywilizację i gazyfikację ziemną Więcborka, a po tym całej Gminy Więcbork ! Ten ambitny program zrealizuję w trakcie mojej czteroletniej kadencji Burmistrza Więcborka. Proszę o poparcie mnie Tomasza Romana Bracka w wyborach na Urząd Burmistrza Więcborka 7 kwietnia 2024r. !
 
 
Tomasz Roman Bracka
Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
 

 

 

Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz już w marcu 2024r.!
Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz już w przygotowywaniu, publikacja w kwietniu 2024r.  – Tomasz Roman Bracka

 

 

By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę

 

Wersja do druku
« inne aktualności
test