zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce którego najmłodsza ofiara śmiertelna mia

13.12.2019

Mija Miaja 38 rocznica wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego, który bardzo dotkliwie odczuli więcborscy działacze niepodległościowi z Solidarności, FMW, WiP, KPN i SW. Już w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wielu więcborskich działaczy solidarnościowych zostało internowanych i osadzonych w komunistycznych więzieniach. W gronie internowanych byli Jan Kluch, Henryk Napieralski Wojciech Andrzejewski.

W całym kraju przestały nadawać stacje radiowe i telewizyjne, wstrzymano druk prasy poza rządowymi gazetami. Wprowadzono godzinę milicyjną i przepustki na przemieszczanie się obywateli do innych miast. Wyłączone zostały telefony, wprowadzono cenzurę korespondencji, na ulicach pojawiło się Komunistyczne Wojsko Polskie, Milicja Obywatelska ORMO i ZOMO.

Pomimo trwania stanu wojennego i reżimu komunistycznego w Polsce Więcbork stanowił silny ośrodek walki z komunizmem, aż do odzyskania przez Polskie niepodległości w 1990 r. Szkoda, że do dziś ofiary i bohaterowie tych wydarzeń z Więcborka nie doczekały się upamiętnienia tej walki na pomniku Orła Białego czy w nazwie ulicy w naszym mieście. Przypominam, że działalność opozycyjną liczy się od stanu wojennego do likwidacji SB w Polsce w 1990 r. i za ten okres ludzie są nagradzani, a nie tylko za 13 grudnia 1981 r. 

W Więcborku regularnie wydawane było podziemne czasopismo solidarnościowe ”Suwerenność” oraz kolportowane były liczne ulotki i Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej, Wolność i Pokój, Konfederacji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. W stanie wojennym junta Jaruzelskiego zmordowała setki Polaków, a kilkadziesiąt tysięcy zostało internowanych i osadzonych w więzieniach. Ponad milion Polaków zmuszono do przymusowej emigracji z kraju z przyczyn politycznych. Mordowano duchownych jak błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Niedzielaka, ks. Suchowolca tego ostatniego zamordowano po ”okrągłym stole”.

Inwigilowany i prześladowany był też więcborski kanonik ks. Tadeusz Słomiński i miejscowi wikariusze. Na przestrzenie tych trzydziestu ośmiu lat dostrzegam niszczenie tych wartości i osób które wywalczyły nam wolność przez więcborską postkomunę, która dzięki nam korzysta do dziś z owoców wywalczonej przez nas niepodległości.

Dla przypomnienia trzeba wspomnieć że Więcbork stanowił silny podregion bydgoski Solidarności, ukrywało się tu wielu znanych działaczy opozycji solidarnościowej w PRL. Więcbork stanowił centrum poligraficzne solidarności Pomorza i Kujaw. Pracowały tu liczne maszyny drukarskie i powielacze zdelegalizowanej solidarności za co groziło wieloletnie więzienie sporo czasopism trafiało regularnie z kościoła Św Brygidy z Gdańska o co osobiście dbałem uczestnicząc w cotygodniowych mszach niedzielnych za ojczyznę u kapelana Solidarności Ks Henryka Jankowskiego, którego dziś znowu sponiewiera postkomunistyczne bydło !!!

W naszym mieście organizowano liczne demonstracje i pikiety przeciw komunistycznym władzą PRL reżimu Jaruzelskiego w których regularnie uczestniczyłem w latach 80-tych minionego stulecia, za co też groziło wieloletnie więzienie. Pamiętajcie o tym zawsze postkomunistyczni oprawcy, którzy dziś nami gardzicie w swojej arogancji i synicznym prostactwu intelektualnym !

Głośnym echem w Polsce odbiło się spalenie sowieckiego pomnika wdzięczności na więcborskim Rynku w nocy z 1987 na 1988 rok w którym to sabotażu i spaleniu uczestniczyłem czynnie wraz z działaczami Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej z Więcborka. Wcześniej wyrwałem tablice komunistyczne PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR Więcbork przy ul. Mickiewicza 22, które na drucie zawisły na płonącym do rana pomniku sowieckim w Więcborku z którego wcześniej odrąbałem czerwone gwiazdy. Za ten czyn wówczas w 1988 roku każdemu z nas w tym i mnie Tomaszowi Romanowi Bracka, groziło wieloletnie więzienie, a nawet kara śmierci, zatem więcej pokory komuchy i gówniarzerio z pod sierpa i młota  z ich resortowymi dziećmi !

