zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. 

Tomasz Roman Bracka życiorys - Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork – Bydgoszcz w PRL. Jestem redaktorem naczelnym portalu gazeta więcborska już od 10 lat. Dziękuję milionom czytelników za to, że jesteście zemną i naszym portalem ponad 10 lat

Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000471/O/M20170471.pdf

Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301

Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.

Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM” w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.

Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17, wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not. a wcześniej Szkołę Zawodową w Sępólnie Krajeńskim i Szkołę Podstawową w Więcborku. Władam czterema językami angielskim, niemieckim rosyjskim i ojczystym polskim., co potwierdziłem na moich świadectwach szkolnych.

Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 287 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i doprowadziłem jako Prezes KBS Więcbork do zwrotu z zasobów Skarbu Państwa 12 ha lasku miejskiego w Więcborku z obiektami brackimi do zasobów majątkowych gminy Więcbork wzbogacając ją o 20 000 000 złotych za to mienie !!! To ja obroniłem lasek miejski w Więcborku przed jego sprzedażą za bezcen jako Prezes KBS Więcbork w 2006 r. i przywróciłem go z zasobów Skarbu Państwa do KBS Więcbork i Gminy Więcbork za co do dziś ta złodziejska koteria mnie nienawidzi, bo złodziejską prywatyzacje za złotóweczkę zablokowałem z Rządem PiS Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministrem Mojzesowiczem.

Jestem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 – 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym, a od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.

Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP. Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Współpracowałem z jako producent artystyczny z największymi gwiazdami polskiej estrady w tym z Niemenem, Kobranocką, Dezerterem, Nalepą, Martyną Jakubowicz, Kobranocką, Big Cyc, Nocną Zmianą Bluesa, Dżemem z Ryszardem Riedlem promując na moich koncertach już w 1991 r. płytę Detox zespołu Dżem.

Jestem producentem setek imprez artystycznych w Polsce na których wystąpiła czołówka polskiej estrady. Jestem od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej oraz wydawcą zrzeszonym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jestem też producentem reklamowymi wydawcą licznych publikacji. Współpracowałem z setkami firm na niwie reklamowej w całej Polsce.

Wygrałem z bezprawiem sądowym w Polsce w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r.

Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 5 spraw moich i mojej Mamy ! Oto dowód w załączonym linku, nawet Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój zwycięski z Rządem RP i Prokuratorią Generalną RP Wyrok ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka poz 279 i mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami w załączonym dokumencie zatem nie ulegać walczyć, poniżej w załączonym linku dowód mojej wygranej !!! http://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/

Jeszcze nikt w Polsce nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski w tym Bydgoszczy i Więcborka na przestrzeni minionych lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241 na odcinku Nakło - Więcbork - Tuchola , nr 189 na odcinku Więcbork - Sypniewo - Złotów i nr 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr - Łobżenica. Jestem inicjatorem i wywalczyłem z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241 te inwestycje zostały już wykonane przez ZDW Bydgoszcz. Jestem inicjatorem budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 oraz nowego skrzyżowania u zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera . Inwestycje te zostaną zrealizowane w 2020 r.

Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, przy nakazie pokontrolnym WINB wywołanym na mój wniosek, powstała w 2019 r. nowa droga asfaltowa DW 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr z wymianą chodników i nawierzchni asfaltowej w Runowie Kr przy DW 242.

To samo dotyczy wywalczonej przeze mnie przy wsparciu nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 189 relacji Więcbork - Sypniewo - Kujan - Złotów. Dla tej inwestycji jest już wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy w 2020 r. W ramach tej inwestycji powstanie w 2020 r. nowe skrzyżowanie, które wywalczyłem w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy DW 189 i 241 w Więcborku.

Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku w 2019 r. co po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stało się faktem.

Wywalczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu niespełna milion złotych na studium wykonalności dla obwodnicy Więcborka i 26 000 000 zł na jej budowę ! Wywalczona przeze mnie budowa obwodnicy Więcborka została zatwierdzona do wykonania przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Drugi załącznik pozycja nr 2.2.5 IW – Budowa obwodnicy Więcborka – opracowanie STEŚ – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 500 000 zł. zatwierdzona kwota do wykorzystania w 2019 r. https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v9819-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2019-2038/ Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie Obwodnicy Więcborka ogłosił już ZWD Bydgoszcz 27. 09. 2019 r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/260156

Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka został rozstrzygnięty 31. 10. 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz i wygrała, go firma ARCHIDROG Witold Orczyński z Poznania, która już rozpoczęła prace związane z pierwszym etapem budowy obwodnicy Więcborka i wykonała trzy warianty przebiegu obwodnicy Więcborka przez Witunie i z ominięciem Wituni !!!

Prace te potrwają do 20 miesięcy. Zgodnie z moją wolą wnioskodawcy i inicjatora tej inwestycji budowa obwodnicy Więcborka nie obciąża groszem finansów miasta i gminy Więcbork ! To samo dotyczy gazyfikacji ziemnej Więcborka, która rozpocznie się w 2020 roku z mojej inicjatywy, a w 2021 roku rusza wywalczone przeze mnie w Rządzie RP rewitalizacja linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice na 150 kilometrach, gdzie nastąpi ciągła wymiana podkładów z robotami towarzyszącymi czyli budową nowych peronów, stacji kolejowych, sygnalizatorów świetlnych itd !!!

Po wykonaniu w/w prac nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla obwodnicy Więcborka ! Przetarg na tą kolejną część zadania zostanie ogłoszony po wykonaniu w/w prac przez ZDW Bydgoszcz i nastąpi ogłoszenie następnego przetargu na budowę obwodnicy Więcborka na gruncie co nastąpi w 2023 r. zgodnie z terminem wykorzystania wywalczonych przeze mnie 26 000 000 zł. na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w styczniu 2017 r. dokument potwierdzający załączam poniżej.

Obwodnica Więcborka o której wszyscy marzyliśmy 75 lat stała się faktem, a jej długość będzie wynosiła od 4,5 do 6 kilometrów w zależności od wariantu jaki zostanie wybrany ! Przypominam, że o obwodnicę Więcborka walczyłem w osamotnieniu 20 lat i się w końcu doczekałem z wieloma moimi wyborcami, którzy po ostatnich wyborach samorządowych wybrali mnie czwartą osobą w mieście i gminie Więcbork pod względem ilości oddanych na mnie głosów jako kandydata na burmistrza Więcborka. Żaden radny miejski obecnej kadencji nie uzyskał tak dużego poparcia jak ja dzięki państwa głosom i za to państwu w ten skromy sposób podziękowałem

Obwodnica Więcborka rozpocznie się od wywalczonego przeze mnie ronda przy cmentarzu na ul. Wyzwolenia w Więcborku, a następnie po polach Wituni i wyjdzie za torami przy ul. Gdańskiej w Więcborku przy DW 241 w stronę Sępólna Kr.

Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!! To samo dotyczy przebudowy liczny dróg gminnych w Więcborku po nakazach pokontrolnych PINB wywołanych na mój wniosek dla 120 ulic w MiG Więcbork. Po tych nakazach w 2019 r. wyremontowane zostaną i przebudowane kolejne ulice w Więcborku w tym ul. Dworcowa, Strzelecka, Słoneczna i Wojska Polskiego.

Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady oraz przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i budowy nowego więcborskiego targowiska miejskiego w ramach porozumienia programowego jakie zawarłem z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko jako kandydat na burmistrza Więcborka . Jestem inicjatorem w PINB Sępólno Kr legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku i w gminie Więcbork Jako prezes KBS Więcbork i jego założyciel w III RP i doprowadziłem do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcbork całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem w Rządzie RP Pani Beaty Szydło i w PSG Warszawa. Wykonano już dokumentacje techniczną stacji redystrybucji gazu ziemnego LPG oraz 20 kilometrową sieć przebiegu gazociągu na wszystkich ulicach Więcborka. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i kładzenia instalacji gazowych w Więcborku. Natomiast pracę związane z gazyfikacją ziemna Więcborka rozpoczną się na gruncie w czerwcu 2020 roku. W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka zostanie ułożony w 2020 roku nowy asfalt i chodnik na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku

Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Wywalczona przeze mnie inwestycja została zaakceptowana przez Rząd RP w programie utrzymaniowym i w Rządowym Programie Kolej+. Ponadto PKP PLK SA i Rząd RP zaakceptowali w studiach wykonalności przebudowę LK 281 i jej elektryfikacje na dwóch torach na odcinku Gniezno - Nakło n/not - Więcbork - Chojnice w ramach przewozu kolejowego towarów do polskich portów i w przeciągu pięciu lat inwestycja ta zostanie zrealizowana na LK nr 281 z przebudową peronów i stacji PKP Więcbork oraz ciągłą wymianą podkładów na całym 150 km odcinku.

Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.

Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja.

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcborku i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.

Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! Byłem też kandydatem na Posła RP w 2015 r. i pokonałem 155 kandydatów w milionowym okręgu bydgoskim, plasując się na 52 miejscu. To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą przebudowy ulic Wojska Polskiego, Dworcowej w Więcborku oraz ulicy Nowodworskiej w Wituni po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr. Ulice Dworcowa i Wojska Polskiego są obecnie przebudowywane i powstają tam nowe chodniki z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem ulicznym, a przebudowa ul. Nowodworskiej w Wituni posiada już dokumentacje techniczną. To właśnie z mojej inicjatywy i po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr przebudowano już z chodnikami więcborskie ulice: Strzelecką, Stary Rynek, Strzelecką, Parkową, Słoneczną, Orlą, Dolną, Pomorską, Pocztową, Mickiewicza, Brzozową, Świerkową, Kwiatową, Wierzbową, Tartaczną i Cichą.

Również z mojej inicjatywy po licznych interwencjach w WINB i NIK zamontowano w mieście i gminie Więcbork setki lamp oświetleniowych na nieoświetlonych  ciemnych ulicach. Niebawem w 2020 roku po kolejnej skutecznej interwencji z mojej strony kolejne nowe słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym pojawia się na więcborskich ulicach Korczaka, Widokowej, Dworcowej, Al 600 - lecia, Szkolnej, Górnej oraz na ulicach Wincentego Witosa i Nowodworskiej w Wituni gmina Więcbork.

Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i regionu więcborskiego, a jeżeli ktoś mówi, że to mało to niech zrobi więcej, ja chętnie takiej osobie pogratuluję.

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski
Polonia Restituta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Dziękuję za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

08.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

 

 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka w zakończonych 7 kwietnia 2024r. wyborach samorządowych w Polsce.
 
 
Dziękuję szczególnie mojej pełnomocnik wyborczej Strzelczyk Beata i wszystkim którzy wsparli mnie w tych wyborach.
 
 
Na załączonym filmie podziękowanie moim wyborcom, którzy wybrali mnie Burmistrzem Więcborka w trakcie zakończonych dzisiejszych wyborów samorządowych w Polsce https://fb.watch/riTboe_UGE/
 
 
 

 

Surrexit Christus, Alleluja !!!

29.03.2024

Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, Surrexit Christus, Alleluja !!!

 
Życzę wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Więcbork oraz czytelnikom gazety więcborskiej radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, Surrexit Christus, Alleluja !!!
 
Tomasz Roman Bracka
Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024

 

 

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA

28.03.2024

 

 

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

 

 

Mądrzej i skuteczniej dla Miasta i Gminy Więcbork ! To już 35 lat mojej działalności publicznej, samorządowej i społecznej III RP począwszy od WRN Bydgoszcz w 1989r. jako opozycjonista i przedstawiciel nielegalnej jeszcze Solidarności !
 

PRZEDSTAWIAM MÓJ PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

 

Moje priorytety i cele jako przyszłego Burmistrza Więcborka to: uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w MiG Więcbork na obu liniach kolejowych nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice i na LK nr 240 z ułożeniem ponownie torów od Sośna przez Pęperzyn, Więcbork, Zakrzewek, Dorotowo, Złotów. Budowa ścieżki rowerowej z przebudową DW nr 181 od Sypniewa do Więcborka. Przebudowa drogi powiatowej od Zabartowa przez Pęperzyn, Śmiłowo do Więcborka.
 
