zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Mija 15 miesięcy od śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka

07.10.2021

Dziś 7 października 2021 roku mija 15 miesięcy od śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka, która spoczywa na cmentarzu komunalnym w Więcborku.

 

Dziś 7 października 2021 roku mija 15 miesięcy od śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka, która spoczywa na cmentarzu komunalnym w Więcborku.
 
Śledztwo w sprawie przedwczesnej śmierci mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka od miesiąca prowadzi Prokuratura Krajowa, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy i Prokuratura Rejonowa w Tucholi , pod kątem umyślnego lub nieumyślnego doprowadzenia mojej Mamy do przedwczesnej śmierci !
 
Moja Mama ś.p. Renaty Bracka to też działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL począwszy od gdańskiego Grudnia 1970 r. i w następnych latach 1970 – 1989 r,. Mama to też członkini Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedszkola w Więcborku, w latach 1980 -1981 r. uczestniczka strajków NSZZ Solidarność w latach 1980 – 1981 r. Pomimo choroby Mama oddała swój głos na Prezydenta Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 r. w obu turach, dziękując w ten skromny sposób za nadanie mamy synowi czyli mnie przez Prezydenta RP Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski z srebrną Gwiazdą, który w swojej skromności obniżyłem sobie w rozmowie po odznaczeniu z Panem Prezydentem Dudą do Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski ! Przypominam, że moja Mama ś.p. Renata Bracka nigdy nie opuściła ze mną żadnych wyborów w wolnej Polsce, o którą walczyła ze mną całe swojej życie !
 
Moja mama jest wzorem patriotyzmu, uczciwości i odpowiedzialności i pomimo ogromnego ataku postkomunistycznych łajdaków i szpicli wygrała wraz ze mną z postkomunistycznym aparatem uciskowym PRL i III RP przed wszystkimi polskimi sądami w tym przed Sądem Najwyższym w 2020 r. po 21 letnim procesie o prawdę i godność naszej zmarłej rodziny rehabilitując z pomówień komunistycznego UBP  całą naszą zmarłą rodzinę o nazwisku Bracka i potwierdzając sądownie okradzenie naszej rodziny z naruszeniem prawa PRL przez komunistycznych i postkomunistycznych złodziei.
 
Wygraliśmy też z Mamą ś.p. Renatą Bracka wielki proces w 2015 r. przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie w prawomocnym Wyroku Pilotażowym z dnia  7 lipca 2015 r. wygraliśmy z polskim bezprawiem sądowym niespełna 600 spraw w tym pięć naszych spraw, zmieniając tym Wyrokiem prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce dla wszystkich Polaków, co przyjął w Uchwałach Sejm i Senat RP i podpisał Prezydent RP. Wywalczone w prawomocnym Wyroku w ETPCz w Strasbourgu przez moją Mamę Renatę Bracka i mnie Tomasza Romana Bracka nowe prawo o przewlekłościach sądowych w  Polsce weszło w życie w całej Polsce, moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami- źródło – https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR0ro526MmmemH92o3cyk1zebwnw-e5SIh5N4WqNykeqF98DX7tSIK3_M-c
 
Teraz za każdy rok przewlekłości postępowań sadowych polskie sądy muszą płacić poszkodowanym przez sądy obywatelom Polskim od 500 zł do 20 000 złotych i to jest też wielki sukces mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka obrończyni zdeptanych w Polsce praw człowieka jaki pozostawiła po sobie dla żyjących ! To samo dotyczy przewlekłych postępowań administracyjnych i komorniczych w polce objętych tym wygranym 7 lipca 2015 r. Wyrokiem Pilotażowym w ETPcz w Strasbourgu !  Kolejny sukces Mamy i mój to wywalczona przez nas prawomocnie przed SKO Bydgoszcz w orzeczeniu podwyżka dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych, która po naszej wygranej zmieniła wysokość świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych z 620 zł. do niespełna 2000 zł. na miesiąc dla każdego opiekuna niepełnosprawnych osób dorosłych – źródło https://www.bip.sko-bydgoszcz.pl/redir,sprawy_resak?fbclid=IwAR2No-PdGkZmZYbctcwwYJz0qB25WKKlpuOLGG7VQNc52rMMSQEGMm-CMfw
 
Jednak największym Mamy i moim sukcesem było pokonanie komunistycznych i postkomunistycznych  złodziei i oszustów po 21 latach wydobywczych procesów widmo  o prawdę, godność i zwrot zrabowanego przez władze PRL i III RP mienia mojej zmarłej rodziny przed Sądem Najwyższym RP, Sądem Apelacyjnym w Gdańsku i Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. W tych  w/w Sądach moja Mama ś.p Renata Bracka wygrała ze mną Tomaszem Romanem Bracka 21 letnia bitwę o prawdę z oszustami i złodziejami z PRL, którzy okradli naszą zmarłą rodzinę z wszystkiego. 
 
Tymi prawomocnymi Wyrokami w/w  Sądów przywróciliśmy honor, godność i szacunek całej naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym Janowi Bracka, a w/w Sądy polskie jednogłośnie potwierdziły nasze racje w prawomocnych wyrokach nazywając w prost władze PRL i III RP złodziejami, którzy okradli naszych przodków nawet wbrew ówczesnemu prawu PRL i art 99 ówczesnej Konstytucji Marcowej. Sądy w prawomocnych Wyrokach przepraszają naszą zamarłą i okradzioną rodzinę o nazwisku Bracka i nas spadkobierców za wyrządzone nam krzywdy w tej sprawie w okresie PRL i III RP, to jest kolejny wielki sukces mojej Mamy i mojej skromnej osoby przed polskim wymiarem sprawiedliwości !  
 