Trzeba też wspomnieć w roku jubileuszowym 35 lecia istnienia o więcborskiej antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej, którą tworzyli w PRL miedzy innymi Tomasz Roman Bracka przewodniczący, Grzegorz Schweda, Tomasz Pruszkowski, Grzegorz Krawczyk,  Piotr Poterała, Piotr Losy, Mirek Murach, Jacek Kanabaj, Longin Kuich, Jerzy Mitura, Mirosław Begiert, Tadeusz Meina, Piotr Januszewski, Piotr Zieliński, Darek Berent, Zdzisław Weber, Jacek Mikołajczak, Barbara Leśniewska, Tomasz Holka, Mariusz Weber i inni. Prawie wszyscy wyżej wymienieni zostali odznaczeni przeze mnie w imieniu Prezesa SFMW honorową odznaką działacza Federacji Młodzieży Walczącej po postanowieniu prezesa SFMW w Gdańsku w 2016 r. Przypominam kłamczuchom historycznym, że już w stanie wojennym w 1982 roku ja Tomasz Roman Bracka pisałem na murach kamienicy na ul Ogrodowej w Więcborku z Piotrem Losy napisy zakazane Solidarność napis zachował się do dnia dzisiejszego za co wówczas groziło wieloletnie więzienie. Przypominam, że w 1987 r. jako czynny działacz opozycji antykomunistycznej i lider FMW Więcbork oraz działacz Solidarności byłem już pełnoletni !!!

Wielokrotnie byłem inwigilowany i skatowany przez SB za swoja działalność opozycyjną, już w 1981 roku skatował mnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Więcborku za powieszenie krzyża katolickiego w sali historii w tej szkole. To samo było po zawodach w Podnoszeniu Ciężarów w 1985 r. o bursztynową sztangę w Nowym Dworze Gdańskim i  1 maja 1987 r. na których to zawodach wystąpiłem w koszuli Uwolnić Więźniów Politycznych w PRL z zakazanym znakiem NSZZ Solidarność, której byłem wówczas działaczem opozycyjnym w PRL. Po w/w zawodach, które wygrałem zostałem skatowany przez SB i MO przy muszli koncertowej w Lasku Miejskim w Więcborku.

Brałem też udział w kontr pochodach Solidarności, KPN, FMW , SW na ulicach Więcborka, Bydgoszczy, Jarocina,  Gdańska oraz w strajku przeciw MON PRL w kościele Jezuitów w Bydgoszczy w połowie lat 80- tych minionego stulecia, moje nazwisko Tomasz Bracka widnieje pod podpisaną w trakcie strajku głodowego przecie MON PRL na rzecz jego rozwiązania i zlikwidowania bowiazkowej służby wojskowej w PRL. Brałem też jako osoba pełnoletnia czynny udział w ostatnim  strajku w PRL w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988 r.  była też tam na tym strajku zamarła przedwcześnie śp Jolana Szczypińska z PiS, z którą nie raz za życia o tym rozmawiałem również na fb, archiwa fb posiadają zapisy naszych rozmów w tej sprawie.

Na uwagę zasługuje też nielegalny antykomunistyczny kontrpochód Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w którym uczestniczyłem z Federacja Młodzieży Walczącej z Więcborka jako jej przewodniczący  1 maja 1987, 1988 r. Kontrpochód antykomunistyczny w którym uczestniczyłem wyszedł sprzed byłego więcborskiego Sądu Powiatowego przy ulicy Pocztowej przed komunistycznym pochodem 1 – majowym i dotarł ulicami Więcborka na więcborski Plac Zwycięstwa pod kościół katolicki. Wcześniej brałem udział w akcji sabotażu uszkodzenia megafonów ulicznych na ulicach Więcborka przed pochodem 1 – majowym w 1987 r. uszkadzając okablowanie i megafony uliczne co uniemożliwiło rozprzestrzenianie się komunistycznego przemówienia 1 majowego na ulicach Więcborka sekretarza PZPR Więcbork na rozpoczęcie pochodu 1 majowego.