 

Gazyfikacja ziemna Miasta i Gminy Więcbork. Budowa obwodnicy Więcborka z przyległą strefą ekonomiczną. Poprawa jakości dróg i ulic w MiG Więcbork z budową nowych ulic z chodnikami i dróg tam gdzie ich do dziś niema lub są w złym stanie technicznym. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej od hotelu Pod Koroną do przejazdu PKP oraz od bloków na Plebance do masarni Pana Ciepłucha przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Odbudowa plaży wiejskiej przy jeziorze Runowskim w Runowie Krajeńskim z budową chodnika we wsi Runowo Krajeńskie przy DW 242 od sklepu do Szkoły Podstawowej.

 

Rekonstrukcja Grodu Więcborskiego z VII w. przy plaży miejskiej w Więcborku. Zagospodarowanie Lupinku w Więcborku na rzecz kompleksu sportowo – wypoczynkowego z odtworzeniem stawu na mokradłach Lupinku, wokół którego powstaną alejki spacerowe z ławeczkami i latarniami z wejściem i wyjściem od ulicy Kościuszki, Ogrodowej i Targowej w Więcborku !
 
 
Przywrócenie 50 metrowego przepływu jezior więcborskich przy plaży miejskiej z budową motu z wydzieloną kładką dla pieszych i rowerzystów. Likwidacja tamy jeziora Więcborskiego Młyńskiego. Budowa ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku. Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Więcborskiego Młyńskiego oraz od Więcborka do Gabi Meble przy DW 241 i od Więcborka do Runowa Krajeńskiego przy DW nr 242.
 
 
Reaktywacją sekcji żeglarskiej i wioślarskiej w Więcborku oraz odbudowa kręgielni w Lasku Miejskim w Więcborku. Budowa basenu i sztucznego lodowiska przy LE i Szpitalu w Więcborku. Budowa chodnika przy ul. Złotowskiej w Wituni do ul Gajowej. Zagospodarowanie 54 ha gruntów miejskich od Plebanki do Osiedla Piastowskiego na rzecz przemysłu i budownictwa.
 
 
Zakup maszyny do kładzenia asfaltu i produkcji kostki brukowej z krawężnikami oraz powołanie Miejskiego Zarządu Drogowego podległego burmistrzowi w celu taniego budowania dróg i ulic w MiG Więcbork. Przebudowa skrzyżowania przy DW nr 241 i 189 w Więcborku u zbiegu ulic Hallera, Wyzwolenia i Złotowskiej. Przebudowa DW nr 241 od granicy Gminy Więcbork do Grochowca. Przebudowa DW 242 od Runowa Krajeńskiego do Klementynowa. Przebudowa DW nr 189 od Dorotowa przez Sypniewo, Witunie do Więcborka. Przywrócę elektrownie wodną przy wodospadzie w Runowie Młyn.
 
 
Upamiętnienie więcborskich zamków oraz rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim. Utworzenie Muzeum Ziemi Więcborskiej. Włączenie wszystkich wyłączonych latarni miejskich w MiG Więcbork i zastąpienie drogiego oświetlenia sodowego tanim oświetleniem ledowym. Budowa nowych latarni ulicznych na ulicach w MiG Więcbork, gdzie do dziś ich niema. Powołam filę uczelni wyższej w Więcborku !
 
 
Utworzenie w Więcborku filii Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Przywrócenie Powiatu Więcborsko – Sępoleńskiego zgodnie z pogwałconymi uchwałami Sejmu z 1998r. i STR 181-13/2001 powołujących Powiat Więcborsko – Sępoleński. Reaktywacja Sądu w Więcborku. Odbudowa fontanny na Promenadzie w starym miejscu, Budowa ścieżki rowerowo – spacerowej od Promenady wokół jeziora więcborskiego do mostu przy plaży miejskiej w Więcborku.
 
 
Przywrócenie Komisariatu Policji i Policji Wodnej w Więcborku z reaktywacja sekcji pływającej WOPR w Więcborku. Powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Więcborku. Reaktywacja cotygodniowych imprez artystycznych z dancingami do rana na Promenadzie, plaży miejskiej i na muszli koncertowej w Lasku Miejskim w Więcborku. Więcbork będzie tętnił życiem artystycznym codziennie w sezonie letnim ! Przywrócę prawidłowy herbu Więcborka z 1087r. zgodnie z zaleceniami Ministra Cyfryzacji RP i wydam solidną Monografie Więcborka począwszy od Grodu Więcborskiego z VII wieku do dnia dzisiejszego.
 
