zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork - Bydgoszcz w PRL.

Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to  drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI  Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dydy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/471/1.

Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.

Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko - pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis' który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. 

Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM'' w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony  w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.

Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17,  wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not.

Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 286 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku. Byłem kandydatem na burmistrza Więcborka. Byłem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 - 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.

Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP.  Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Jestem od 11 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.

Wygrałem ponownie z polskim bezprawiem sądowym w Strasburgu i w polskim Rządzie, który uznał moje pozwy i bezprawie polskich sądów !!!  Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy w Bydgoszczy, Tucholi, Chojnicach i Gdańsku. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r.

Jeszcze nikt w tym mieście, powiecie i województwie nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja. Natomiast w Polskich Sądach wygrałem na przestrzeni minionych 20 lat ponad sto spraw cywilnych i karnych w różnych Sądach począwszy od Sądu Najwyższego poprzez Sady Apelacyjne, Okręgowe i Rejonowe RP !!!

Jeszcze nikt w województwie kujawsko - pomorskim nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!. Natomiast w Polskich Sądach wygrałem na przestrzeni minionych 20 lat ponad sto spraw w różnych Sądach począwszy od Sądu Najwyższego poprzez Sady Apelacyjne, Okręgowe i Rejonowe RP !!!

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski i Więcborka na przestrzeni minionych 35 lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich na naszym terenie, z budową obecnego ronda w Więcborku. Doprowadziłem  z WINB  Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Więcbork - Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!!

Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli rozpoczął się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn !!!

Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady, jestem inicjatorem przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i przebudowy więcborskiego targowiska miejskiego.  Jestem inicjatorem legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku. Jestem jako prezes KBS Więcbork  jego założycielem w III RP i doprowadziłem jako prezes do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcborku całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem  gazyfikacji ziemnej Więcborka, budowy obwodnicy Więcborka. Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica - Więcbork - Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w  Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.

Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja. Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do  utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork.

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do  utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcbork i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia  kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i  komunalnym w Więcborku.  To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork  z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.

Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów - Więcbork - Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica - Więcbork - Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.

 

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego

Orderu Odrodzenia Polski

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Wspaniały koncert zespołu Perfect w Sępólnie Kr.

04.08.2018

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu Perfect odbył się w Sępólnie Kr./k. Więcborka !!!

 

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr/k Więcbork dobiegł końca.

 

Była moc i muza jakiej Sępólno jeszcze dotąd nie widziało.

 

Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca - foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca – foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca - foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca – foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca - foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca – foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca - foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca – foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca - foto Tomasz Roman Bracka

Wspaniały koncert najlepszego polskiego zespołu rockowego Perfect w Sępólnie Kr dobiegł końca – foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało - foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało – foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21, na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Dariusz Kozakiewicz. Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Perfect

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21, na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Dariusz Kozakiewicz. Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :)
foto Perfect

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Piotr Szkudelski Perfect Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Perfect Jacek Krzaklewski

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Piotr Szkudelski Perfect Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :)
foto Perfect Jacek Krzaklewski

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Jacek Krzaklewski Perfect. Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Perfect Piotr Szkudelski

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 na zdjęciu Tomasz Roman Bracka & Jacek Krzaklewski Perfect. Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :)
foto Perfect Piotr Szkudelski

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Perfect

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :)
foto Perfect

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Tomasz Roman Bracka

Za dwie godziny koncert zespołu Perfect, który jest już w Sępólnie Kr. Właśnie dobiegły końca próby zespołu Perfect zapraszamy na koncert zespołu Perfect, który rozpocznie się o godzinie 21 Będzie moc i muza jakiej Sępólno jeszcze nie widziało. :) foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281

02.08.2018

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 obecnie wymieniany jest dach na dalszej części budynku dworca PKP Więcbork !!!

 

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 obecnie wymieniany jest dach na dalszej części budynku dworca PKP Więcbork.

 

Wobec powyższego ruch pociągów pasażerskich na stacji PKP Więcbork został zawieszony do zakończenia prac. To oznacza, że zapowiadany pociąg pasażerski Poznań – Więcbork – Chojnice – Świecie na 11 i 30 sierpnia 2018 r. został odwołany, a po zakończeniu prac wskazany zostanie nowy termin przejazdu pociągów pasażerskich.

