zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Pociągi pasażerskie wracają do Więcborka

18.09.2021

Pilne ! Zarząd PKP PLK SA zatwierdził dokument PKP – Polskie Linie Kolejowe SA – zagadnienia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 w grupie projektów o znaczeniu ponadregionalnym, gdzie ujęto do realizacji ,, Prace na linii kolejowej nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice” !

 

 

Pilne ! Zarząd PKP PLK SA zatwierdził dokument PKP – Polskie Linie Kolejowe SA – zagadnienia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 w grupie projektów o znaczeniu ponadregionalnym, gdzie ujęto do realizacji mój wniosek czyli ,, Prace na linii kolejowej nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice” ! To oznacza elektryfikacje całej trasy modernizacje stacji kolejowych i torowisk oraz wznowienie ruchu pasażerskiego również na 138 letniej stacji PKP Więcbork !
 
Oznajmiam za załączonym pismem, że Minister Infrastruktury potwierdził mi z władzami PKP PLK SA  po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej nr 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku : Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice. W naszym województwie kujawsko – pomorskim będzie wyremontowany w 2022 roku cały odcinek linii kolejowej nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork ! 
 
Wartość wywalczonych przeze mnie w Rządzie RP inwestycji kolejowych na linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice to ponad miliard złotych ! Natomiast wartość wywalczonego przeze mnie odcinka LK 281 od Kcyni przez Nakło n/Not – Więcbork  do Ogorzelin to 96 960 000 złotych co potwierdza poniżej zamieszczony dokument z Ministerstwa Infrastruktury RP podpisany przez Dyrektora Departamentu Kolejnictwa.  Tak wielkich inwestycji i pieniędzy dla Więcborka, powiatu, regionu i województwa nikt dotąd jeszcze nie wywalczył w całej historii naszego regionu i województwa ! Z drugą linią kolejową wspomnianą w piśmie kwota inwestycji kolejowych wzrasta do ponad dwóch miliardów złotych !
 
Dziękuję Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Prezesowi i Zarządowi PKP PLK SA, za poparcie mojego wniosku w sprawie rewitalizacji całej LK nr 281 w tym stacji PKP Więcbork oraz remontu całej linii kolejowej nr 281  od 2022 roku na odcinku  Kcyni przez Nakło n/Not. – Więcbork i zabezpieczenie finansowo tej inwestycji do realizacji już za cztery miesiące w 2022 roku !!! 
 
Dziękuję też Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi  Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu za wsparcie i poparcie w Zarządzie PKP PK SA w Warszawie mojego wniosku na rzecz remontów i przywrócenia do użytku publicznego wszystkich zamkniętych stacji PKP, przystanków kolejowych, peronów na linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na tej linii kolejowej ! Rzeczony poniżej dokument w załączeniu.
 
Ten mój ogromny sukces kolejowy okupiony 20 letnią walką w osamotnieniu  dedykuję mojej przedwcześnie zmarłej Mamie ś.p. Renacie Bracka i wszystkim sympatykom kolei w Polsce oraz oderwanym od rzeczywistości w tych sprawach komunikacyjnych radnym Balcerem i jego poplecznikom, hamującym rozwój Więcborka i powiatu więcborsko – sępoleńskiego ! Znowu hamulcowi radni bezradni i ich klakierzy  przegraliście, bo z rozumem, potrzebą, prawdą i cywilizacją nigdy nie wygracie, pociągi pasażerskie wracają na 138 letnią stację PKP Więcbork, a radni bezradni z ich klakierami już jadą na bocznicę wyborczą i samorządową !  
 