Natomiast jak już przesądziły prawomocnie polskie Sądy w Mamy i mojej sprawi , czyli Sąd Najwyższy RP, Sąd Apelacyjny w Gdańsku i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy dekrety nacjonalizacyjne wydane wobec zrabowanego mienia naszych spadkobierców o nazwisku Bracka wydały komunistyczne władze w PRL z rażącym naruszeniem  prawa PRL i  art 99 Konstytucji Marcowej oraz obecnego prawa karnego i cywilnego oraz Konstytucji III RP, co orzekły w/w Polskie Sady w prawomocnych wyrokach potwierdzając prawomocnie narodowość i obywatelstwa polskie całej mojej rodziny o nazwisku Bracka w tym Jana Bracka obalając w ten sposób komunistyczne i postkomunistyczne kłamstwa o niemieckim rodowodzie naszej całej zmarłej rodziny i to też jest mojej Mamy i mój wielki sukces ! 
 
Zatem moja Mama ś.p. Renata Bracka walczyła ze mną do końca swojego życia o godność naszej zmarłej rodziny o nazwisku Bracka oraz o prawdę i zdeptane prawa człowieka w PRL i III RP i odeszła do Pana Boga i swoich przodków z naręczem dobrych uczynków i wielką wygraną przywracającą ze mną honor, godność i szacunek naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym dziadkowi ś.p. Janowi Bracka Współtwórcy II RP z którym już się spotkała przed obliczem Pana Boga.
 
Wygrałem z Mamą ś.p. Renatą Bracka kolejną sprawę 30 lipca 2020 r. przed Izbą Karną Sądu Najwyższego RP pod sygn akt III KO 66/20 z bezprawiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który nie chciał sądzić sędziów z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którzy bezprawnie pozbawili moją chorą  Mamę Renate Bracka ze środków finansowych na podstawie wadliwego Wyroku poprzez oszustwa sądowe i fałszerstwa przeciw dokumentom to jest czyn z art 271 kk & 1 i 2. . http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5293-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20%20KO%2066/20
 
Wygrałem broniąc Mamy ś.p. Renaty Bracka z rażącym bezprawiem sądowym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przed Sądem Najwyższym RP 28 lutego 2020 r.dokonując konwalidacji  czyli usunięcia naruszenia prawa i konstytucji przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Sądzie Najwyższym RP — źródło http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=12-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=IV%20CZ%201%2F20&fbclid=IwAR1-PwmDO1QkYvl8ODH6MTLY82vzqmcng_-nrZ4JX34UUivBwOmUgG05v9c
 
Sprawą przedwczesnej śmierci mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka i bezpodstawnej odmowy leczenia onkologicznego po udanej radykalnej operacji co w mojej ocenie przyczyniło się do śmierci Mamy zajmuję się już Sąd i Prokuratura Krajowa, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku, która bada możliwość popełnienia przestępstwa poprzez notoryczne zaniechanie i odmowę leczenia onkologicznego Mamy, co w mojej ocenie mogło spowodować przedwczesną śmierć mojej Mamy.
 
Dziękuję Tobie moja ukochana Mamo za całe piękne życie i wskazówki jak przez nie podążać godnie w drodze ku wolności, prawdzie, uczciwości. Ostatnie słowa jakie moja Mama śp. Renata Bracka wypowiedziała do mnie brzmiały tak ,,Synu my im zawadzamy i oni chcą się nas pozbyć, bo obaliliśmy wszystkie ich kłamstwa. Uważaj syku na siebie, ja cały czas będę przy tobie” a ja przy Tobie Mamo nawet jak już będziesz na tamtym świecie, tak wówczas Mamie odpowiedziałem. https://www.youtube.com/watch?v=Vy1iJ0XALLs
 
 
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka dzień przed operacją w CO w Bydgoszczy wrzesień 2019  rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka  po udanej operacji w CO Bydgoszcz wrzesień 2019 r. – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka opuszcza Katedrę Kliniki Centrum Onkologii w Bydgoszczy po udanej radykalnej operacji  wrzesień 2019 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka opuszcza Katedrę Kliniki Centrum Onkologii w Bydgoszczy po udanej radykalnej operacji  wrzesień 2019 ro – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w swoim domu 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w swoim domu 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w centrum Onkologii w Bydgoszczy gdzie pomimo udanej radykalnej operacji odmawiano do końca leczenia Mamy 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji 2020 rok – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji dokładnie w tym momencie wydano na mamę wyrok śmierci odmawiając w bydgoskim Centrum Onkologii  podania  Mamie chemii pomimo braku przeciwwskazań do podania chemii i bardo dobrych wyników morfologicznych po badaniach tego dnia w CO w Bydgoszczy oraz całkowitego usunięcia nowotworu i tym zajmuję się już Sąd i Prokuratura – foto Tomasz Roman Bracka
Miejsce spoczynku mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Braka na cmentarzu komunalnym w Więcborku- foto Tomasz Roman Bracka
Miejsce spoczynku mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Braka na cmentarzu komunalnym w Więcborku 07. 10. 2021 r. – foto Tomasz Roman Bracka
test