zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Więcbork odzyskał wolność w Księstwie Warszawskim w 1807 r.

12.03.2023

12 marca 2023

 

 

Burmistrz Więcborka i jego zastępca oraz radni miejscy Więcborka zrównali okres trwania Więcborka w Księstwie Warszawskim z czasem niewoli i zaborów co za kuriozum, takie cuda tylko w Więcborku !

 

 

Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815 Państwo Polskie związane unią personalną z Królestwem Saksonii. Formalnie niepodległe, z własną konstytucją, Sejmem, rządem i armią oraz suwerennym władcą, którym był król saski[2].

 

Faktycznie terytorium zależne od Cesarstwa Francuskiego podporządkowane Napoleonowi Bonaparte jako cesarzowi Francuzów i protektorowi Związku Reńskiego, w skład którego wchodziło Królestwo Saksonii. Utworzone w 1807 roku na mocy traktatu w Tylży z części ziem zaboru pruskiego[3].

 

W 1809 w wyniku wojny z Austrią powiększone o część ziem zaboru austriackiego[3]. W czerwcu 1812 roku przekształcone formalnie przez Konfederację Generalną (skonfederowany Sejm) w Królestwo Polskie. Od lutego 1813 roku okupowane przez armię rosyjską. Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku podzielone między Rosję, Prusy i Austrię, a z większości jego terytorium utworzono podległe Rosji Królestwo Polskie (kongresowe).

 

W załączeniu Herb i Polska Flaga biało czerwona Księstwa Warszawskiego, które tworzyło miasto i gmina Więcbork. Wedle burmistrza i zastępcy burmistrza Więcborka oraz radnych miejskich Więcborka zrównano okres Wielkiego Księstwa Warszawskiego z czasem niewoli i zaborów co za kuriozum. Takie cuda tylko w Więcborku – źródła naukowe wikipedia https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie

 

Preludium do utworzenia Księstwa Warszawskiego było zapomniane zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1806 roku – zbrojne wystąpienie ludności polskiej przeciw wojskom pruskim w 1806 roku. Powstanie to – wraz z powstaniami: wielkopolskim z lat 1918-1919, sejneńskim z 1919 r. oraz dwoma powstaniami śląskimi z 1920 r. i z 1921 r. – jest zaliczane do w pełni zwycięskich powstań w historii Polski. Sukces tego powstania bezpośrednio przyczynił się do utworzenia Księstwa Warszawskiego w 1807 roku w skład którego wchodził Więcbork – źródło naukowe https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie_(1806)?fbclid=IwAR3lFBxE243E_Cj5X0vUu4Hq8V1bkjKGabS7easglr30HJeobleJ_O9tWng

 

Arogancja zastępcy burmistrza Więcborka na sesji i pomówienia oraz wulgaryzmy kierowane publicznie pod adresem mojej osoby świadczy o końcu tej władzy gminnej i nie licuje z powagą tego urzędu. To zachowanie Masztakowskiego zmusza mnie do złożenia wniosku do Rady Miejskiej o jego odwołanie, zresztą po co w małym Więcborku zastępca burmistrza i sekretarz gminy na dwóch etatach. Te pieniądze z likwidacji tego etatu należy przeznaczyć na wymianę oświetlających więcborskie ulicę drogich lamp sodowych na tanie ledowe i włączenie wyłączonych latarni w MiG Więcbork !

 

W odpowiedzi na pomówienia Masztakowskiego na ostatniej Sesji RM Więcborka ujawnione w dzisiejszym wydaniu lokalnej gazetki przypominam, że zanim skończyłem studia zdając egzamin państwowy na 86% uzyskując Dyplom Technika Administracji, wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące z oceną bardzo dobrą z historii co potwierdziłem też na egzaminie Maturalnym z Historii zdając go na 60% choć by go zdać wymagane było 30%. Takimi ocenami nie może się poszczycić obecny burmistrz oraz jego zastępca z ich tubą propagandową włącznie, a tyle mieli do powiedzenia o mnie co za tupet i arogancja odchodzącej w niesławie sezonowej władzy gminnej Więcborka.

 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Technik Administracji Nr D/10028553/17 PRK IV

Wersja do druku
« inne aktualności
test