zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej

 

Tomasz Bracka

Witam na mojej stronie internetowej. 

Tomasz Roman Bracka życiorys - Jestem działaczem społecznym, polskim politykiem i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej Solidarności, FMW i WiP w PRL. Byłem liderem Federacji Młodzieży Walczącej Więcbork – Bydgoszcz w PRL. Jestem redaktorem naczelnym portalu gazeta więcborska już od 10 lat. Dziękuję milionom czytelników za to, że jesteście zemną i naszym portalem ponad 10 lat

Jestem Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. Postanowieniem nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Prezydent RP Pan Andrzej Duda, odznaczył mnie na wniosek własny i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Prawomocne Postanowienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w powyższej sprawie opublikowane zostało w Monitorze Polskim 24 maja 2017 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000471/O/M20170471.pdf

Jestem też kawalerem Krzyża Wolności i Solidarności od 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i za obronę praw człowieka w PRL. Odznaczenie to osobiście wręczył mi Prezydent RP w Pałacu w Runowie gmina Więcbork 12. 11. 2014 r. Odznaczenie nastąpiło nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego. https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301

Zostałem kawalerem najwyższego odznaczenia w województwie, czyli złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ który otrzymałem na jednogłośny wniosek kapituły tego medalu z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w Toruniu 05. 06. 2014 r. w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.

Zostałem odznaczony przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego w 2010 r. medalem za zasługi dla powiatu sępoleńskiego ,,AD FUTURAM REI MEMORIAM” w 90 rocznicę powstania powiatu sępoleńskiego. Odznaczony zostałem w 2016 r. odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej, której byłem działaczem i liderem w PRL na naszym terenie. Zostałem odznaczony w 2015 r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką honorową działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostałem odznaczony w 2014 r. złotym medalem przez Radę Główną LZS w Warszawie w uznaniu zasług na rzecz sportu i turystyki w Polsce.

Posiadam wykształcenie policealne w zawodzie Technik Administracji oraz Międzynarodowy Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Technik Administracji kwalifikacja pełna PRK Nr D/10028553/17, wraz z suplementem do Dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Administracji europass Nr D/10028553/17 Gdańsk 25 sierpnia 2017 r. wydany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Gdańsku.Wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Nakle n/Not. a wcześniej Szkołę Zawodową w Sępólnie Krajeńskim i Szkołę Podstawową w Więcborku. Władam czterema językami angielskim, niemieckim rosyjskim i ojczystym polskim., co potwierdziłem na moich świadectwach szkolnych.

Byłem radnym wojewódzkim w Bydgoszczy w latach 1989/90 r. z ramienia opozycji antykomunistycznej i zasiadałem w Komisji Kultury WRN Bydgoszcz wraz, ze Stefanem Pastuszewskim. Byłem wieloletnim prezesem, założycielem i królem 287 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i doprowadziłem jako Prezes KBS Więcbork do zwrotu z zasobów Skarbu Państwa 12 ha lasku miejskiego w Więcborku z obiektami brackimi do zasobów majątkowych gminy Więcbork wzbogacając ją o 20 000 000 złotych za to mienie !!! To ja obroniłem lasek miejski w Więcborku przed jego sprzedażą za bezcen jako Prezes KBS Więcbork w 2006 r. i przywróciłem go z zasobów Skarbu Państwa do KBS Więcbork i Gminy Więcbork za co do dziś ta złodziejska koteria mnie nienawidzi, bo złodziejską prywatyzacje za złotóweczkę zablokowałem z Rządem PiS Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Ministrem Mojzesowiczem.

Jestem założycielem i sekretarzem Sokoła Więcbork. Byłem urzędnikiem państwowym w dziale administracji w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty Polskiej Telegraf i Telefon w Bydgoszczy. Byłem członkiem Zarządu Miasta Samorządu Mieszkańców Więcborka w latach 2010 – 2014 r. Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. Jestem politykiem i działaczem społecznym, a od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej.