 

Niebawem rozpocznie się remont wieży ciśnień PKP Więcbork oraz więcborskich nastawni kolejowych WB i WB 1. Od tygodnia trwa wywołana na mój wniosek kolejna kontrola całej LK 281 i stacji PKP Więcbork przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie i CBA oraz WINB,

 

Również w tym miesiącu nastąpi usuniecie roślinności, drzew i krzaków na całym odcinku Lk 281 Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice po 2,5 metra od skrajni toru z obu stron oraz odchwaszczenie chemiczne całego szlaku kolejowego LK 281 kat B.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdzają, że na linii kolejowej nr 281 na trasie Więcbork – Obkas wymieniły w czerwcu i lipcu 2018 r. podkłady i dokonały mechanicznego oczyszczanie podsypki tłuczniowej – potwierdza to Magdalena Janus z Zespołu Prasowego PKP PLK.

 

Przedstawicielka zarządcy infrastruktury potwierdza wyremontowanie 27-kilometrowego odcinku LK nr 281 Więcbork – Obkas. Teraz czas na remont 30 kilometrowego odcinka LK 281 kat B relacji Więcbork – Nakło n/Not, co wkrótce zostanie zrealizowane w ramach programu urztymaniowego PKP PLK SA.

 

Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 - foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 – foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 - foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 – foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 - foto Tomasz Roman Bracka

Trwają kolejne prace remontowe na stacji PKP Więcbork i LK 281 – foto Tomasz Roman Bracka

Trwa rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. - foto Tomasz Roman Bracka

Trwa rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. – foto Tomasz Roman Bracka

Trwa wywalczona przeze mnie rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. - foto Tomasz Roman Bracka

Trwa wywalczona przeze mnie rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. – foto Tomasz Roman Bracka

💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork - Tomasz Roman Bracka

💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork – Tomasz Roman Bracka

💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork - foto Tomasz Roman Bracka

💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork – foto Tomasz Roman Bracka

Pamiętamy !!!

01.08.2018

Cześć i chwała bohaterom Powstańcom Warszawskim !!!

 

Moja ciocia Hanka Kulińska też walczyła w tym powstaniu !!!

 

Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski
Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP odwiedził Więcbork !!!

28.07.2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP odwiedził Więcbork !!!

 

Dobiegło końca udane spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Janem Krzysztofem Ardanowskim w Więcborku.

 

Pomimo ogromnego upału i awarii klimatyzacji co widać po mojej mokrej koszuli wszyscy z przyjemnością spędziliśmy ponad trzy godzinne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w więcborskim kinoteatrze, który w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawił planowane reformy i ułatwienia dla polskich rolników.

 

W trakcie spotkania PiS zaprezentował swoją kandydatkę na burmistrza Więcborka, co jest preludium do końca kariery obecnego burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego, którego PiS dziś wyautował.

 

Lista kandydatów na burmistrza Więcborka powoli pęcznieje, swój start zapowiedział obecny burmistrz i Henryk Pawlina. Pozostali kandydaci ogłoszą swoje kandydatury po oficjalnym komunikacie PKW, ogłaszającym termin wyborów samorządowych w Polsce, które wedle mojej wiedzy odbędą 28 października 2018 r. czyli za trzy miesiące.

 

Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Dobiegło końca udane spotkanie z Ministrem Rolnictwa RP Janem Krzysztofem Ardanowskim w Więcborku.

Pomimo ogromnego upału i awarii klimatyzacji co widać po mojej mokrej koszuli wszyscy z przyjemnością spędziliśmy ponad trzy godzinne z Ministrem Rolnictwa, który w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawił planowane reformy i ułatwienia dla polskich rolników - foto Tomasz Roman Bracka

Dobiegło końca udane spotkanie z Ministrem Rolnictwa RP Janem Krzysztofem Ardanowskim w Więcborku.

Pomimo ogromnego upału i awarii klimatyzacji co widać po mojej mokrej koszuli wszyscy z przyjemnością spędziliśmy ponad trzy godzinne z Ministrem Rolnictwa, który w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawił planowane reformy i ułatwienia dla polskich rolników – foto  gazeta więcborska

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Minister Rolnictwa RP odwiedził dziś Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

test