zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Prokuratura Krajowa i Sąd zbadają cały cykl leczenia mojej Mamy z przyczyną śmierci

01.08.2021

 

Prokuratura Krajowa i Sąd zbadają cały cykl leczenia mojej Mamy oraz jego odmowy z przyczyną śmierci mojej Mamy ś. p. Renaty Bracka !

 

Na klika dni przed 1 rocznicą śmierci mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka co nastąpiło 7 sierpnia 2020 r. na wskutek zatrzymania pracy serca w szpitalu powiatowym w Więcborku na oddziale intensywnej terapii przy ciśnieniu 30/10 ! Oświadczam, że szpital powiatowy w Więcborku złożył bezpodstawny donos na mnie do Prokuratury Rejonowej w Tucholi, że rzekomo ich obraziłem walcząc o leczenie i życie mojej Mamy Renaty Bracka i prosząc o pomoc, pisząc o tym również w mojej gazecie więcborskiej, kiedy nie przyjęto Mamy do szpitala na oddział pomimo ciężkiego stanu zdrowia mojej Mamy zagrażającemu Mamy życiu i odesłano nas do domu – źródło (dokumentacja medyczna ze szpitala z tego dnia, która jest już w sądzie).
 
Donoszący na mnie do Prokuratury szpital powiatowy w Więcborku przegrał ze mną i Prokurator umorzył ich oskarżenia przeciw mojej osobie, umarzając prawomocnie to postępowanie karne 9 września 2020 r, pisząc w prost w uzasadnieniu Postanowienia, że broniłem życia mojej Mamy i działałem jako redaktor naczelny portalu gazeta więcborska zgodnie z prawem prasowym. Ja napisałem prawdę którą chciano zakneblować.
 
Przypominam za Kodeksem Karnym i Prawem Prasowym, że za tłumienie krytyki prasowej co próbowano wymusić na Prokuraturze wobec mojej osoby i mojej redakcji grożą 3 lata pozbawienia wolności i ten czyn się nie przedawnił. To samo mówi Kodeks Karny, gdy się nie udziela choremu pomocy w stanie zagrożenia życia ! Kodeks Karny Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Więc pod tym kątem sprawę leczenia i śmierci mojej Mamy Renaty Bracka zbada Prokuratura Krajowa wraz z całym okresem leczenia Mamy i nieleczenia na przestrzeni 5 lat do dnia śmierci mojej Mamy 7 sierpnia 2020 roku oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej. Czynności prokuratorskie zostaną przeprowadzone na mój wniosek pod kontem wyjaśnienia przyczyny śmierci mojej Mamy Renaty Bracka poprzez zaniechania, a być może błędy lekarskie oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej, na co odpowie prokuratorskie dochodzenie po analizie obszernych dowodów medycznych w tej sprawie !
 
Piszę o tym, gdyż rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o wygranej szpitala ze mną w tej sprawie. Oświadczam, że tą sprawę w Prokuraturze szpital powiatowy w Więcborku za mną przegrał prawomocnie ! Natomiast teraz ja oskarżam szpital w Sądzie. Na zdjęciu moja Mama Renata Bracka w świetnej formie i ja Tomasz Roman Bracka w Bydgoszczy w czerwcu 2020 r. na dwa miesiące przed śmiercią mojej Mamy !
 
 
 
Na zdjęciu moja Mama Renata Bracka w świetnej formie i ja Tomasz Roman Bracka w Bydgoszczy w czerwcu 2020 r. na dwa miesiące przed śmiercią mojej Mamy !
Na zdjęciu moja Mama Renata Bracka w świetnej formie i ja Tomasz Roman Bracka w Bydgoszczy w czerwcu 2020 r. na dwa miesiące przed śmiercią mojej Mamy  – Tomasz Roman Bracka 
test