Byłem kandydatem na Posła RP w 2015 r. w milionowym bydgoskim okręgu wyborczym, gdzie pokonałem 155 kontrkandydatów na Posła RP. Byłem czołowym sportowcem sekcji podnoszenia ciężarów w II ligowym Gromie Więcbork. Jestem politykiem i działaczem społecznym oraz wydawcą i producentem artystycznym od 30 lat. Współpracowałem z jako producent artystyczny z największymi gwiazdami polskiej estrady w tym z Niemenem, Kobranocką, Dezerterem, Nalepą, Martyną Jakubowicz, Kobranocką, Big Cyc, Nocną Zmianą Bluesa, Dżemem z Ryszardem Riedlem promując na moich koncertach już w 1991 r. płytę Detox zespołu Dżem.

Jestem producentem setek imprez artystycznych w Polsce na których wystąpiła czołówka polskiej estrady. Jestem od 10 lat redaktorem naczelnym gazety więcborskiej oraz wydawcą zrzeszonym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jestem też producentem reklamowymi wydawcą licznych publikacji. Współpracowałem z setkami firm na niwie reklamowej w całej Polsce.

Wygrałem z bezprawiem sądowym w Polsce w Strasburgu !!! Rząd RP uznał mój Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 lipca 2015 r. wydany moich sprawach i mojej mandatki, przyznając się do winy i naruszenia prawa przez Polskie Sądy. Tym wyrokiem zmusiłem były Sejm i Senat RP z Rządem RP do zmiany ustawowej prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce, co stało się faktem w marcu 2017 r.

Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 5 spraw moich i mojej Mamy ! Oto dowód w załączonym linku, nawet Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój zwycięski z Rządem RP i Prokuratorią Generalną RP Wyrok ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka poz 279 i mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami w załączonym dokumencie zatem nie ulegać walczyć, poniżej w załączonym linku dowód mojej wygranej !!! http://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/

Jeszcze nikt w Polsce nie odniósł tak wielkiego sukcesu przed sądem międzynarodowym ETPCz w Strasburgu jak ja zmuszając Wyrokiem ETPCz z 7 lipca 2015 r. Rząd i Sejm RP do zmiany ustawy o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce co stało się faktem !!!

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski w tym Bydgoszczy i Więcborka na przestrzeni minionych lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241 na odcinku Nakło - Więcbork - Tuchola , nr 189 na odcinku Więcbork - Sypniewo - Złotów i nr 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr - Łobżenica. Jestem inicjatorem i wywalczyłem z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241 te inwestycje zostały już wykonane przez ZDW Bydgoszcz. Jestem inicjatorem budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 oraz nowego skrzyżowania u zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera . Inwestycje te zostaną zrealizowane w 2020 r.

Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, przy nakazie pokontrolnym WINB wywołanym na mój wniosek, powstała w 2019 r. nowa droga asfaltowa DW 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr z wymianą chodników i nawierzchni asfaltowej w Runowie Kr przy DW 242.

To samo dotyczy wywalczonej przeze mnie przy wsparciu nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 189 relacji Więcbork - Sypniewo - Kujan - Złotów. Dla tej inwestycji jest już wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy w 2020 r. W ramach tej inwestycji powstanie w 2020 r. nowe skrzyżowanie, które wywalczyłem w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy DW 189 i 241 w Więcborku.

Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku w 2019 r. co po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stało się faktem.

Wywalczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu niespełna milion złotych na studium wykonalności dla obwodnicy Więcborka i 26 000 000 zł na jej budowę ! Wywalczona przeze mnie budowa obwodnicy Więcborka została zatwierdzona do wykonania przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Drugi załącznik pozycja nr 2.2.5 IW – Budowa obwodnicy Więcborka – opracowanie STEŚ – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 500 000 zł. zatwierdzona kwota do wykorzystania w 2019 r. https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v9819-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2019-2038/ Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie Obwodnicy Więcborka ogłosił już ZWD Bydgoszcz 27. 09. 2019 r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/260156

Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka został rozstrzygnięty 31. 10. 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz i wygrała, go firma ARCHIDROG Witold Orczyński z Poznania, która już rozpoczęła prace związane z pierwszym etapem budowy obwodnicy Więcborka i wykonała trzy warianty przebiegu obwodnicy Więcborka przez Witunie i z ominięciem Wituni !!!

