zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny AD 2023 w Więcborku

03.11.2023

 

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku

 

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku. W załączeniu film z przwdwczorajszych uroczystości na cmentarzu Parafialnym w Więcborku https://www.facebook.com/1828505442/videos/142007239004444/

 

Dobiegła też końca  zbiorowa Msza żałobna w Dzień Zaduszny w więcborskim kościele Katolickim z moim udziałem za Duszę mojej Mamy śp. Renaty Bracka, Pradziadka Jana Bracka współtwórcę II RP, za moją Matkę Chrzestną Reginę Bracka, Józefa Regimiana Hrabiego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka Sekretarza Króla Polski Augusta II Mocnego, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, prapradziadka Wojciecha Bracka, Księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka, Generała Majora Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, Bp Krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał tu swoją rezydencję prezydencką w II RP, Napoleona Bonaparte, który włączył Więcbork w 1807r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Przesława Grzymalitę herbu Grzymała z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową od 1087r., Anastazję Mróz, Bp Gdańskiego Karola Marię Spletta internetowego w Więcborku przez władzę komunistyczne w PRL, Piotra Lindeckiego Burmistrza Więcborka, Franciszka Kucharskiego Burmistrza Więcborka, Norberta Bracka, Bolesława Mróz, Joachima Bracka, Martę Bracka, ks Jana Wilmowskiego, Mirosławę Riedel, praprababcie Annę Bracka, Ryszarda Riedla, prababcię Franciszkę Bracka, Jerzego Riedel, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Albertynę Bracka, Henryka Bracka, Czesława Niemena, Konrada Bracka, Krzysztofa Krawczyka, Wilhelma Bracka, Tadeusza Nalepę, Urszulę Bracka, Ewę Bracka, Ulricha Franciszka Bracka, Georga Bracka, Katarzynę Bracka, Romana Bracka, Mikołaja Zebrzydowskiego, Barbarę i Andrzeja Strzelczyk i wszystkich moich znajomych, których nie ma już wśród żywych.

 

 

Wersja do druku
« inne aktualności
test