zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
nasza-klasa
ďťż
Gazeta Więcborska

Witam na stronie ...

Tomasz Bracka

Witam na mojej oficjalnej stronie. Na stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje związane z moją osobą i naszym regionem.

Pozdrawiam

Tomasz Bracka

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

26 000 000 złotych na 4 kilometrową obwodnicę Więcborka !!!

08.02.2017
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Powyższe stanowisko potwierdza 27. 01. 2017 r. w oficjalnym piśmie nr OR-II-P.1510.1.2.2017 skierowanym na moje ręce sekretarz Województwa Kujawsko Pomorskiego pan Marek Smoczyk. Wobec powyższego niema już żadnych przeszkód prawnych i finansowych by jeszcze dziś burmistrz Więcborka i radni miejscy rozpoczęli pracę projektowe i techniczne związane z budową obwodnicy Więcborka oczekiwanej przez mieszkańców Więcborka !!! Poruszany w piśmie temat gazyfikacji ziemnej już został rozwiązany po mojej skutecznej interwencji w Ministerstwie Energii i Polskiej spółce Gazownictwa, która wykona tą inwestycje z własnych środków do 2020 roku o czym piszę precyzyjnie w poprzednim artykule. Poruszany dokument w dziale galeria Więcbork i okolice. Tomasz Bracka

Regularne pociągi wrócą na LK 281 i stacje PKP Więcbork !!!

06.02.2017
Po moich skutecznych interwencjach, u Pani Premier RP Beaty Szydło, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Sejmie RP, UTK i PKP SA, oznajmiam, że w Planie Transportowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa została ujęta linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku, jako uzupełniająca linia kolejowa w ramach regularnych przewozów międzynarodowych i regionalnych PKP PLK SA !!! To oznacza codzienne przewozy pasażerskie PKP na stacji PKP Więcbork po rewitalizacji linii kolejowej Nr 281 !!! Dnia 9 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Znowelizowany dokument określa m.in. docelowy kształt siatki połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych w Polsce w scenariuszach podstawowym oraz pożądanym. W tej sieci połączeń jest ujęta LK Nr 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!! Mapę załączam w dziale galeria PKP !!! Reasumując skuteczność moich działań na rzecz wznowienia regularnych połączeń kolejowych na stacji PKP Więcbork potwierdza powyższa decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa wywołana po moich wieloletnich staraniach w tej sprawie za co uprzejmie dziękuję Pani Premier i Panu Ministrowi !!! Na marginesie dodam, że po mojej skutecznej interwencji budynek dworca PKP Więcbork doczeka się latem 2017 roku nowego dachu i elewacji na koszt PKP SA !!! Tomasz Bracka

Miasto i gmina Więcbork będzie ponownie zgazyfikowane !!!