 
Poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców likwidacja wykluczenia komunikacyjnego PKP i PKS w mieście i gminie Więcbork. Włączenie Więcborka do Aglomeracji Bydgoskiej. Reaktywacja więcborskiej orkiestry dętej pod batutą Karola Koziela. Utworzenie etatu ogrodnika miejskiego, który zadba o zieleń i czystość w MiG Więcbork. Niezwłocznie przywrócę schody od ul Targowej do Dworcowej na Lupinku w okolicach Dworca PKP Więcbork. Wytyczę wszystkie ulice widmo na Osiedlu Piastowskim i wybuduję ulicę z chodnikami na wszystkich drogach gruntowych w MiG Więcbork !
 
 
Starczy dziadostwa i gry pozorów czas na cywilizację i gazyfikację ziemną Więcborka, a po tym całej Gminy Więcbork ! Ten ambitny program zrealizuję w trakcie mojej czteroletniej kadencji Burmistrza Więcborka. Proszę o poparcie mnie Tomasza Romana Bracka w wyborach na Urząd Burmistrza Więcborka 7 kwietnia 2024r. !
 
 
Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
 

 

 

Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz już w marcu 2024r.!
Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz już w przygotowywaniu, publikacja w kwietniu 2024r.  – Tomasz Roman Bracka

 

 

By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę

 

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka

05.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 marca 2024r. Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz 10 moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka w Wyborach Samorządowych AD 2024 !

 

 

Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz 10 moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka w Wyborach Samorządowych w Więcborku, które już 7 kwietnia 2024r.

 

Przedstawiam kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka

 

  1. Okręg Wyborczy nr 1 – Grzegorz Schweda
  2. Okręg Wyborczy nr 4 – Marzanna Brygida Begiert
  3. Okręg Wyborczy nr 5 – Tomasz Roman Bracka
  4. Okręg Wyborczy nr 6 – Zbigniew Jan Majdziak
  5. Okręg Wyborczy nr 7 – Tadeusz Jakub Ciszek
  6. Okręg Wyborczy nr 9 – Andrzej Kaczmarowski
  7. Okręg Wyborczy nr 11 – Mirosław Begiert
  8. Okręg Wyborczy nr 12 – Tomasz Jan Obara

 

Od tej chwili wszyscy zarejestrowani w Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku moi kandydaci na Radnych Miejskich Więcborka w liczbie 10 osób oraz i ja Tomasz Roman Bracka kandydat na Burmistrza Więcborka mamy pełną ochronę prawną i dóbr osobistych gwarantowaną prawnie w 24 godzinnym trybie procesowym w przypadku naruszenia naszych praw w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i w Sądzie Apelacyjnym w  Gdańsku.

 

Dziękuję wszystkim za liczne poparcie i setki podpisów popierających moich radnych i mnie kandydata na Urząd Burmistrza Więcborka i proszę o poparcie moich radnych Miejskich z KWW Tomasza Bracka ale i mnie kandydata na Urząd Burmistrza Więcborka w Wyborach Samorządowych w  Polsce i w Więcborku, które odbędą się 7 kwietnia 2024r. od godz 7 do 21.

 

Głównym moim i naszym celem jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy Więcbork w tym gazyfikacja ziemna miasta i gminy Więcbork, budowa obwodnicy Więcborka oraz uruchomienie nieczynnych linii kolejowych w MiG Więcbork dla ruchu pasażerskiego i oczywiście rozświetlenie MiG Więcbork lampami ledowymi oraz naprawę zdewastowanych dróg i chodników w całej Gminie Więcbork.

 

Naszym i ,moim priorytetem jest też likwidacja wykluczenia komunikacyjnego PKS w całej Gminie Więcbork i wprowadzenie naszej Gminy do aglomeracji bydgoskiej oraz zabudowa i osuszenie Lupinku w Więcborku na rzecz parku wypoczynkowego i budowa  ścieżek rowerowych przy DW 241 i 242 od Ronda przy ul. Wyzwolenia w Więcborku do Gabi Meble i do Runowa Krajeńskiego z budową kolejnej wokół jeziora Więcborskiego Młyńskiego z budowa brakującego chodnika z oświetleniem ulicznym przy ul Gdańskiej i Powstańców Wielkopolskich w  Więcborku.