Wielokrotnie uczestniczyłem w akcjach ulotkowych i kolportażowych prasy podziemnej Solidarności i FMW wraz z działaczami opozycyjnymi FMW i Solidarności oraz malowaliśmy na murach więcborskich ulic w PRL od 1982 r. do upadku PRL zakazane napisy Solidarność, FMW, KPN itd za co również groziło wieloletnie więzienie w PRL. Takich sytuacji było więcej zarówno w Więcborku, Bydgoszczy oraz w Gdańsku podczas demonstracji antykomunistycznych w których uczestniczyłem po mszach za Ojczyznę w kościele Św Brygidy ks prałata Henryka Jankowskiego kapelana zdelegalizowanej Solidarności. Natomiast w 1989 r. reprezentowałem jako jedyny spoza Bydgoszczy opozycje antykomunistyczną spoza Bydgoszczy w Województwie Bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy ! Gówniarzeria i resortowe dzieci oraz TW SB i WSW z kręgów solidarnościowych z Więcborka o tym pamiętać nie chcą ! Jednak zachowały się dokumenty i fotografie, które im to przypominają !

Natomiast najmłodsi kombatanci w Polsce to Powstańcy Warszawscy walczący o wolność Polski, którzy mieli wówczas nawet po 12 lat co nikt nie kwestionuje jednym z nich jest 14 letni Premier Jan Olszewski czy mój rówieśnik Premier Mateusz Morawiecki działacz opozycji antykomunistycznej w PRL od 14 roku życia tak jak ja.  To samo dotyczyło antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej w PRL z której młodsi ode mnie mają ten sam status co ja i te same odznaczenia państwowe, gdyż o wolność Polski walczyło się od stanu wojennego do 1990 r. ponieważ dopiero wtedy zlikwidowano PRL i  komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa PRL !

Przypominam, że Uchwałą Rady Miejskiej Więcborka w III RP zaakceptowano haniebny wpis stalinowskiej i komunistycznej ideoloszki KW PZPR Marii Wasiewicz z zbrodniczej organizacji przestępczej w PRL do księgi zasłużonych dla powiatu sępoleńskiego w III RP ! To jest dopiero czerwona egzekutywa i postkomunizm po więcborsku udający patriotyzm, mająca gęby pełne wazeliny i frazesów obrzydliwe prawda !!!

Moje dzisiejsze wystąpienie działacza opozycji antykomunistycznej w PRL Tomasza Romana Bracka w 38 rocznicę wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego w Polsce i Więcborku polecam https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/10212241439631016/

Moje kolejne dzisiejsze wystąpienie działacza opozycji antykomunistycznej w PRL Tomasza Romana Bracka w 38 rocznicę wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego w Polsce i Więcborku https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/10212242217810470/

Moje wystąpienie działacza opozycji antykomunistycznej w PRL w 38 rocznicę wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego w Polsce 13, 12. 1981 r. Tomasz Roman Bracka https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/10212243427560713/

Reasumując po wprowadzeniu stanu wojennego w Więcborku i w późniejszych latach 80-tych reżimu komunistycznego w PRL do upadku komunizmu w PRL w 1989 roku pozostała niewielka garstka opozycjonistów antykomunistycznych z zdelegalizowanej Solidarności i FMW, reszta działaczy zaprzestała działalności opozycyjnej w tym okresie ! Dlatego trzeba podkreślić to, że ktoś był w Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego w PRL to żadne bohaterstwo bo to było legalne w PRL i takich działaczy było 10 000 000 !

Odwagą było niezaprzestanie działalności opozycyjnej w stanie wojennymi i po jego zniesieniu w dalszym okresie PRL lat 80-tych do jego upadku w 1989 r.  gdy wówczas z młodymi ludźmi z Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku, której przewodniczyłem w PRL oraz w zdelegalizowanej w PRL Solidarności w których to strukturach zwalczanych przez komunistyczny reżim PRL walczyliśmy o wolność Polski w czasach reżimu PRL ! To był ten czas próby dla wszystkich również działaczy legalnej solidarności, którzy w stanie wojennym i po stanie wojennym zostali złamani przez SB i MO i stali się ich kapusiami !