02.02.2017
Miasto i gmina Więcbork będą ponownie zgazyfikowane wynika to z akceptacji moich wniosków w tej sprawie przez Ministra Energii i Pomorską Spółkę Gazownictwa w Bydgoszczy !!! Wieloletnie działania w tej sprawie z mojej strony w Polskiej Spółce Gazownictwa, Ministerstwie Energii, a ostatnio u pani Premier Beaty Szydło, przyniosły zamierzony efekt końcowy w postaci wpisania na Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej Polski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork !!! Decyzja zapadła zatem inwestycji ma szansę na dofinansowanie środkami unijnymi. Zabezpieczenie wymaganej puli finansowej dla gazyfikacji miasta i gminy Więcbork nastąpi po oszacowaniu na daniach wartości tej inwestycji przez Radę Techniczno - Ekonomiczną Polskiej Spółki Gazownictwa. Inwestycja obejmuję budowę rurociągu gazowego relacji Nakło n/Not - Mrocza - Więcbork - Sępólno Kr. oraz gazyfikacje miasta i gmin Więcbork. Głowna rozdzielnia gazu ziemnego dla miasta Więcbork będzie się mieścić w Wituni, natomiast przekroje i średnice rur gazowych będą rozwojowe czyli większe by w przyszłości można było przyłączyć kolejnych odbiorców prywatnych i kolejne zakłady pracy. Stanowisko powyższe załączam w oficjalnym piśmie skierowanym na moje ręce Tomasza Bracka przez Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z. o. o. nr pisma PSG-W800/DR/ROKR/TB1/2017 z dnia 11. 01. 2017 r. Kolejny dokument to pismo Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia 03. 09. 2015 r. skierowany do mnie w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcbork i wpisanie na mój wniosek przez Polską Spółkę Gazownictwa, gazyfikacji miasta Więcbork do projektu aktualizacji planów rozwoju na lata 2014 - 2020 r. oraz do planu inwestycyjnego na lata 2016 - 2018 r. Zatem jak wynika w prost z dokumentów już zapadły kluczowe decyzje w Polskiej Spółce Gazownictwa w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcborka !!! Zapewniam państwa na 100%, że miasto Więcbork, będzie w całości zgazyfikowane od 2020 r. !!! Ja swoich słów dotrzymuje i chcę wierzyć, że władzę miejskie Więcborka nie będą utrudniać Polskiej Spółce Gazownictwa w realizacji tego zadania i okażą szeroką życzliwość w trakcie przygotowań i realizacji tej największej w historii Więcborka inwestycji proekologicznej. Reasumując moja wieloletnia skuteczność i determinacja w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork przyniosła zamierzony efekt i teraz już chyba nikt niema złudzeń, że lokalni politykierzy do piet mi nie dorastają, a jeszcze niedawno tak wiele mieli o mnie do powiedzenia !!! Również poparcie mnie przez tak wielu wyborców w wyborach do Sejmu RP w 2015 r i pokonanie przeze mnie 155 kontrkandydatów w wyborach parlamentarnych nie było przypadkiem. Natomiast moja skuteczność od lat pokazuje, że oddane na mnie głosy wyborców to była trafna decyzja, która uplasowała mnie w gronie obecnych 50 najpopularniejszych polityków z byłego województwa bydgoskiego. Wartość inwestycji gazowej dla miasta i gminy Więcbork oscyluję w granicach miliarda złotych i w całości zostanie pokryta środkami Rządowymi UE i Polskiej Spółki Gazownictwa !!! Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych trzech latach do 2020 roku !!! Obok inwestycji kolejowych i drogowych w mieście i gminie Więcbork jest to kolejny wielki mój sukces, który dedykuje wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Więcbork oraz z ościennych powiatów dla których właśnie to zrobiłem by cywilizacja ponownie dotarła do naszych miast i wsi !!! Oczywiście zawsze wszelkie moje sukcesy dedykuje mojemu pradziadkowi Janowi Bracka i staram się jak mogę kontynuować jego dzieło w różnych segmentach politycznych, stowarzyszeniowych i prospołecznych !!! Przy okazji pragnę podziękować publicznie Pani Premier Beacie Szydło i Ministrowi Energi oraz Polskiej Spółce Gazownictwa, za akceptacje moich wniosków sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork i oczekuję na jak najszybsze rozpoczęcie tej oczekiwanej przez mieszkańców Więcborka inwestycji !!! Tomasz Bracka

Współtwórca II RP Jan Bracka zmarł 9 maja 1938 r. !!!

