zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork - Bydgoszcz w PRL. Jestem kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności. Zostałem odznaczony złotym medalem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis'', w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskie i prawa człowieka w PRL.

Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM'' w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL. Zostałem odznaczony  przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.

Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17,  wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not.

Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku. Byłem kandydatem na burmistrza Więcborka. Byłem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 - 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego

Orderu Odrodzenia Polski

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

36 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce 13. 12. 1981 – 13. 12. 2017 r.

10.12.2017

Zbliża się 36 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce 13. 12. 1981 – 13. 12. 2017 r.

 

Zbliża się 36 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce 13. 12. 1981 – 13. 12. 2017 r. Na zdjęciu opozycjonista antykomunistyczny i działacz zdelegalizowanej Solidarności, FMW, WiP w PRL Tomasz Roman Bracka.

 

pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Wolności
i Solidarności

 

Na zdjęciu opozycjonista antykomunistyczny i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w PRL na ulicach Więcborka.

Na zdjęciu opozycjonista antykomunistyczny i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w PRL na ulicach Więcborka.

Tomasz Roman Bracka z opozycjonistami demokratycznymi i Panią Wojewodą Ewą Mes na obchodach Państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy gdzie odznaczono mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN za walkę o niepodległość Polski w PRL i obronę praw człowieka w Polsce.

Tomasz Roman Bracka z opozycjonistami demokratycznymi i Panią Wojewodą Ewą Mes na obchodach Państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy gdzie odznaczono mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN za walkę o niepodległość Polski w PRL i obronę praw człowieka w Polsce.

 36 rocznica stanu wojennego w Polsce 13.12.1981 r. - 13.12.2016 r. i 47 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970 r.

36 rocznica stanu wojennego w Polsce 13.12.1981 r. – 13.12.2016 r. i 47 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970 r.

Wręczenie Medalu Marszałka Województwa Tomaszowi Romanowi Bracka za walkie o wolność i niepodległość Polski i obronę praw człowieka w PRL i III RP Toruń 5 czerwca 2014 r.

Wręczenie Medalu Marszałka Województwa Tomaszowi Romanowi Bracka za walkie o wolność i niepodległość Polski i obronę praw człowieka w PRL Toruń 5 czerwca 2014 r.

PILNE !!! Więcbork i Witunia zostaną zgazyfikowane do 2020 roku dziękuję Pani Premier Beac

09.12.2017

PILNE !!! Więcbork i Witunia zostaną zgazyfikowane do 2020 roku dziękuję Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energii, dziękuję PSG w Warszawie !!!

 

Moje 10 letnie działania zostały zwieńczone sukcesem, Więcbork i Witunia zostaną zgazyfikowane do 2020 roku !!! Dziękuję Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energii i PSG w Warszawie za akceptacje i jednogłośne skierowanie w/w inwestycji do realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., co przed chwilą potwierdził mi elektronicznie Artur Michniewicz Rzecznik Prasowy Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie !!!

 

Wstydź się burmistrzu co sto ankiet w tej sprawie rozniosłeś przez dwa miesiące do 7000 mieszkańców Wituni i Więcborka !!! Wstydźcie się kłamliwi donosiciele z UM Więcbork Kuszewski i Masztakowski oraz kapusie medialni co donosy na mnie składaliście do Prezydenta RP Dudy, który was wyśmiał z waszym kłamliwym bełkotem pomówień pod moim adresem po odznaczeniu mnie za właśnie takie wieloletnie działania społeczne i publiczne w Polsce Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski !!!

 

Szanowni mieszkańcy Więcborka i Wituni dotrzymałem danego Wam słowa, kandydując na burmistrz Więcborka i Posła RP. Nie zawiodłem Was, a za dwa lata popłynie w Waszych domach gaz ziemny !!! Skończy się okradanie Nas mieszkańców Więcborka i Wituni poprzez zawyżone rachunki za ogrzewanie w blokach i za cholernie drogę butle gazowe propan butan !!!

 

Wyjaśniam, że ogrzewanie roczne gazem ziemnym w blokach z własnego pieca gazowego to koszt 1200 złotych roczne, a nie parę tysiące złotych jakie każą wam płacić co roku prezesi świeżego powietrza i cwaniacy wszelkiej maści. Natomiast równowartość dużej butli gazowej w gazie ziemnym to zaledwie 5 złotych, a nie 50 złotych, które latami kazano Nam płacić z butle gazu propan butan !!!