Remont LK 281 już teraz się zaczął remontem przejazdów kolejowych na LK nr 281 w Więcborku przy ul. Gdańskiej oraz w Borzyszkowie gm. Więcbork przy DW 242 i w Sępólnie Kr. przy ul. Kościuszki i na całym szlaku kolejowym, a niebawem porządek zaistnieje na stacji PKP Więcbork o co również wnioskowałem do PKP PLK SA i rządu RP. W
 
Wygraliśmy. a pociągi pasażerskie powrócą do Więcborka po 20 latach przerwy i na całej linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice, co otwiera korytarz kolejowy Magistrali Portowej BiS Północ Południe relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia i taki by mój cel, który osiągnąłem, przy bełkocie radnego z Sępólna Kr. o tym że pociągi trzeba zastąpić busami, a może tego radnego trzeba zstąpić na tym stanowisku bardziej odpowiedzialnym radnym i to natychmiast w wykluczonym komunikacyjnie Więcborku i powiecie więcborsko – sępoleńskim !
 
W załączeniu  relacja z wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA rewitalizacji LK nr 281 za 96 000 000 złotych na odcinku 150 km Gniezno – Kcynia – Więcbork – Ogorzeliny – Chojnice. Na filmie LK nr 281 przy przebudowywanym przejeździe kolejowym w Więcborku przy ul. Gdańskiej. https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/1479180565811678
 
W załączeniu moja kolejna relacja z wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA rewitalizacji LK nr 281 za 96 000 000 złotych na odcinku 150 km Gniezno – Kcynia – Więcbork – Ogorzeliny – Chojnice. Na filmie LK nr 281 na przejeździe kolejowym w Borzyszkowie gm. Więcbork przy stacji PKP Runowo Kr.  https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/1021186262016116 
 
Moja relacja z wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA rewitalizacji LK nr 281 za 96 000 000 złotych na odcinku 150 km Gniezno – Kcynia – Więcbork – Ogorzeliny – Chojnice. Na filmie przebudowywana linia kolejowa nr 281 w okolicach PKP Więcbork i na całym 120 km odcinku Kcynia -Więcbork oraz fragment linii kolejowej nr 240 Złotów – Więcbork – Terespol Pomorski – https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/873127173638394
 
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia!
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia – foto Tomasz Roman Bracka

 

Dziękuję Panu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu za wsparcie i poparcie w Zarządzie PKP PK SA w Warszawie mojego wniosku na rzecz remontów i przywrócenia do użytku publicznego wszystkich zamkniętych stacji PKP, przystanków kolejowych, peronów na linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na tej linii kolejowej !  Rzeczony powyżej dokument w załączeniu.  Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu za wsparcie i poparcie w Zarządzie PKP PK SA w Warszawie mojego wniosku na rzecz remontów i przywrócenia do użytku publicznego wszystkich zamkniętych stacji PKP, przystanków kolejowych, peronów na linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na tej linii kolejowej – Tomasz Roman Bracka
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka

 

Katowice 20 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
Katowice 20 sierpień 2021 r. – foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Katowice 23 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Katowice 23 sierpień 2021 r. – foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Wrocław 23 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Wrocław 23 sierpień 2021 r. – foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Bydgoszcz 23 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Bydgoszcz 23 sierpień 2021 r. – foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Bydgoszcz 23 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Bydgoszcz 23 sierpień 2021 r. – foto Tomasz Bracka
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo - remontowych na LK nr 281 Kcynia - Nakło n/Not - Więcbork - Ogorzeliny w 2022/23 r. - Tomasz Roman Bracka
Po mojej  skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo – remontowych na LK nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny w 2022 r. na kwotę ponad 96 000 000 złotych – Tomasz Roman Bracka 
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo - remontowych na LK nr 281 Kcynia - Nakło n/Not - Więcbork - Ogorzeliny w 2022 r.
Po mojej  skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo – remontowych na LK nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny w 2022 r. na kwotę ponad 96 000 000 złotych – Tomasz Roman Bracka 
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r.  na linii kolejowej nr 281  i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - foto Tomasz Roman Bracka
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r.  na linii kolejowej nr 281  i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia pod moim i gazety więcborskiej patronatem – foto Tomasz Roman Bracka
test