Prace te potrwają do 20 miesięcy. Zgodnie z moją wolą wnioskodawcy i inicjatora tej inwestycji budowa obwodnicy Więcborka nie obciąża groszem finansów miasta i gminy Więcbork ! To samo dotyczy gazyfikacji ziemnej Więcborka, która rozpocznie się w 2020 roku z mojej inicjatywy, a w 2021 roku rusza wywalczone przeze mnie w Rządzie RP rewitalizacja linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice na 150 kilometrach, gdzie nastąpi ciągła wymiana podkładów z robotami towarzyszącymi czyli budową nowych peronów, stacji kolejowych, sygnalizatorów świetlnych itd !!!

Po wykonaniu w/w prac nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla obwodnicy Więcborka ! Przetarg na tą kolejną część zadania zostanie ogłoszony po wykonaniu w/w prac przez ZDW Bydgoszcz i nastąpi ogłoszenie następnego przetargu na budowę obwodnicy Więcborka na gruncie co nastąpi w 2023 r. zgodnie z terminem wykorzystania wywalczonych przeze mnie 26 000 000 zł. na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w styczniu 2017 r. dokument potwierdzający załączam poniżej.

Obwodnica Więcborka o której wszyscy marzyliśmy 75 lat stała się faktem, a jej długość będzie wynosiła od 4,5 do 6 kilometrów w zależności od wariantu jaki zostanie wybrany ! Przypominam, że o obwodnicę Więcborka walczyłem w osamotnieniu 20 lat i się w końcu doczekałem z wieloma moimi wyborcami, którzy po ostatnich wyborach samorządowych wybrali mnie czwartą osobą w mieście i gminie Więcbork pod względem ilości oddanych na mnie głosów jako kandydata na burmistrza Więcborka. Żaden radny miejski obecnej kadencji nie uzyskał tak dużego poparcia jak ja dzięki państwa głosom i za to państwu w ten skromy sposób podziękowałem

Obwodnica Więcborka rozpocznie się od wywalczonego przeze mnie ronda przy cmentarzu na ul. Wyzwolenia w Więcborku, a następnie po polach Wituni i wyjdzie za torami przy ul. Gdańskiej w Więcborku przy DW 241 w stronę Sępólna Kr.

Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!! To samo dotyczy przebudowy liczny dróg gminnych w Więcborku po nakazach pokontrolnych PINB wywołanych na mój wniosek dla 120 ulic w MiG Więcbork. Po tych nakazach w 2019 r. wyremontowane zostaną i przebudowane kolejne ulice w Więcborku w tym ul. Dworcowa, Strzelecka, Słoneczna i Wojska Polskiego.

Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady oraz przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i budowy nowego więcborskiego targowiska miejskiego w ramach porozumienia programowego jakie zawarłem z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko jako kandydat na burmistrza Więcborka . Jestem inicjatorem w PINB Sępólno Kr legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku i w gminie Więcbork Jako prezes KBS Więcbork i jego założyciel w III RP i doprowadziłem do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcbork całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem w Rządzie RP Pani Beaty Szydło i w PSG Warszawa. Wykonano już dokumentacje techniczną stacji redystrybucji gazu ziemnego LPG oraz 20 kilometrową sieć przebiegu gazociągu na wszystkich ulicach Więcborka. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i kładzenia instalacji gazowych w Więcborku. Natomiast pracę związane z gazyfikacją ziemna Więcborka rozpoczną się na gruncie w czerwcu 2020 roku. W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka zostanie ułożony w 2020 roku nowy asfalt i chodnik na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku

Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Wywalczona przeze mnie inwestycja została zaakceptowana przez Rząd RP w programie utrzymaniowym i w Rządowym Programie Kolej+. Ponadto PKP PLK SA i Rząd RP zaakceptowali w studiach wykonalności przebudowę LK 281 i jej elektryfikacje na dwóch torach na odcinku Gniezno - Nakło n/not - Więcbork - Chojnice w ramach przewozu kolejowego towarów do polskich portów i w przeciągu pięciu lat inwestycja ta zostanie zrealizowana na LK nr 281 z przebudową peronów i stacji PKP Więcbork oraz ciągłą wymianą podkładów na całym 150 km odcinku.