 

Poniżej liczne dokumenty i stanowisko w tej sprawie z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie potwierdzające mój wielki sukces w tej oczekiwanej od 70 lat gazyfikacji ziemnej Więcborka i Wituni, którą żaden burmistrz i naczelnik Więcborka, z pożal się Boże cieniutkimi radnymi niebyli wstanie wywalczyć i doprowadzić do szczęśliwego finału bez uszczerbku na finansach gminy Więcbork i województwa kujawsko – pomorskiego !!!

 

Seria moich sukcesów na niwie drogowej, kolejowej w MiG Więcbork, a dziś w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcborka wartej 100 000 000 złotych powoduje, że wyraziłem zgodę na udział w wyborach samorządowych i wyborach na burmistrza Więcborka w 2018 roku !!!

 

Gazyfikacja ziemna Więcborka i Wituni dziś stała się faktem, a ja jestem jej ojcem i współautorem czy to się komuś podoba czy nie. Natomiast jej fizyczna realizacja już się dzieje w opracowywanych projektach, a za dwa lata do 2020 roku sto ulic w Więcborku i Wituni zostanie zgazyfikowane, poniżej potwierdzenie !!!

 

pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Odrodzenia Polski
Technik Administracji

 

Szanowny Panie Redaktorze
Tomasz Roman Bracka,

 


Informuję, że Departament Inwestycji pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez OZG w Bydgoszczy w/ gazyfikacji Ziemnej Więcborka i Wituni. Wniosek ten został również przedstawiony na Zarządzie Spółki i jednogłośnie zaakceptowany. Zarząd podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę i udzielił pełnomocnictw Dyrekcji OZG w Bydgoszczy do rozpoczęcia działań.
 

 

Aktualnie trwają prace przygotowawcze. Wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej planowane jest w styczniu.

 

Potwierdzam, że środki na to zadanie są zarezerwowane w zatwierdzonym, Zaktualizowanym Planie Inwestycyjnym na 2017 rok. Planowany termin realizacji inwestycji nie zmienił się i jest to 2020 rok.

 

Z poważaniem
Artur Michniewicz
Rzecznik Prasowy
Departament Komunikacji

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Centrala Spółki
tel. 22 363 70 64, 667 671 645
adres korespondencyjny: ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

 

Tomasz Roman Bracka – polski polityk, działacz społeczny i samorządowiec kandydat na burmistrza Więcborka w 2018 roku

Tomasz Roman Bracka – polski polityk, działacz społeczny i samorządowiec kandydat na burmistrza Więcborka w 2018 roku

Pani Premier Beata Szydło napisała przed chwila na TT :

Pani Premier Beata Szydło napisała przed chwila na TT :
„Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję”Pani Premier Beata Szydło napisała przed chwila na TT :
„Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję”

PILNE !!! Gazyfikacja ziemna Więcborka i Wituni stała się faktem i nastąpi do 2020 roku !!! Tomasz Roman Bracka

PILNE !!! Gazyfikacja ziemna Więcborka i Wituni stała się faktem i nastąpi do 2020 roku !!! Tomasz Roman Bracka

Gazyfikacja miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r, Tomasz Bracka

Gazyfikacja miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r, Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Jak mnie informuje w piśmie z dnia 08.09.2016 r. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazowej w Warszawie nr pisma PGS/PZ/03/128/2016, mój wniosek w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork został ujęty w planach inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazowej na lata 2014-2020 r. Tomasz Bracka

Dziękuję Panie Premier za wszystko !!!  Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Panie Premier za wszystko !!!
Tomasz Roman Bracka

Dyplom Technika Administrzacji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Dyplom Technika Administrzacji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Nowe skrzyżowanie, trzecie rondo i przebudowa trzech dróg wojewódzkich 189, 241 i 242 !!!

06.12.2017

Z wielką satysfakcja oznajmiam, że po mojej skutecznej interwencji w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz w 2018 roku przebudowane zostanie skrzyżowanie przy ulicach Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera w Więcborku oraz powstanie nowa droga wojewódzka nr 189 od Więcborka do granicy województwa w Kujaniu !!!

