zarejestruj się   |    mapa strony   |
PL EN
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

Tomasz Bracka

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej. 

Pozdrawiam

Tomasz Roman Bracka

Wersja do druku

Aktualności

Polskie Sądy z Sądem Najwyższym porządkują rynek nielegalnych długów w Polsce

26.03.2017

Polskie Sądy z Sądem Najwyższym porządkują rynek nielegalnych długów w Polsce oraz bezprawnych kar finansowych operatorów telekomunikacyjnych !!!

Windykacja wszczęta na podstawie Bankowego Tytułu Wykonawczego się przedawnia – stwierdził Sąd Najwyższy. Wywraca to rynek handlu wierzytelnościami do góry nogami. Do tej pory sądy upierały się, że egzekucja wszczęta na podstawie BTE przerywa bieg przedawnienia. Wiele wypowiedzianych i sprzedanych przez banki kredytów nie trzeba w ogóle spłacać.

 

Uchwała Sądu Najwyższego może uratować setki, a nawet tysiące dłużników, którzy zaciągnęli kredyty bankowe i często z przyczyn losowych nie byli w stanie ich spłacać. Kłopoty mogą mieć za to firmy windykacyjne, które nabyły takie wierzytelności. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś nie spłacał kredytu, banki wypowiadały umowę i wszczynały egzekucję na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał go za niezgodny z Konstytucją. Tytuł przestał obowiązywać 1 sierpnia 2016 roku). Następnie prowadziły mniej lub bardziej udaną windykację. Jeśli w ciągu 3 lat nie udawało się ściągnąć należności, wierzytelność była sprzedawana firmom windykacyjnym.

 

— Do tej pory sądy powszechne przyjmowały, że nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie i prowadzenie egzekucji na podstawie BTE są czynnościami, które powodują przerwanie biegu przedawnienia — wyjaśnia mecenas Lech Obara ze „Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi”.

 

W maju Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która wywraca ten tok myślenia do góry nogami. Teraz ukazało się jej uzasadnienie. Jest druzgocące dla firm windykacyjnych i daje nadzieję setkom, jak nie tysiącom dłużników, którzy nie byli w stanie spłacić zaciągniętych kredytów.

 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny sprzeczny z konstytucją. TK uchylił przepisy Dług się przedawnia.

 

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/16, której uzasadnienie niedawno się ukazało, mówi wprost: czynności podejmowane przez bank na podstawie BTE nie przerywają biegu terminu przedawnienia dla firmy windykacyjnej, która tą wierzytelność nabyła. W tym wypadku, przedawnienie rozpocznie swój bieg od momentu wypowiedzenia umowy kredytowej i nastąpi równo po 3 latach. — Oznacza to, że sprzedane wierzytelności starsze niż 3 lata, niezależnie od wcześniejszych czynności banku, są już przedawnione i pozwany w sprawie sądowej założonej przez firmę windykacyjną może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia — mówi mecenas Lech Obara.

 

— Uchwała Sądu Najwyższego z pewnością pomoże w skutecznym podniesieniu zarzutu przedawnienia, odnoszącego się do roszczeń na podstawie wierzytelności zbytych przez banki po nadaniu BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), ale tak na prawdę nie musiała być wydana, bowiem z przepisów Kodeksu cywilnego wprost wynika, że przywilej egzekucji z BTE dotyczył tylko banków i żadne uprawnienia związane z BTE nie mogą być przenoszone na inny podmiot —Anna Stankiewicz — Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z portalem www.anuluj-dlug.pl.

 

Uchwała Sądu Najwyższego nie oznacza wprost, że zaciągniętych i wypowiedzianych kredytów nie trzeba spłacać. Mało tego, nie zniechęci ona firm windykacyjnych do kupowania i egzekwowania przedawnionych wierzytelności. — Nie można bowiem zapominać, jak działają i na czym bazują firmy windykacyjne. Jest to niewiedza dłużnika. Firmy windykacyjne kierują do sądu przedawnione roszczenia, licząc na brak obeznania prawnego dłużnika, jego bezczynność w sprawie bądź zaniechanie odbierania korespondencji sądowej — twierdzi mec. Lech Obara.