Jestem współzałożycielem w WRN Bydgoszcz TVP Bydgoszcz oraz dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i dekomunizacji przestrzeni publicznej Bydgoszczy i regionu. Jestem inicjatorem i wnioskodawcą likwidacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, co stało się faktem w 1989 r. a obiekty te zostały przekazane bydgoskiej uczelni wyższej, za czym głosowałem jako radny wojewódzkiej w Bydgoszczy na komisji Kultury WRN Bydgoszcz, której byłem członkiem.

Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja.

Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcborku i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku.

Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! Byłem też kandydatem na Posła RP w 2015 r. i pokonałem 155 kandydatów w milionowym okręgu bydgoskim, plasując się na 52 miejscu. To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą przebudowy ulic Wojska Polskiego, Dworcowej w Więcborku oraz ulicy Nowodworskiej w Wituni po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr. Ulice Dworcowa i Wojska Polskiego są obecnie przebudowywane i powstają tam nowe chodniki z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem ulicznym, a przebudowa ul. Nowodworskiej w Wituni posiada już dokumentacje techniczną. To właśnie z mojej inicjatywy i po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr przebudowano już z chodnikami więcborskie ulice: Strzelecką, Stary Rynek, Strzelecką, Parkową, Słoneczną, Orlą, Dolną, Pomorską, Pocztową, Mickiewicza, Brzozową, Świerkową, Kwiatową, Wierzbową, Tartaczną i Cichą.

Również z mojej inicjatywy po licznych interwencjach w WINB i NIK zamontowano w mieście i gminie Więcbork setki lamp oświetleniowych na nieoświetlonych  ciemnych ulicach. Niebawem w 2020 roku po kolejnej skutecznej interwencji z mojej strony kolejne nowe słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym pojawia się na więcborskich ulicach Korczaka, Widokowej, Dworcowej, Al 600 - lecia, Szkolnej, Górnej oraz na ulicach Wincentego Witosa i Nowodworskiej w Wituni gmina Więcbork.

Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i regionu więcborskiego, a jeżeli ktoś mówi, że to mało to niech zrobi więcej, ja chętnie takiej osobie pogratuluję.

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski
Polonia Restituta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Ścieżki rowerowe widmo na DW 241 i 242 w Gminie Więcbork z obwodnicą Więcborka

28.11.2023

 

 

Ścieżki rowerowe widmo na DW 241 i 242 w Gminie Więcbork z obwodnicą Więcborka i chodnikiem przy ul. Gdańskiej przedmiotem moich skarg na bezczynność burmistrza na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Więcborka !

 

 

 

                                           Rada Miejska Więcborka

 

W uzupełnieniu mojej skargi na burmistrza Więcborka w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy DW 241 i 242 relacji Więcbork – Gabi Meble oraz Więcbork Runowo Krajeńskie, która będzie procedowana na Sesji Rady Miejskiej Więcborka 29. 11. 2023r. przedkładam dla Radnych Miejskich Więcbork stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych co czyni moją skargę za zasadną i obala kłamstwa wygłaszane medialnie i na sesjach, że Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego blokuję tą oczekiwaną przez mieszkańców Więcborka inwestycję !

 

Wnioskodawca

Tomasz Roman Bracka

 

Załącznik

Stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych. To samo stanowisko z załącznikiem wysłałem dziś e – puapem na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Więcborku.

 

To samo dotyczy kolejnej mojej skargi dotyczącej budowy Obwodnicy Więcborka dla której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała prawomocną decyzję środowiskową już 1 września 2023r. co do jej prawie 6 kilometrowego przebiegu stąd kolejna skarga na burmistrza Więcborka, który nie wydaje ostatecznej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji od 3 miesięcy ! To opóźnienie spowodowało, że ta inwestycja nie znalazła się w budżecie województwa kujawsko – pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na 2024r. !