 

Ponadto przebudowane zostaną kompleksowo trzy drogi wojewódzkie nr 241, 242 i 189 przebiegające przez miasto i gminę Więcbork. Jest to efekt moich wieloletnich i skutecznych interwencji w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz wywołanych na mój wniosek nakazów pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, w których nakazana została przebudowa w/w dróg wojewódzkich i kolejnych skrzyżowań w Więcborku.

 

W ramach przebudowy DW 241 od Wiela przez Więcbork do Sępólna Kr powstanie kolejne trzecie rondo przy Urzędzie Miejskim w Więcborku, które wywalczyłem już pięć lat temu w ZDW Bydgoszcz, wywołując Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla tego ronda, co poniżej załączam w stosownym projekcie !!!

 

Poniżej załączam dokument z ZDW Bydgoszcz skierowany na moje ręce z potwierdzeniem w/w inwestycji mojego współautorstwa. Wartość w/w inwestycji to ponad sto milionów złotych !!! Zapewne za tak owocne i skuteczne wieloletnie działania społeczne i publiczne odznaczył mnie niedawno Prezydent RP Pan Andrzej Duda drugim najważniejszym Orderem Cywilnym w Polsce czyli Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Dziś mija 10 lat od powstania 6 grudnia 2007 roku mojej firmy PHU LORD Tomasz Bracka i 10 lat od reaktywacji ponad stuletniej gazety więcborskiej, w której opublikowałem ponad 2000 artykułów i którą odwiedziło do dziś oraz przeczytało: 1 174 814 Wizyt, 3 237 255 Odsłon stron, 2.76 Odsłon/Wizyta, 73458 (2.3%) Spamu. Dziękuje ponad milionowej rzeszy czytelników gazety więcborskiej za zaufanie i 10 lat spędzonych razem na łamach gazety więcborskiej.

 

Tomasz Roman Bracka
Redaktor Naczelny
Gazety Więcborskiej
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Mojemu miastu Więcbork na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości czyli nowe ronda i skrzyżowania, przebudowa DW 189, 241, 242 w mieście i gminie Więcbork, obwodnica Więcborka, oto owoce mojej pracy !!! Wartość w/w inwestycji ponad sto milionów złotych !!! Tomasz Roman Bracka

Mojemu miastu Więcbork na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości czyli nowe ronda i skrzyżowania, przebudowa DW 189, 241, 242 w mieście i gminie Więcbork, obwodnica Więcborka, oto owoce mojej pracy !!! Wartość w/w inwestycji ponad sto milionów złotych !!!
Tomasz Roman Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku wywołany na mój wniosek autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza - Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku - Tomasz Roman Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku wywołany na mój wniosek autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku – Tomasz Roman Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku wywołany na mój wniosek w ZDW Bydgoszcz - Tomasz Roman Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku wywołany na mój wniosek w ZDW Bydgoszcz – Tomasz Roman Bracka

Dziś mija 10 lat mojej firmy PHU LORD Tomasz Bracka i 10 lat od reaktywacji ponad stu letniej gazety więcborskiej, która odwiedziło do dziś i przeczytało: 1 174 814 Wizyt, 3 237 255 Odsłon stron, 2.76 Odsłon/Wizyta, 73458(2.3%) Spamu. pozdrawiam redaktor naczelny gazety więcborskiej Tomasz Roman Bracka

Dziś mija 10 lat mojej firmy PHU LORD Tomasz Bracka i 10 lat od reaktywacji ponad stuletniej gazety więcborskiej, która odwiedziło do dziś i przeczytało: 1 174 814 Wizyt, 3 237 255 Odsłon stron, 2.76 Odsłon/Wizyta, 73458(2.3%) Spamu.
pozdrawiam redaktor naczelny gazety więcborskiej Tomasz Roman Bracka

Po licznych interwencjach doczekałem się przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Więcborku !!!

05.12.2017

Po moich wieloletnich interwencjach w PINB w Sępólnie kr. i w Starostwie Powiatowym oraz po nakazach pokontrolnych ruszyła przebudowa zdewastowanej ulicy Wojska Polskiego w Więcborku.

 

Termin realizacji pierwszego etapu inwestycji to 15 grudnia 2017 r. Natomiast pozostała część tej ulicy zostanie przebudowana do końca 2018 r. Poniżej sobotnie zdjęcia z placu budowy wraz z projektem przebudowy w/w ulicy.

 

Tomasz Roman Bracka

 

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

 

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Budowa ulicy Wojska Polskiego z chodnikami w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

test