 

Kolejną sprawą są wyroki wydawane przez e-sąd w Lublinie na podstawie oświadczeń składanych przez firmy windykacyjne. — Samych nakazów z e-sądów, wydawanych tylko w oparciu o świadczenia strony powodowej bez weryfikacji dokumentów, było w 2015 r. podobno ok. 2.5 mln, z czego być może kilka lub kilkanaście procent mogło dotyczyć BTE, na który powołuje się podmiot inny niż bank — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

 

Co ciekawe, firma windykacyjna nie może do e-sądu w Lublinie zgłaszać przedawnionych roszczeń. Przynajmniej teoretycznie. Handlarze długami ukrywają jednak te fakty. — Niejako oszukują sąd, wskazując, że wierzytelność stała się wymagalna w chwili jej zakupu od banku. E-sąd nie bada prawdziwości twierdzeń firmy windykacyjnej, która nawet nie musi przedstawiać dowodów, automatycznie wydając nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym — mówi

 

2,5 roku więzienia dla komornika. Zapłaci też przedsiębiorcy
Niewiedza dłużników !!!

 

Jak wynika z informacji przekazanych przez mecenas Annę Stankiewicz współpracującą z portalem www.anuluj-dlug.pl, w ponad 90 procentach wierzytelności dochodzonych od tzw. dłużników przez firmy windykacyjne dotyczy roszczeń przedawnionych. — Samo roszczenie opiera się najczęściej na założeniu braku wiedzy rzekomego dłużnika, braku zachowania terminów zawitych, czyli sztywnych, przez rzekomego dłużnika oraz na braku doświadczenia sądu w tych sprawach, poprzez brak umiejętności dokonania prawidłowej wykładni przepisów albo braku ich znajomości oraz relacji przy udziale stron innych niż bank — mówi mec. Anna Stankiewicz — Malec.

 

Firmy windykacyjne bazują najczęściej na założeniu, że dłużnik nie ma wiedzy na temat roszczenia, a w związku z tym nie ma możliwości dotrzymania terminów, których zmienić się nie da. Nie bez winy są też sądy, które mają małe doświadczenie w rozpatrywaniu takich spraw. — Jak wynika z lektury wielu akt, sądy mają trudności w dokonaniu prawidłowej wykładni przepisów lub stosują mylnie przepisy nie mające w takich sprawach zastosowania. Zauważam także, że sądy nie dostrzegają lub dostrzegają lecz nie uznają relacji przy udziale stron innych niż bank – wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.


Można odzyskać pieniądze

 

Co mają robić osoby, które są nękane przez firmy windykacyjne i komorników, a których długi uległy już przedawnieniu? Przede wszystkim powinny dokonać analizy prowadzonego postępowania pod kątem wznowienia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. — Z mojej praktyki wynika, iż postępowania egzekucyjne dotyczące zasądzonych przedawnionych roszczeń, podlegają wznowieniu, wskutek czego postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a wznowione postępowanie ma swój finał na etapie postępowania wznowieniowego przed sądem w I instancji — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

 

Na tym nie koniec. Jeśli przed sądem udowodni się, że dług uległ przedawnieniu to firma windykacyjna będzie musiała oddać zabrane pieniądze. — Należności zajęte w toku egzekucji podlegają zwrotowi, a dłużnik, opierając się na podstawie zaprezentowanej m.in. w komentowanej uchwale, uwalnia się od skutków ponoszenia dochodzonej należności przez nabywcę wierzytelności od pierwotnego wierzyciela, którym był bank, bez powołania się na jakiekolwiek przywileje przysługujące bankowi — wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.

