zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Gazyfikacja Ziemna 19 km ulic Więcborka dofinansowana 11. 281 551,29 zł.

06.11.2022

Gazyfikacja Ziemna 19 km ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG o którą walczyłem 20 lat została dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 11. 281 551,29 zł. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie !

 

Gazyfikacja Ziemna 19 km ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG o którą walczyłem 20 lat została dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 11. 281 551,29 zł. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie na lata 2014 – 2020 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Wartość całej inwestycji to 19 258 179, 32 zł.
 
 
Potwierdza mi to wnioskodawcy w załączonym piśmie z 18 lipca 2022 r. Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu oraz Pani Kierownik Centrum Funduszy Unijnych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Zatem teraz to już tylko przetarg w PSG i gazyfikacja ziemna Więcborka stanie się faktem w 2022 roku !
 
 
W związku z trwającą przebudową przez ZDW Bydgoszcz ulic Wyzwolenia i Gen. J. Hallera w Więcborku czas najwyższy by PSG Bydgoszcz ułożyło niezwłocznie rury gazowe na ulicach Wyzwolenia i Gen. J. Hallera w Więcborku zanim pojawi się nowy asfalt na tych ulicach !
 
 

 

Wersja do druku
« inne aktualności
test