 

Trzecia skarga dotyczy budowy oczekiwanego chodnika od hotelu Pod Koroną do ul. Pomorskiej w Więcborku przez mieszkańców Więcborka ale i już 10 lat temu przez Samorząd Mieszkańców Więcborka, którego byłem wówczas członkiem zarządu. Do dziś brak dokumentacji technicznej dla tej inwestycji z pozwoleniami na budowę co zablokowało wpisanie tej inwestycji do budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na 2024r. !

 

Obawiam się, ze jutro znowu usłyszymy na Sesji, że wszystko jest w porządku i znowu nie mam racji to taki standard odchodzącej Rady Miejskiej i jej burmistrza wygładzany przez jej płatne kadzielnice medialne od 9 lat. Niestety na tym tracą mieszkańcy, a Więcbork za ich  beznadziejnych rządów zwyczajnie umiera i się wyludnia bo perspektyw na lepsze jutro tiu bark. Nie tak to miało wyglądać wedle zapowiedzi przedwyborczych burmistrza i jego 13 radnych, którzy zdominowali 15 osobową Radę Miejską Więcborka do wiosennych wyborów samorządowych w 2024r. Naprawdę czas na głębokie zmiany w Więcborku i powstrzymanie tej agonii miasta i gminy Więcbork !

 

Przypominam, wszystkim, że już za 33 dni od 01. 01. 2023r. minimalna pensja za pracę w Polsce wzrośnie z obecnych 3600 złotych do 4300 zł za miesiąc pracy przy minimalnej stawce godzinowej za pracę 29,1 złotych To oznacza wzrost cen za materiały budowlane i pracę przy budowie w/w ścieżek rowerowych, chodników i obwodnicy o bynajmniej 20% i brak pieniędzy w kasach samorządowych na ich realizację ! Czy nad tym zastanowił się burmistrz Więcborka z jego personelem i radnymi ? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do jutrzejszej Sesji RM Więcborka.

 

Cały artykuł z zdjęciami i dokumentami w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu
 

 

Tomasz Roman Bracka

 

Wznowienie połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 i stacji PKP Więcbork !

28.11.2023

 

 

Wznowienie połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 i zakupu nowych pociągów pasażerskich dla pasażerskiej od 10 listopada 2023r linii kolejowej nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice !

 

 

To co już mówiłem z Krakowa 10 listopada 2023r. potwierdza w piśmie skierowanym na moje ręce 20. 11. 2023r. w imieniu Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego Dyrektor Departamentu Transportu województwa kujawsko – pomorskiego czyli 23 lata mojej walki o uratowanie LK nr 281 przyniosło właściwy efekt czyli wznowienie połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice.
 
 
Niebawem do tego w/w odcinka dołączy odcinek LK nr 281 od Kcyni do Gniezna mój wniosek w tej sprawie jest już procedowany przez Sejmik i Marszałka województwa wielkopolskiego w Poznaniu. To pozwoli uruchomić połączenia pasażerskie PKP na całym odcinku Magistrali kolejowej Portowej BIS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia budowanej lat 54 !
 
 
To było około 100 uchwał na przestrzeni minionych lat wydanych w tej sprawie na mój wniosek przez wszystkie samorządy miejskie gminne i powiatowe i sejmik województwa kujawsko pomorskiego w tym gronie jest również przez powiat sępoleński ale i Zarząd powiatu w Sępólnie krajeńskim. Te dokumenty i Uchwały znajdują się na moim fb ale i w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu
 
 
Dodam więcej 20 listopada 2023r. ruszyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na mój wniosek procedura zakupu pociągów pasażerskich dla pasażerskiej od 10 listopada 2023r linii kolejowej nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice. W załączeniu załączam ten dokument skierowany na moje ręce.
 