 

Sąd Najwyższy: kolejny kłopot dla windykatorów

 

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu.

 

kredyt_zabijaJeśli wyrok SN (II CSK 196/14) oznacza trwałą linię orzeczniczą może okazać się, że windykacyjne eldorado, w jakie zmieniono Polskę, zaczęło się cywilizować. Jednak trzeba pamiętać, że w naszym systemie prawnym nie istnieje pojęcie „precedensu” co oznacza, że inny skład Sądu Najwyższego nie musi podzielać niżej przedstawionego poglądu. Ponadto gros spraw będzie zakończonych na poziomie sądów okręgowych ze względu na wartość przedmiotu sporu (a ta liczona jest bez odsetek). Zgodnie bowiem z art. 398.2 § 1 kpc skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Miejmy jednak nadzieję, że przedstawiony niżej wyrok będzie respektowany również na samym dole polskiej hierarchii sędziowskiej.

 

Oto jego najważniejsze tezy:

 

– Czynnością przerywającą bieg przedawnienia przedsięwziętą w celu zaspokojenia roszczenia jest wniosek wierzyciela o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (por. art. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. III CZP 101/03 OSNC 2005/4/58, i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 276/04, niepubl.). Czynnością taką jest też niewątpliwie wniosek o wszczęcie egzekucji. Jest to bowiem czynność zmierzająca bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Wniosek o wszczęcie egzekucji wywoła zatem skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jednak o tyle o ile będzie pochodził od wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł egzekucyjny i na rzecz którego temu tytułowi została nadana klauzula wykonalności.

 

– Jeżeli w toku postępowania rozpoznawczego dojdzie do przelewu dochodzonej wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem pozwu pozostaje skuteczna w stosunku do cesjonariusza choćby nie wstąpił do procesu w charakterze strony. Cel postępowania rozpoznawczego zostaje bowiem zrealizowany wraz z wydaniem wyroku, a jego prawomocność rozciąga się na nabywcę rzeczy lub prawa. Za ugruntowany należy uznać pogląd, że art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma natomiast zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym.

 

– Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dojdzie do zawarcia umowy przelewu egzekwowanej wierzytelności to postępowanie egzekucyjne nie zmierza już do zaspokojenia wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł wykonawczy.

 

– Nabywając w toku postępowania egzekucyjnego wierzytelność objętą tytułem wykonawczym, cesjonariusz nie może korzystać z przerwy przedawnienia, jaką spowodował wniosek cedenta o wszczęcie egzekucji oraz że trwające, po dacie umowy przelewu, postępowanie egzekucyjne nie jest już postępowaniem wszczętym w celu zaspokojenia wierzyciela objętego tytułem wykonawczym.

 

– Nabywca wierzytelności, który przez umowę przelewu uzyskuje przecież jedynie prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, a nie uprawnienie do kontynuowania wszczętego wcześniej przez inny podmiot postępowania, powinien po uzyskaniu na swoją rzecz klauzuli wykonalności, wszcząć nowe postępowanie egzekucyjne. Dodać w tym miejscu można, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem powinien uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności, nadanie bowiem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności nie będącemu bankiem nie jest dopuszczalne (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r. nr 6, poz. 98).

 

– Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu (por. uchwałę SN z dnia 13 kwietnia 1988 r. III CZP 24/88, OSNC z 1989 r., nr 9, poz. 138).

 

Również w sprawach bezprawnych kar operatorów telekomunikacyjnych zabrały głos polskie Sądy uznając te praktyki telekomunikacyjnych operatorów za niedozwolone i bezprawne !!!

 

W sprawie usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczeniu usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to, iż zastosowanie do takich umów ma także art. 751 kodeksu cywilnego, który dla roszczeń przedsiębiorców o zapłatę wynagrodzenie ustanawia 2-letni termin przedawnienia.

