zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Mija 935 lat od nadania obecnego herbu miasta Więcbork w 1087 r.

08.01.2022

Mija 935 lat od nadania obecnego herbu miasta Więcbork w 1087 r. przez Króla Polski Władysława Hermana ówczesnemu właścicielowi Więcborka Przesławowi Grzymalicie herbu Grzymała za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087 roku !

 

Mija 935 lat od nadania obecnego herbu miasta Więcbork w 1087 r. przez Króla Polski Władysława Hermana ówczesnemu właścicielowi Więcborka Przesławowi Grzymalicie herbu Grzymała za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087 roku ! Kontynuatorem linii rodowej Grzymalitów z Więcborka jest ród Więcborskich i Potulickich herbu Grzymała z Więcborka. Te rody stanowiące jedno miały w Więcborku od 1000 lat swoją siedzibę zamkową, których jestem następcą prawnym. To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać przecież tu nie ma czego się wstydzić !
 
Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach zdemolowanej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w. 
 
Przecław Grzymała miał syna Mikołaja który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potulickich. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).
 
Z więcborskimi Grzymalitami spokrewniony był też więcborski ród Pałuków, który posiadał w naszym mieście trzeci drewniany zamek mieszczący się na wzgórzu Świętej Katarzyny w Więcborku, w okolicach obecnego budynku KBS Więcbork i byłego kościoła pod tym samym wezwaniem z przed 1000 lat, gdzie dziś mieści się kaplica cmentarna wybudowana 280 lat temu przez Potulickich z Więcborka. Ród Pałuków wywodzi się z czeskiej rodziny Sławnikiewiczów, z tego rodu pochodził również św. Wojciech. Brat św. Wojciecha – Sobibór przybył na dwór Bolesława Chrobrego i jako rycerz walczył u jego boku.
 
Na marginesie dodam, że w czasach Królestwa Polskiego, Łobżenica i Górka Klasztorna należały do Więcborka i tam bito polskie monety ówczesnego państwa polskiego, którego zarząd nad dobrami ziemskimi był w więcborskich zamkach królewskich.
 
To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że ślepe i głuche władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać przecież tu nie ma czego się wstydzić !!! Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis więcborskiego Herbu Grzymała z 1087 roku Grzymalitów , Więcborskich i Potulickich z Więcborka, który jest od 935 lat herbem miasta Więcbork: ”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia Troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork – źródło  https://muzeum-zlotow.pl/produkt/der-kreis-flatow/
 

Tomasz Roman Bracka

 

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.
Najstarszy herb Grzymała Grzymalitów i Potulickich z Więcborka z 1087 r.  i zarazem jest to herb Więcborka od 935 lat – Tomasz Roman Bracka
Zdewastowana tablica w miejscu Grodu Więcborskiego z VII w. - foto Tomasz Roman Bracka
Zdewastowana tablica w miejscu Grodu Więcborskiego z VII w. z opisem grodu niewygodna dla fałszujących historię Więcborka władz miejskich Więcborka i radnych miejskich – foto Tomasz Roman Bracka
Tereny więcborskiego grodu z VII wieku w Więcborku z obeliskiem potwierdzającym jego istnienie przy plaży miejskiej w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Tereny więcborskiego grodu obronnego z koszarami wojskowymi z VII wieku w Więcborku z obeliskiem potwierdzającym jego istnienie przy plaży miejskiej w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wersja do druku
« inne aktualności
test