zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana

15.01.2021

 

 

Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana

 

 

Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy ! O zachowanie od zapomnienia prastarego zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Więcborku z grobowcem rodu Konkiel walczyłem dwie dekady i się w końcu doczekałem rozpoczęcia tych prac ! Potwierdza to Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy w załączonym piśmie do mnie z dnia 11. 12. 2020 r. z pierwszą mapą zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku.

 

Bardzo długo dojrzewał Wojewódzki  Konserwator Zabytków w Bydgoszczy, by rozpocząć katalogowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku i w końcu mamy udokumentowaną pierwszą zachodnią kwaterę i oczekujemy wykonania kolejnych prac konserwatorskich na tym cmentarzu za naszego żywota najlepiej w 2021 r. z zapowiadanym od 10 lat remontem sypiącej się zabytkowej kaplicy grobowej rodu Konkiel na tym cmentarzu.

 

Radnych miejskich z Więcborka z burmistrzem wzywam do usunięcia naruszenia prawa i nadanie ponowne ulicy Cmentarnej na drodze kategorii gminnej bez nazwy prowadzącej od ulicy Bractwa Kurkowego do Cmentarza Parafialnego w Więcborku.  Zgodnie z prawem, gdzie jest nadany numer drogi kategorii gminnej w mieście tam musi być nadana nazwa ulicy i tak jest w sprawie ulicy Cmentarnej. Zatem do dzieła radni i burmistrzowie i nadawać nazwę ulicy oraz inne na wszystkich ulicach – drogach bez nazw w Więcborku i Wituni, a takich ulic – dróg bez nazw jest ponad 20.

 

Przypominam gwiazdorzącemu doktorowi relanium z Więcborka i pozostałym lokalnym maruderom, że na przestrzeni minionego dziesięciolecia doprowadziłem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy jako wnioskodawca do udokumentowania kartami zabytków setek zapomnianych zabytków w mieście i gminie Więcbork, wraz z dwoma zabytkowymi liniami kolejowymi nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz linią kolejową nr 240 relacji Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów. 

 

Tomasz Roman Bracka

 

 

Tłumy ludzi na cmentarzach w Więcborku w przeddzień ich zamknięcia. Na zdjęciu teraz miejsce spoczynku mojego pradziadka śp Jana Bracka współtwórcy II RP na cmentarzu parafialnym w Więcborku w roku 100 - lecia odzyskania przez Więcbork niepodległości.   foto Tomasz Roman Bracka
Tłumy ludzi na cmentarzach w Więcborku w przeddzień ich zamknięcia. Na zdjęciu teraz miejsce spoczynku mojego pradziadka śp Jana Bracka współtwórcy II RP na cmentarzu parafialnym w Więcborku w roku 100 – lecia odzyskania przez Więcbork niepodległości.
 
foto Tomasz Roman Bracka
Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana na mój wniosek - Tomasz Roman Bracka
Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana na mój wniosek – Tomasz Roman Bracka

 

 

Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana na mój wniosek - Tomasz Roman Bracka
Kwatera zachodnia zabytkowych nagrobków Cmentarza Parafialnego w Więcborku udokumentowana na mój wniosek – Tomasz Roman Bracka

Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka

Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku 2019 r.
foto Tomasz Roman Bracka

 

 

test