 

W naszym i moim programie jest też budowa nowych dróg i chodników w całej Gminie Więcbork z budową brakującego oświetlenia ulicznego oraz rekonstrukcja więcborskiego Grodu z VII, upamiętnienie więcborskich zamków Pałuków, Grzymalitów, Zebrzydowskich, Więcborskich, Smoczewskich i Potulickich oraz kompleksu trzech rezydencji  Rządu II RP i Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim Gmina Więcbork.

 

W naszym i moim programie jest też przywrócenie cotygodniowych imprez rozrywkowych w MiG Więcbork z cotygodniowymi dancingami do białego rana na Promenadzie Jeziora Więcborskiego w Lasku Miejskim i na Plaży Miejskiej w Więcborku i reaktywacja WOPR, sekcji wioślarskiej, sekcji żeglarskiej oraz budowa kręgielni w Lasku Miejskim w Więcborku.

Tomasz Roman Bracka

Kandydat na Burmistrza Więcborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa DW nr 189 od granicy województwa kujawsko pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa

25.02.2024

28 lutego 2024r. zostanie rozstrzygnięty przetarg w ZDW Bydgoszcz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 189 od granicy województwa kujawsko pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork

 

28 lutego 2024r. zostanie rozstrzygnięty przetarg w ZDW Bydgoszcz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 189 od granicy województwa kujawsko pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork.
 
 
O tą inwestycję walczyłem ponad 10 lat uzyskując nakazy pokontrolne WINB w Bydgoszczy dla ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy tej drogi śmierci od Dorotowa do Więcborka i w końcu się doczekałem realizacji.
 
 
Wielomilionowa inwestycja będzie zrealizowana na koszt ZDW Bydgoszcz w trzech etapach pierwszy ponad 4 kilometrowy odcinek DW nr 189 zostanie przebudowany już na wiosnę 2024r. !
 
 
 
 

Tomasz Roman Bracka

 

Doprowadziłem swoim uporem i wieloletnią pracą do budowy obwodnicy Więcborka z budową kolejnego ronda i przebudową trzech dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 co potweirdza załączone pismo z ZDW Bydgoszcz z dnia 15 marca 2018 r. skierowane na moje ręce - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Doprowadziłem swoim uporem i wieloletnią pracą do budowy obwodnicy Więcborka z budową kolejnego ronda i przebudową trzech dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 co poświadcza załączone pismo z ZDW Bydgoszcz z dnia 15 marca 2018 r. skierowane na moje ręce – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Budowa nowej drogi wojewódzkiej 189 z Więcborka przez Sypniewo do Granicy województwa kujawsko - Pomorskiego już w 2018 r. taki jest efekt moich wieloletnich interwencji w tej Sprawie w UM Toruniu, ZDW Bydgoszcz i WINB Bydgoszcz - Tomasz Roman Bracka
Budowa nowej drogi wojewódzkiej 189 z Więcborka przez Sypniewo do Granicy województwa kujawsko – Pomorskiego już w 2024 r. taki jest efekt moich wieloletnich interwencji w tej Sprawie w UM Toruniu, ZDW Bydgoszcz i WINB Bydgoszcz – Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork - Witunia - Sypniewo - Dorotowo - Kujan - Złotów uzyska nową nawierzchnie asfaltową - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork – Witunia – Sypniewo – Dorotowo uzyska nową nawierzchnie asfaltową – foto Tomasz Roman Bracka
Nowe skrzyżowanie Więcbork
Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, które wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu z przebudową całej Drogi Wojewódzkiej nr 189 od Więcborka przez Witunię, Sypniewo do Dorotowa – Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka

 

 

Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW

25.02.2024

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW i zgłosi kandydatów na radnych w gminie Więcbork oraz mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r.

 

 

Jestem do Państwa dyspozycji jako kandydat na Urząd Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych w Polsce, które odbędą się 7 kwietnia 2024r. Mój Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW i zgłosi kandydatów na radnych w gminie Więcbork oraz mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r.
 