Byliśmy inwigilowani i osaczeni przez więcborskie i sępoleńskie bydło z SB, ORMO, MO i ponad 1000 więcborskich konfidentów, których resortowe dzieci dziś bełkoczą o demokracji wedle ich postkomunistycznego modelu co budzi we mnie politowanie i obrzydzenie. Słuchając tych 30 letnich błaznów i cynicznych półgłówków, którzy jak ja walczyłem z moimi współtowarzyszami antykomunistami o ich wolność oraz wolność Polski w PRL, a później jako wojewódzki radny antykomunistyczny WRN Bydgoszcz w PRL 30 lat temu, to te resortowe dzieci mające gęby pełne frazesów i wazeliny dopiero się rodziły ! Natomiast bohaterzy resortowych dzieci z PRL kończyli wówczas w 1989 r. współpracę z SB za co nie otrzymali od Prezesa IPN Krzyża Wolności i Solidarności, bo konfidenci SB przykryci również w więcborskiej w Solidarności  nigdy go nie otrzymają choć o ten order błagali IPN. Przekonał się o tym największy pieniacz i kłamczuch z Więcborka, którego wstydliwa teczka z PRL jest mi znana. 

Dziękuję Przewodniczącym NSZZ Solidarność z regionu bydgoskiego i toruńsko – włocławskiego oraz panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Marszałkowi województwa kujawsko – pomorskiego i innym  za zaproszenie mnie i mojej mamy Renaty Bracka członkini pierwszej Solidarności z 1980 r. na dzisiejsze obchody 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.
Tomasz Roman Bracka

Przewodniczący FMW Więcbork w PRL
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu' foto Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka – Człuchów 8 styczeń 2019 r.
Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu”
foto Prezydent RP Andrzej Duda

Ogłoszenie nielegalnego stanu wojennego przez 13 grudnia 1981 przez Jaruzelskiego

Ogłoszenie nielegalnego stanu wojennego przez 13 grudnia 1981 przez zbrodniarza komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego

Tomasz Roman Bracka kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego.

Tomasz Roman Bracka kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego.

Dziękuję Przewodniczącym NSZZ Solidarność z regionu bydgoskiego i toruńsko - włocławskiego oraz panu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Marszałkowi województwa kujawsko - pomorskiego za zaproszenie na dzisiejsze obchody 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce - Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Przewodniczącym NSZZ Solidarność z regionu bydgoskiego i toruńsko – włocławskiego oraz panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Marszałkowi województwa kujawsko – pomorskiego za zaproszenie mnie i mojej mamy członkini pierwszej Solidarności z 1980 r. na dzisiejsze obchody 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.  Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Przewodniczącym NSZZ Solidarność z regionu bydgoskiego i toruńsko - włocławskiego oraz panu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Marszałkowi województwa kujawsko - pomorskiego za zaproszenie na dzisiejsze obchody 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce - Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Przewodniczącym NSZZ Solidarność z regionu bydgoskiego i toruńsko – włocławskiego oraz panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Marszałkowi województwa kujawsko – pomorskiego za zaproszenie mnie i mojej mamy członkini pierwszej Solidarności z 1980 r. na dzisiejsze obchody 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.  Tomasz Roman Bracka

#GrzegorzPrzemyk+ #MarcinAntonowicz+ #EmilBarchański+ #Zakatowani !! 😡

#GrzegorzPrzemyk+
#MarcinAntonowicz+
#EmilBarchański+
#Zakatowani !! 😡

Demonstracja Federacji Młodzieży Walczącej w czasach PRL Krakowie - Tomasz Roman Bracka

Demonstracja Federacji Młodzieży Walczącej w czasach PRL Krakowie  – Tomasz Roman Bracka

Na zdjęciu Tomasz Roman Bracka​ po odznaczeniu Krzyżem Wolności i Solidarności na uroczystościach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy 11 11. 2014 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Na zdjęciu Tomasz Roman Bracka​ po odznaczeniu Krzyżem Wolności i Solidarności na uroczystościach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy 11 11. 2014 r. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Tomasz Roman Bracka odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN

Tomasz Roman Bracka odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN

Demonstracja Solidarności w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przez Tomasza Bracka w 1988 r. N zdjęciu z flagą Solidarności Tomasz Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej i WiP.

Demonstracja Solidarności w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przez Tomasza Bracka w 1988 r. N zdjęciu z flagą Solidarności Tomasz Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej i WiP.

Wersja do druku
« inne aktualności
test