 
Przedstawiam Państwu Uchwałę NR LXII/864/23 Sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego  z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z wywalczoną przeze mnie nową pasażerską linią kolejową nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not. – Mrocza – Runowo Krajeńskie – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński – Chojnice, którą już oficjalnie ujawniam na załączonych mapach i rozkładzie czynnych pasażerskich linii kolejowych na pozycji nr 5 jako obowiązujący akt prawny w województwie kujawsko – pomorskim i w całej Polsce – http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-lxii86423-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-23-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-uchwalenia-aktualizacji-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbioroweg/
 
 
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego linia kolejowa nr 281 została wpisana do Wojewódzkiego Planu Transportu województwa kujawsko – pomorskiego na rzecz regionalnych przewozów pasażerskich PKP na odcinku: Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Sępólno Kraj – Kamień Kraj. – Chojnice.
 

Uchwała NR LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z wywalczoną przeze mnie Tomasza Romana Bracka po 23 latach walki nową pasażerską linią kolejową nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not. – Mrocza – Runowo Krajeńskie – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński – Chojnice, którą już oficjalnie od 10. 11. 2023r. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako prawomocny i obowiązujący akt prawny w Polsce i województwie kujawsko – pomorskim !

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6516 Ogłoszony: 26.10.2023

 

Uchwała nr LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6516/

 

Taki jest efekt końcowy mojej 23 letniej walki o uratowanie tej linii kolejowej nr 281 i stacji PKP Więcbork co właśnie wczoraj stało się faktem !
W załączeniu na filmie moje wystąpienie z pociągu IC w drodze do Krakowa i z Krakowa w Wigilię Narodowego Święta Niepodległości AD 2023r.
 

 

To co już mówiłem z Krakowa 10 listopada 2023r. potwierdza w piśmie skierowanym na moje ręce 20. 11. 2023r. w imieniu Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego Dyrektor Departamentu Transportu województwa kujawsko – pomorskiego czyli 23 lata mojej walki o uratowanie LK nr 281 przyniosło właściwy efekt czyli wznowienie połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice.
 
Niebawem do tego w/w odcinka dołączy odcinek LK nr 281 od Kcyni do Gniezna mój wniosek w tej sprawie jest już procedowany przez Sejmik i Marszałka województwa wielkopolskiego w Poznaniu. To pozwoli uruchomić połączenia pasażerskie PKP na całym odcinku Magistrali kolejowej Portowej BIS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia budowanej lat 54 !
 
 
To było około 100 uchwał na przestrzeni minionych lat wydanych w tej sprawie na mój wniosek przez wszystkie samorządy miejskie gminne i powiatowe i sejmik województwa kujawsko pomorskiego w tym gronie jest również przez powiat sępoleński ale i Zarząd powiatu w Sępólnie krajeńskim. Te dokumenty i Uchwały znajdują się na moim fb ale i w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu
 
 
Dodam więcej 20 listopada 2023r. ruszyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na mój wniosek procedura zakupu pociągów pasażerskich dla pasażerskiej od 10 listopada 2023r linii kolejowej nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice. W załączeniu załączam ten dokument skierowany na moje ręce.
 
 
Przedstawiam Państwu Uchwałę NR LXII/864/23 Sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego  z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z wywalczoną przeze mnie nową pasażerską linią kolejową nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not. – Mrocza – Runowo Krajeńskie – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński – Chojnice, którą już oficjalnie ujawniam na załączonych mapach i rozkładzie czynnych pasażerskich linii kolejowych na pozycji nr 5 jako obowiązujący akt prawny w województwie kujawsko – pomorskim i w całej Polsce – http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-lxii86423-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-23-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-uchwalenia-aktualizacji-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbioroweg/
 
 
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego linia kolejowa nr 281 została wpisana do Wojewódzkiego Planu Transportu województwa kujawsko – pomorskiego na rzecz regionalnych przewozów pasażerskich PKP na odcinku: Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Sępólno Kraj – Kamień Kraj. – Chojnice.
 

Uchwała NR LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z wywalczoną przeze mnie Tomasza Romana Bracka po 23 latach walki nową pasażerską linią kolejową nr 281 relacji: Kcynia – Nakło n/Not. – Mrocza – Runowo Krajeńskie – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński – Chojnice, którą już oficjalnie od 10. 11. 2023r. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako prawomocny i obowiązujący akt prawny w Polsce i województwie kujawsko – pomorskim !