 
Przedstawiam mój program wyborczy w którym oczyszczenie i uzdrowienie więcborskiego miejsko – gminnego domu samorządowego z patologii i pogardy oraz gazyfikacja ziemna MiG Więcbork, uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w MiG Więcbork na linii kolejowej nr 281 i budowa obwodnicy Więcborka z przyległą strefą ekonomiczną na rzecz budowy nowych zakładów pracy dla mieszkańców MiG Więcbork.
W moim programie wyborczym są dwie ścieżki rowerowo – spacerowe od Więcborka do Gabi Meble przy DW 241 i od Runowa Krajeńskiego do Więcborka przy DW 242 oraz projekt zabudowy i osuszenia więcborskiego Lupinku na park sportowo – wypoczynkowy z budową stawu w najbardziej wilgotnym miejscu i oczyszczeniem przepływającej tam rzeczki i rowów. Na swoje miejsce wrócą schody prowadzące z ulicy Targowej na ulicę Dworcową w Więcborku zasypane w zeszłym roku przez burmistrza Więcborka.
 
 
Zapowiadam budowę wielu nowych ulic z chodnikami i oświetleniem ulicznym w MiG Więcbork w tym przy ul. Górnej, Szkolnej, Widokowej , Bractwa Kurkowego, Ogrodowej, Brzozowej, Weterynaryjnej, Spacerowej, Sportowej, Piastów, Henryka Brodatego, Mieszka II Lamberta, Książęcej, Dobrawy Słonecznej, Henryka Pobożnego, Dolnej, Kazimierza Odnowiciela, Konrada Mazowieckiego, Władysława I Hermana, Bolesława Śmiałego, Mieszka III Starego, Henryka IV Probusa, Korczaka, Kazimierza II Sprawiedliwego, Krajeńskiej i Gdańskiej w Więcborku od hotelu Pod Koroną do przejazdu kolejowego PKP i od osiedla Plebanka przy ul. Powstańców Wielkopolskich do masarni Pana Ciepłucha. To samo dotyczy budowy ulic i chodników z oświetleniem ulicznym w Wituni, Runowie Młyn, Runowie Krajeńskim i Sypniewie ! W moim programie wyborczym jest też budowa nowego przystanku kolejowego PKP przy byłej weterynarii przy ul. Gdańskiej obok LK nr 281.
 
 
W moim programie wyborczym jest rekonstrukcja Grodu Więcborskiego z VII w. przy plaży w Więcborku z budową muzeum ziemi więcborskiej i odtworzenie 50 metrowego przepływu z obu jezior więcborskich przy plaży w Więcborku z budową mostu 50 metrowego by poprawić ekosystem więcborskich jezior oraz bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Most ten zostanie poszerzony i powstanie tam kładka dla pieszych. Od tego miejsca zostanie wybudowana ścieżka rowerowo – spacerowa przy przy linii brzegowej jeziora do siedziby KPK i Promenady w Więcborku.
 
 
Upamiętnienie miejsca zamku Zebrzydowskich i Potulickich w Więcborku i budowa miniatury tego zamku na działce w miejscu jego istnienia. Budowa geotermii w Więcborku na rzecz pozyskania taniego źródła ciepła dla miasta i gminy Więcbork. Upamiętnienie kompleksu rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego i Rządu RP w pałacach w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim gmina Więcbork. Utworzenie w Więcborku fili Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na bazie obiektów sportowych z reaktywacją sekcji żeglarskiej i wioślarskiej w Więcborku.
 
 
Przekształcę grunty rolne na usługi turystyczne i ośrodki wczasowe wokół jezioro więcborskich oraz przy kolejnych 30 jeziorach w gminie Więcbork i połączenie ich kanałami wodnymi by można było nimi przepływać sprzętem wodnym szczególnie w okolicach Zakrzewka, Lubczy, Jelenia. Podejmę budowę ścieżki rowerowej wokół jeziora Więcborskiego Młyńskiego. Podejmę budowę kolejnego ronda przy Urzędzie Miejskim w Więcborku i kolejnych sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich w mieście i gminie Więcbork w tym pilnie przy Przedszkolu i Galerii Więcborskiej na DW 241 przy ulicy Gdańskiej z rozszerzeniem na wszystkie przejścia dla pieszych przy tej ulicy.
 
