zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Gazeta Więcborska

Aktualno¶ci Tomasz Bracka

Aktualno¶ci  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualno¶ci z roku:

Dzi¶ mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej Mamy ¶.p. Renaty Bracka

07.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzi¶ 7 lpca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, która 22 lipca skończyła by 77 lat. 

 
Moja Mama ¶.p. Renaty Bracka to też działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL pocz±wszy od gdańskiego Grudnia 1970 r. i w następnych latach 1970 – 1989 r,. Mama to też członkini Komisji Zakładowej NSZZ Solidarno¶ć Przedszkola w Więcborku, w latach 1980 -1981 r. uczestniczka strajków NSZZ Solidarno¶ć w latach 1980 – 1981 r.  Pomimo choroby Mama oddała swój głos na Prezydenta Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 r.  w obu turach. Moja Mama nigdy nie opu¶ciła żadnych wyborów w wolnej Polsce, o któr± walczyła całe swojej życie. 
 
Moja mama jest wzorem patriotyzmu, uczciwo¶ci i odpowiedzialno¶ci i pomimo ogromnego ataku postkomunistycznych łajdaków i szpicli wygrała wraz ze mn± z postkomunistycznym aparatem uciskowym PRL i III RP przed wszystkimi polskimi s±dami w  tym przed S±dem Najwyższym w 2020 r. po 21 letnim procesie o prawdę i godno¶ć rehabilituj±c z pomówień komunistycznego UBP  cał± nasz± zmarł± rodzinę o nazwisku Bracka i potwierdzaj±c s±downie okradzenie naszej rodziny z naruszeniem prawa PRL przez komunistycznych złodziei.
 
Wygrali¶my też z Mam± Renat± Bracka w 2015 r. przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie w prawomocnym Wyroku Pilotażowym z dnia  7 lipca 2015 r. wygrali¶my z polskim bezprawiem s±dowym niespełna 600 spraw w tym pięć naszych, zmieniaj±c tym Wyrokiem prawo o przewlekło¶ci postępowań s±dowych w Polsce dla wszystkich Polaków, co przyj±ł w Uchwałach Sejm i Senat RP i podpisał Prezydent RP. Wywalczone w prawomocnym Wyroku w ETPCz w Strasbourgu przez moj± Mamę Renatę Bracka i mnie Tomasza Romana Bracka nowe prawo o przewlekło¶ciach s±dowych w  Polsce weszło w życie w całej Polsce.
 
Teraz za każdy rok przewlekło¶ci postępowań polskie s±dy musz± płacić poszkodowanym przez s±dy obywatelom Polskim od 500 zł do 20 000 złotych i to jest też wielki sukces mojej Mamy Renaty Bracka jaki pozostawił po sobie dla potomnych. Kolejny sukces Mamy i mój to wywalczona przez nas przed SKO Bydgoszcz podwyżka dla opiekunów osób dorosłych, która po naszej wygranej zmieniła wysoko¶ć ¶wiadczenia dla opiekunów z 620 zł. do niespełna 2000 zł. na miesi±c dla każdego opiekuna niepełnosprawnych osób dorosłych.
 
Największym Mamy i moim sukcesem było pokonanie komunistycznych i postkomunistycznych  złodziei po 21 latach procesów o prawdę, godno¶ć i zwrot zrabowanego przez władze PRL i III RP mienia mojej zmarłej rodziny przed S±dem Najwyższym RP, S±dem Apelacyjnym w Gdańsku i S±dem Okręgowym w Bydgoszczy. W tych s±dach  moja Mama ¶p Renata Bracka wygrała ze mn± Tomaszem Romanem Bracka. Tymi prawomocnymi Wyrokami przywrócili¶my honor i godno¶ć naszej całej zmarłej rodzinie w tym Janowi Bracka, a S±dy jednogło¶nie potwierdziły nasze racje w prawomocnych wyrokach nazywaj±c w prost władze PRL i III RP złodziejami, którzy nas okradli nawet wbrew ówczesnemu prawu PRL.
 
Natomiast jak przes±dziły polskie S±dy dekrety nacjonalizacyjne wydane wobec naszego mienia wydali komuni¶ci w PRL z naruszeniem raż±cym prawa PRL i obecnego III RP, co prawomocnie orzekły wszystkie Polskie Sady w wyrokach !  Zatem moja Mama ¶p. Renata Bracka walczyła do końca swojego życia o prawdę i zdeptane prawa człowieka w PRL i III RP i odeszła do Pana Boga i swoich przodków z naręczem dobrych uczynków i wielk± wygran± przywracaj±c± ze mn± honor i godno¶ć naszej zmarłej rodzinie z któr± już się spotkała przed obliczem Pana Boga.
 
Dziękuję Tobie moja ukochana Mamo za całe piękne życie i wskazówki jak przez nie pod±żać godnie w drodze ku wolno¶ci, prawdzie, uczciwo¶ci. Ostatnie słowa jakie moja Mama ¶p. Renata Bracka wypowiedziała do mnie brzmiały tak ,,Synu my im zawadzamy i oni chc± się nas pozbyć, bo obalili¶my wszystkie ich kłamstwa. Uważaj syku na siebie, ja cały czas będę przy tobie” a ja przy Tobie Mamo nawet jak już będziesz na tamtym ¶wiecie, tak wówczas Mamie odpowiedziałem.
 
 
Renata Bracka - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama ¶.p Renata Bracka – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w więcborskim ko¶ciele ostatni raz za życia. foto - Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w więcborskim ko¶ciele ostatni raz za życia.
foto – Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.   Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.
foto – Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.   Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.
Tomasz Roman Bracka
 
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p. Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ¶.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.   Tomasz Roman Bracka
Dzi¶ 7 lipca mija 11 miesięcznica ¶mierci mojej ukochanej Mamy ¶.p. Renaty Bracka, któr± teraz odwiedziłem na cmentarzu komunalnym w Więcborku.
Tomasz Roman Bracka

 

Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolno¶ci i Solidarno¶ci - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolno¶ci i Solidarno¶ci – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL – Ľródło IPN https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI 

test