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6516 Ogłoszony: 26.10.2023

 

Uchwała nr LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6516/

 

Taki jest efekt końcowy mojej 23 letniej walki o uratowanie tej linii kolejowej nr 281 i stacji PKP Więcbork co właśnie wczoraj stało się faktem !
W załączeniu na filmie moje wystąpienie z pociągu IC w drodze do Krakowa i z Krakowa w Wigilię Narodowego Święta Niepodległości AD 2023r.
 
 
Cały artykuł z zdjęciami i dokumentami w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu
 
 

 

 

Dziękujemy za wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości z Prezydentem RP

20.11.2023

 

 

 

 

Dziękujemy za wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Warszawie i 100 000 Marsz Niepodległości !

 

 

Dziękujemy za wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Warszawie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Premierem RP Mateuszem Morawieckim, Marszałkami Sejmu i Senatu RP, Wojskiem Polskim, Bractwami Kurkowymi RP, Policją i Narodem Polskim.

 

11 listopada obchodziliśmy w całej Polsce 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości !  Tego dnia minęło 21 lat od reaktywacji przeze mnie i 15 braci 291 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w  Więcborku, które przekształcił w  Stowarzyszenie 90 lat temu mój pradziadek Jan Bracka prezes KBS Więcbork, którego, jestem prezesem już 21 lat.

 

Dziękuję Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za zaproszenie mnie na Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Warszawie w którym wziąłem udział. Po tych uroczystościach uczestniczyłem z 100 000 patriotów w Marszu Niepodległości ulicami Warszawy. 

 

Dzień wcześniej 10 listopada 2023r. świętowałem w wigilię Narodowego Święta Niepodległości na Zamku Królewskim i w Katedrze Królewskiej na Wawelu w Krakowie w miejscu spoczynku Królów Polski, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Adama Mickiewicza, Gen. Władysława Sikorskiego i Sekretarza Króla Polski Biskupa Krakowskiego Kapelana Królowej Bony Księcia Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka oddając pokłon najwybitniejszym z Polaków. Zdjecia w galerii na mojej stronie tomaszbracka.eu oraz pełny artykół w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu
 
 
Niech żyje niepodległa, suwerenna, wolna Rzeczpospolita! Niech żyje naród polski! 
 
Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

 

Kolejne 7 999 962,00 złotych z Rządu Premiera Morawieckiego dla Więcborka !

05.11.2023

Koniec z ciemnościami na ulicach czyli włączenie wyłączonych latarni i 1200 nowych lamp ledowych w MiG Więcbork przy wsparciu finansowym w 95% ze strony Rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwocie 1 999 962,00 złotych !

 

Ogromne pieniądze z Rządu RP Prawa i Sprawiedliwości dla Więcborka w ramach o zatwierdzonego przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości Premiera Mateusza Morawieckiego VIII edycji Polskiego Ładu https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-8 o co osobiście prosiłem niedawno Premiera Morawieckiego w Katowicach. W tym katalogu jest też dodatkowe 6 000 000 zł dla Więcborka na kanalizację sanitarną i nowe ulice Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Zamkową i Rybacką w Więcborku !
 
 
Te inwestycje w MiG Więcbork są już zatwierdzone prawnie do realizacji i zabezpieczone finansowo w 95% przez Rząd w ramach zatwierdzonej przez Rząd Polski Prawa i Sprawiedliwości Premiera Mateusza Morawieckiego VIII edycji Polskiego Ładu https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-8    
     
 
W ramach tych pieniędzy z Rządu RP dla Więcborka nastąpi modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork, czyli wymiana drogich sodowych żarówek na 1200 lampami ledowymi i włączenie wszystkich wyłączonych latarni miejskich przy wsparciu finansowym w 95% ze strony Rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwocie 1 999 962,00 złotych !
 
