zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno &#

15.01.2021

 

 

 

 

Rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice co podniesie prędkość na torach z 10 km na godzinę do 80 km na godzinę dla przewozów pasażerskich na całym odcinku

 

 

W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 na całym 150 km odcinku relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice w ramach Rządowego Programu Utrzymaniowego i doprowadzenie do prędkości V=80km/h na całym odcinku  dla przewozów pasażerskich z obecnych 10 km na godzinę ! Wartość inwestycji 100 000 000 złotych w całości finansowana przez Rząd RP i PKP PLK SA. Po wykonaniu tych prac cała Magistrala Kolejowa Portowa BIS Północ – Południe relacji Katowice – Wrocław – Oleśnica – Poznań – Gniezno – Więcbork – Chojnice – Tczew – Gdańsk – Gdynia, będzie przejezdna po 50 latach prac !

 

Poniżej w załączonym dokumencie PKP PLK SA harmonogram prac od 2021 r. do 2023 r. oraz potwierdzenie braku zainteresowania wznowieniem przewozów pasażerskich na tej linii kolejowej przez niszczący regionalną kolej Urząd Marszałkowski i Sejmik Wojewódzki w Toruniu wraz z Radą Powiatu i Starostwem Sępoleńskim oraz radnymi tworzącymi powiat w tym  Radą Miejską Więcborka i Burmistrzem Kuszewskim , co w pełni obnaża ich kłamstwa o pseudo walce o kolej pasażerską na linii kolejowej nr 281 i stacji PKP Więcbork oraz ziemi krajeńskiej.

 

To samo stanowisko potwierdza w załączonym poniżej piśmie skierowanym na moje ręce PKP PLK SA w Bydgoszczy z dnia 03 lipca 2019 roku. Przypominam, że po remoncie linii kolejowej nr 281 na całym 150 km odcinku  Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice prędkość na trach wzrośnie z 10 km na godzinę do prędkości V=80km/h na całym odcinku. Oto harmonogram prac Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK SA W Bydgoszczy  na LK  nr 281:

 

2021 – ciągła wymiana podkładów z oczyszczeniem podsypki tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi do granicy IZ od km 235, 135,

 

2022 – ciągła wymiana podkładów z oczyszczeniem podsypki tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi od km 235, 135, do 270, 507

 

2023 – ciągła wymiana podkładów z oczyszczeniem podsypki tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi od km 270, 507 do granicy IZ Bydgoszcz

 

Powyższe prace pozwolą na podniesienie prędkości na całym odcinku do 60 km/h dla pociągów towarowych i podwyższenie prędkości dla pociągów pasażerskich na całym odcinku do 80 km/h !

 

Również w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie studium przedprojektowego w UM w Koronowie dla nowego połączenia kolejowego w ramach Rządowego Programu Kolej Plus relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień Kr – Chojnice. Wartość inwestycji zatwierdzonej w II Etapie w/w programu Kolej Plus to 500 000 000 zł. W załączeniu oficjalna mapa PKP PLK SA w Warszawie z nową linią kolejową.

 

Zatem na co czekacie leniwi urzędnicy i radni bezradni z nieudolnymi starostami i burmistrzami Krajny i Więcborka, czas palenia głupa i uników wobec powyższych faktów się dziś zakończył ! Więc do roboty urzędasy i radni bezradni i natychmiast uruchamiać przewozy pasażerskie PKP na Krajcie i stacji PKP Więcbork, albo do dymisji całe towarzystwo będące na naszym utrzymaniu i działające celowo na szkodę mieszkańców województwa, powiatu i Więcborka w powyższej sprawie !

 

Tomasz Roman Bracka

 

 

 

 

Stacja PKP Więcbork 1997 r, - Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork 1995 r. – Tomasz Roman Bracka

 

Wygraliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji w tym zapowiadaną przeze mnie nowa linia kolejowa relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, które spełnia kryteria i cele Programu i jest zakwalifikowana do II etapu naboru, co potwierdza załączona mapa – Tomasz Roman Bracka
Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.
Na fotografii mój wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05.  2016 r. – Tomasz Roman Bracka
#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka
#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka
#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii koljowej nr 281 relacji Gniezno - Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 🇵🇱

W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 na całym 150 km odcinku relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 

 

💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork - Tomasz Roman Bracka

  Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork – foto Tomasz Roman Bracka

Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał dziś planowo 16. 04. 2018 r. o godz. 13,20 na 131 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania. Więcbork 16 kwiecień 2018 r. - foto - Tomasz Roman Bracka
Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał  planowo 16. 04. 2018 r. o godz. 13,20 na 131 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania. Więcbork 16 kwiecień 2018 r. – foto – Tomasz Roman Bracka

 

 
Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka
Kontrola zabytkowej 133 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Roman Bracka
Karta zabytku 130 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na wniosek Tomasz Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014r.
Karta zabytku techniki 133 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na mój wniosek Tomasza Romana Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w 2014 r. – Tomasz Roman Bracka
Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emisja dziś w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30
Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emitowany w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30 – foto gazeta więcborska
Rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia wywołana na mój wniosek. – foto Tomasz Roman Bracka
Migawka z Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice - Więcbork - Gniezno - Oleśnica. Tomasz Roman Bracka 2017 r.
Migawka z Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica – Tomasz Roman Bracka 2017 r. – foto gazeta więcborska
Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka
Karta zabytku techniki 130 letniej LK 240 relacji Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na mój wniosek Tomasza Romana Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w 2014 r.  Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów nastąpiło  jesienią 2015 r. w ramach paskudne złej  zmiany Rządu PO – PSL – Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Więcbork piknik kolejowy z udziałem mojej firmy PHU LORD Tomasz Bracka 29. 08. 2015r. foto Tomasz Roman Bracka
Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka
Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015 r. w ramach złej  zmiany PO – PSL.  Na tą linie kolejową nr 240 ponownie wracają tory i pociągi pasażerskie w ramach Rządowego Programu Kolej Plus  – foto Tomasz Roman Bracka
Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015 r. w ramach złej  zmiany PO – PSL.  Na tą linie kolejową nr 240 ponownie wracają tory i pociągi pasażerskie w ramach Rządowego Programu Kolej Plus  – foto Tomasz Roman Bracka

 

 

 

 

test