 

Reasumując operatorzy telekomunikacyjni nie mogą nakładać kar finansowych dla swoich klientów. Prawo zezwala operatorom telekomunikacyjnym zaledwie na naliczanie odsetek za zaległe rachunki !!! To oznacza, że wszyscy, którzy zapłacili bezprawne kary za zerwanie umów z operatorami telekomunikacyjnymi mają prawo wystąpić na drogę sądową o ich zwrot z odsetkami.

 

– Tomasz Bracka
– tvp.info

Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku !!!

14.03.2017

Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku dobiegła końca !!!

Przed chwilą zakończyła się XXIX nadzwyczajna sesji Rady Miejskiej Więcborka na której przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork !!! W dokumencie uwzględniono gazyfikacje ziemna miasta i gminy Więcbork, budowę obwodnicy Więcborka, uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w mieście i gminie Więcbork. Studium zawiera budowę kolejnych wiatraków, utworzenie stref przemysłowych oraz uruchomienie w Sypniewie Ministerialnej Szkoły Rolniczej, która zacznie działać od stycznia 2018 r.

 

Dokument przewiduję ustanowienie nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w w Więcborku oraz strefy ekonomiczno – przemysłowe w mieście i gminie Więcbork, ze wskazaniem rozwoju turystycznego, drogowego, budowlanego i przemysłowego w mieście i gminie Więcbork.

 

Prace nad przyjęciem w/w dokumentu o który zabiegałem jeszcze u burmistrza Toczki trwały ponad siedem lat i dobrze, że się w końcu zakończyły !!! To pozwoli realizować w/w inwestycje o które również skutecznie zabiegałem od lat !!! Dzisiejsza uchwała Rady Miejskiej w Więcborku stałą natychmiast po przegłosowaniu obowiązującym aktem prawnym w mieście i gminie Więcbork !!!

 

Tomasz Bracka

Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Katastrofa ekologiczna i rżnięcie drzew w Wiecborku !!!

14.03.2017

Wielkie rżnięcie drzew na promenadzie w Więcborku

Mieszkańcy Więcborka są oburzeni po wielkim okaleczeniu kilkunastu drzew na Promenadzie w Więcborku !!! Trzeba być wyjątkowym sadystą by dopuścić się takiego barbarzyństwa !!! To rżnięcie drzew na promenadzie w Więcborku wykonano by zrobić dobrze kilku wędkarzom PZW Więcbork !!! Stanicę PZW postawiono na koszt podatników z RP i UE przy ulicy Potulickich w Więcborku w której zamarło życie od uroczystego otwarcia !!!

 

To nie pierwsza przypadek dewastacji w Więcborsku. Rok temu burmistrz zgodził się na wyrąb zdrowych drzew przy Rolniku i przy szpitalu. Jeszcze wcześniej wyrąbano zdrowe drzewa na więcborskim Rynku i przy linii brzegowej jeziora więcborskiego młyńskiego !!!

 

Od poczęcia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku zabrakło woli i determinacji by podjąć prace dendrologiczne i lecznicze obumierającego kilkuset letniego buka w lasku miejskim w Więcborku, okaleczonego piłami idiotów z Urzędu Miejskiego w Więcborku w latach 90 – tych minionego stulecia !!!

 

Idąc linią brzegową nielegalnej prawnie więcborskiej promenady, widać kolejne zaznaczone do wyrębu liczne drzewa !!! Wzywam was radni bezradni i władzo miejska Więcborka opamiętajcie się !!! Starczy wyrębów i okaleczeń zdrowych drzew w Więcborku w rozpoczynającym się okresie lęgowym ptaków !!! Dlaczego wobec tego barbarzyństwa milczy Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku !!! Czy ten pseudo Krajeński Park Krajobrazowy został stworzony dla etatów, czy ochrony przyrody oto jest pytanie !!!

 

Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Czas na zmianę komunistycznych ulic w Więcborku !!!