 
Zatem koniec z ciemnościami na ulicach miasta i gminy Więcbork, a wyłączone latarnie miejskie do włączenia i to natychmiast panie Kuszewski ! Starczy obstrukcji czas ogłaszać przetarg i skonsumować przydzielone środki z Rządu RP w formie katu prawnego, który nikt uchylić nie może, ale to trzeba być po administracji i prawie jak ja by to zrozumieć, a nie po bankowości w sklepie z pędzlami ! Do dzieła burmistrzu i to natychmiast !
 

Tomasz Roman Bracka

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny AD 2023 w Więcborku

03.11.2023

 

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku

 

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku. W załączeniu film z przwdwczorajszych uroczystości na cmentarzu Parafialnym w Więcborku https://www.facebook.com/1828505442/videos/142007239004444/

 

Dobiegła też końca  zbiorowa Msza żałobna w Dzień Zaduszny w więcborskim kościele Katolickim z moim udziałem za Duszę mojej Mamy śp. Renaty Bracka, Pradziadka Jana Bracka współtwórcę II RP, za moją Matkę Chrzestną Reginę Bracka, Józefa Regimiana Hrabiego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka Sekretarza Króla Polski Augusta II Mocnego, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, prapradziadka Wojciecha Bracka, Księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka, Generała Majora Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, Bp Krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał tu swoją rezydencję prezydencką w II RP, Napoleona Bonaparte, który włączył Więcbork w 1807r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Przesława Grzymalitę herbu Grzymała z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową od 1087r., Anastazję Mróz, Bp Gdańskiego Karola Marię Spletta internetowego w Więcborku przez władzę komunistyczne w PRL, Piotra Lindeckiego Burmistrza Więcborka, Franciszka Kucharskiego Burmistrza Więcborka, Norberta Bracka, Bolesława Mróz, Joachima Bracka, Martę Bracka, ks Jana Wilmowskiego, Mirosławę Riedel, praprababcie Annę Bracka, Ryszarda Riedla, prababcię Franciszkę Bracka, Jerzego Riedel, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Albertynę Bracka, Henryka Bracka, Czesława Niemena, Konrada Bracka, Krzysztofa Krawczyka, Wilhelma Bracka, Tadeusza Nalepę, Urszulę Bracka, Ewę Bracka, Ulricha Franciszka Bracka, Georga Bracka, Katarzynę Bracka, Romana Bracka, Mikołaja Zebrzydowskiego, Barbarę i Andrzeja Strzelczyk i wszystkich moich znajomych, których nie ma już wśród żywych.

 

 

Ulica 28 Stycznia w Więcborku wybudowana

30.10.2023
Ulica 28 Stycznia w Więcborku wybudowana za 3 500 000 złotych w ramach wsparcia w 95 procentach z Polskiego Ładu Rządu PiS Premiera Mateusza Morawieckiego. Inwestycja powstała po licznych nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Krajeńskim wydanych na mój wniosek na rzecz jej budowy co właśnie dziś nastąpiło. 
 
Tomasz Roman Bracka

 

DW nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego przebudowana

30.10.2023
Witam z Runowa Krajeńskiego wsi Prezydenta II RP prof Ignacego Mościckiego, gdzie dobiegła końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB w Bydgoszczy przebudowa DW nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego  przy której powstanie ścieżka rowerowa.
 
Na wyremontowanej DW nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego ułożony został nowy asfalt i chodnik w Runowie Krajeńskim. Inwestycja jest w całości sfinansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
 

Tomasz Roman Bracka

 

Pociągi pasażerskie PKP wrócą na linie kolejową nr 281 i 135 letnią Stację PKP Więcbork

27.10.2023
Uchwała NR LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego” z wywalczoną przeze mnie Tomasza Romana Bracka po 23 latach walki nową pasażerską linią kolejową nr 281 relacji: Kcynia - Nakło n/Not. - Mrocza - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Chojnice, którą już oficjalnie po wczorajszej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako prawomocny i obowiązujący akt prawny w Polsce i województwie kujawsko - pomorskim !
 
 
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6516 Ogłoszony: 26.10.2023
 
 
Uchwała nr LXII/864/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
 
 
 


 

test