 
Zlikwiduję wykluczenie komunikacyjne PKP i PKS w mieście i gminie Więcbork poprzez wznowienie codziennych przewozów pasażerskich PKP na LK nr 281 w Więcborku i Runowie Krajeńskim. Zwiększę do 20 na dobę liczbę połączeń autobusowych z Więcborka do Bydgoszczą w obie strony. Uzyskam to poprzez włączenie MiG Więcbork do aglomeracji bydgoskiej, tak jak zrobiła to dawno gmina Mrocza, gdzie ponad 20 autobusów na dobę jeździ z Mroczy do Bydgoszczy i z Bydgoszczy do Mroczy. Nie widzę problemu by te autobusy jeździły kilka kilometrów dalej z Mroczy do Więcborka w ramach aglomeracji bydgoskiej do której niezwłocznie wprowadzę miasto i gminę Więcbork.
 
 
Przywrócę połączenia PKS w Więcborku ze Złotowem, Chojnicami, Tucholą, Łobżenicą, Koszalinem, Poznaniem, Krakowem i Warszawą. Przywrócę cotygodniowe imprezy rozrywkowe w sezonie wiosenno – letnim w Więcborku reaktywując zabawy taneczne na Promenadzie i w Lasku Miejskim w Więcborku. Dokonam pilnej reaktywacji 100 letniej więcborskiej orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Karola Koziela.
Podejmie działania na rzecz budowy basenu miejskiego w Więcborku na potrzeby mieszkańców, lekcji WF w miejskich i gminnych szkołach ale i rehabilitacji zdrowotnej i poszpitalnej. Wybuduję sztuczne lodowisko w Więcborku dla dzieci i dorosłych i odbuduję kręgielnie w lasku miejskim w Więcborku. Wesprę poprzez ulgi podatkowe przedsiębiorców i inwestorów oraz rolników działających w MiG Więcbork. Doprowadzę do przebudowy dróg wojewódzkich nr 189, 241 i 242 w mieście i gminie Więcbork z przebudową skrzyżowania przy DW 189 i 241 w Więcborku.
 
 
Upamiętnię byłą siedzibę Loży Masońskiej w Sypniewie gmina Więcbork, gdzie uczęszczał do Technikum Rolniczego Wicepremier Andrzej Lepper i Minister Rolnictwa Wojciech Mojzesowicz. To samo dotyczy ponad 200 letniej więcborskiej Synagogi Żydowskiej, i Zakonu Sióstr Diakonistek w Więcborku zwanym w II RP z kościołami ewangelickimi Ewangelicką Częstochową. Czas odkryć co zakryte mrokiem PRL i III RP przy udziale byłych i odchodzących władz miejskich Więcborka !
 
Na koniec dodam, że to już 35 lat mojej społecznej pracy na rzecz rozwoju Polski województwa oraz miasta i gminy Więcbork. Wszystko zaczęło się na przełomie PRL III RP od 1989r. gdy już wtedy reprezentowałem całe województwo bydgoskie i nielegalną jeszcze Solidarność jako jej przedstawiciel w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w Komisji Kultury WRN z prawem głosu.
 
 
 

 

 

Już po rejestracji mojego Komitetu Wyborczego u Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego !

12.02.2024
Pozdrawiam z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy po rejestracji u Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy mojego Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka i Radnych Miejskich Więcborka z mojego Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka.
 

 

Poseł Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na wolności !

24.01.2024

Poseł Mariusz Kamiński opuścił więzienie i jest już na wolności ! Poseł Maciej Wąsik też już opuścił więzienie i jest już na wolności !

 

Poseł Mariusz Kamiński opuścił więzienie i jest już na wolności ! Poseł Maciej Wąsik też już opuścił więzienie i jest już na wolności !
 
Stało sie to po ponownym ułaskawieniu obu Posłów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę!
 
 
Poseł Mariusz Kamiński opuścił więzienie i jest już na wolności !
Poseł Mariusz Kamiński opuścił więzienie i jest już na wolności – źródło Facebook

 

test