12.03.2017

Rada Miejska Więcborka z Burmistrzem bezprawnie celebruje komunistycznych zbrodniarzy w nazwach więcborskich ulic pomimo całkowitego zakazu oraz zwrotu wszystkich kosztów związanych z tymi zmianami przez Skarb Państwa RP !!! Pomimo upływu ponad pół roku od wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej w Polsce, na więcborskich ulicach nadal straszą komunistyczni patroni ulic i komunistyczne duchy Wandy Wasilewskiej oraz tablice na budynkach publicznych i przy szkołach!!!

 

W przypadku dalszej opieszałości Rady Miejskiej Więcborka i władz miejskich w tej sprawie, decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z ustawą nazwę ulicy, budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej podejmie wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też miał prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, po czym zlikwiduje komunistyczną ulicę i nada nową z urzędu, ro samo dotyczy innych obiektów w tym patronów szkół itp !!!

 

To oznacza koniec komunistycznych nazewnictw, patronów, obelisków i reliktów w Więcborku oraz w całej Polsce. To samo dotyczy komunistycznych ustaw, dzieł naukowych, poezji i prozy. Co na to komitet noblowski, który nadał Nobla dla Wisławy Szymborskiej, która w swoich wierszach nazywa Stalina Adamem naszych czasów. Podobna rzecz dotyczy konfidenta SB z Solidarności noblisty Bolka patrona więcborskiego gimnazjum.

 

W Więcborku znikną następujące ulice: Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, I Armii Wojska Polskiego, I AWP, Mieczysława Wągrowskiego, Franciszka Zubrzyckiego, BOWiD, Wyzwolenia i 28 Stycznia. W Sypniewie zniknie komunistyczna ulica 28 Stycznia nadana na cześć wkroczenia sowieckich bandytów do wsi w 1945 r. !!!

 

Oprócz komunistycznych nazw do wymiany w Więcborku jest wiele ulic bez nazw, co jest prawnie i ustawowo niedopuszczalne. Tam do dawna należy nadać nazwy ulicą. Podobna sytuacja jest w Wituni, Runowie i Sypniewie. Zatem do dzieła radni bezradni wobec tego naruszenia prawa od 27 lat III RP.

 

Wiele lat zabiegałem o to w naszym mieście jednak postkomunistyczne władze miejskie i radni przez 28 lat III RP chronili swoich komunistycznych idoli przy wsparciu usłużnych redakcji i mediów. Jednak teraz lokalni postkomuniści to, już tylko mogą sobie zaśpiewać ,, ale to już było i nie wróci więcej” gdyż wojewoda ich wyręczy już, we wrześniu 2017 r. bo do tego czasu mają czas dokonać samodzielnie te zmiany !!!

 

To co się u nas dzieje w tej sprawie woła o pomstę do nieba, uniki i kombinacje radnych i władz miejskich w tej sprawie obrażają nawet ich inteligencje. IPN Bydgoszcz, Gdańsk i Warszawa już za czasów burmistrza Toczki zajął stanowisko w tej sprawie i wykazał w/w komunistyczne ulice w Więcborku i Sypniewie do wymiany !!!

 

Od wrześnie 2016 roku są pieniądze Rządowe na te wszystkie zmiany również dla mieszkańców Więcborka !!! Zatem pytam na co czeka burmistrz Kuszewski i Rada Miejska Więcborka i jakim prawem łamią prawo w tej sprawie, a w Święto Żołnierzy Wyklętych robią sobie obłudną kampanie na grobach Żołnierzy Wyklętych i Sybiraków, których mordowali i osadzali w wiezieniach ich komunistyczni idole z więcborskich ulic i obelisków !!! Na co czekacie Rado Miejska Więcborka i Panie burmistrzu, aż skończą się pieniądze i ludzie sami z samorządem gminnym będą musieli za te zmiany zapłacić !!!

 

Tomasz Bracka

test