zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Rada Powiatu w Sepólnie Kraj. żąda pociągów pasażerskich w powiecie na LK 281 i stacji PKP

05.02.2023

Dziękuję Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za poparcie jednogłośne mojego wniosku o rewitalizacje linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Nakło n/Not. - Mroczę - Więcbork - Sępólno Kraj. - Kamień Kraj. do Ogorzelin i wpisania tej linii kolejowej do Wojewódzkiego Planu Transportu Kolejowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na rzecz wznowienia codziennych połączeń pasażerskich PKP na linii kolejowej nr 281 na odcinku od Kcyni przez Nakło n/Not. - Mroczę - Więcbork - Sępólno Kraj. - Kamień Kraj. do Ogorzelin. Ta Uchwała jest podjęta w imieniu ponad 42 000 wykluczonych komunikacyjnie i kolejowo Gmin: Więcbork, Sępólno Kraj, Kamień Kraj, Sośno tworzących ten powiat.

 

Tomasz Roman Bracka

Wersja do druku
« inne aktualności
test