28.01.2017
W związku obrzydliwymi pomówieniami Piotra Pankanina w jego brukowcu pod moim adresem i mojego pradziadka wyjaśniam, że mój Pradziadek Jan Bracka zmarł 9 maja 1938 roku, zatem nie mógł posiadać sklepów w Więcborku w 1941 roku !!! Jan Bracka był obywatelem Polskim narodowości Polskiej jak cała moja rodzina, świadczą o tym dokumenty urzędowe i wojskowe z tamtych lat zamieszczone poniżej w gazecie więcborskiej. Urojeniami medialnymi Pana Pankanina musi zająć się lekarz psychiatra !!! Miejsce Pamięci Narodowej ustanowione na grobie Jana Bracka, zostało ustanowione w uznaniu zasług na rzecz budowy Polski w II Rzeczypospolitej Polskie na terenie miasta i gminy Więcbork co jest oczywiste i bezdyskusyjne. To Jan Bracka udostępnił odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej w 1920 roku własne domy na Urząd Miejski Miejski i Pocztę Polską w Więcborku, dokumenty zamieszczam poniżej !!! To Jan Bracka tworzył Polski Zarząd Miasta Więcbork od 1920 do 1938 r. do samej śmierci czyli 9 maja 1938 r. Był też radnym miejskim Więcborka pierwszej kadencji odrodzonej II RP. To właśnie Jan Bracka udostępnił własne mieszkanie na ul. Rynek 12 w Więcborku burmistrzowi Więcborka Piotrowi Lindeckiemu z którym przez 18 lat budował polskość na tym terenie jako członek zarządu i władz Więcborka z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego !!! To właśnie Jan Bracka odtworzył i przekształcił w Stowarzyszenie najstarszą więcborską Polską 285 letnią organizacje militarną czyli Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku, stając się jej pierwszym i długoletnim prezesem od 1933 r. do samej śmierci 9 maja 1938 r. To właśnie Jan Bracka tworzył Polskie Kupiectwo w Więcborku będąc założycielem i członkiem zarządu Towarzystwa Samodzielnych Polskich Kupców w Więcborku. To właśnie Jan Bracka był założycielem i sekretarzem kolejnej Polskiej organizacji patriotycznej w Więcborku czyli Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Więcbork. To nikt inny jak Jan Bracka współtworzył liczne organizacje katolickie w Więcborku i łożąc duże pieniądze na rozbudowę więcborskiego kościoła katolickiego w okresie międzywojennym !!! To w trakcie 18 letnich rządów Jana Bracka w II RP w zarządzie miasta Więcbork podlegającego wówczas pod Rząd RP Jan Bracka przyczynił się do rozkwitu Więcborka i okolic oraz do powstania na przedmieściach Więcborka Rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego czy też doprowadził do wybudowania z władzami miasta nowej szkoły powszechnej obecnie Gimnazjum przy Al 600 – lecia !!! To za jego prezesury lasek bracki w Więcborku tętnił życiem kulturalnym, patriotycznym i brackim i krzewił polskość na tym terenie po latach zaborów !!! To są owoce pracy pradziadka Jana Bracka, za które miał pogrzeb państwowy w II RP jakiego miasto Więcbork dotąd nie widziało poniżej opis tego pogrzebu w gazecie sępoleńskiej z 1938 r. Jak podaje gazeta sępoleńska z 18 maja 1938 r. za trumną Jana Bracka 13 maja 1938 roku podążały wszystkie więcborskie organizacje duchowne i świeckie w skład których wchodziła więcborska rezydencja Prezydenta RP, którą reprezentował na pogrzebie sam Prezydent RP Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły, były też władze miejskie i powiatowe !!! To właśnie za te zasługi Jan Bracka został uhonorowany tak uroczystym i wielkim pogrzebem z asystą pięciu Księży Katolickich pod przewodnictwem proboszcza i dziekana Jana Wilmowskiego z rzeszą tysięcy mieszkańców Więcborka i okolic, bo żegnano wielkiego Polskiego patriotę Jana Bracka, a nie kundla medialnego na którego pogrzeb pies z kulawą nogą nie przyjdzie !!! To właśnie za te zasługi trzy lata temu ustanowiono na mogile Jana Bracka ponownie Miejsce Pamięci Narodowej jak w czasach II RP. W ocenie kapituł wojewódzkich i krajowych, które o tym orzekły śp. Jan Bracka spełnił wszystkie niezbędne wymogi prawne i ustawowe by Jego mogiła i miejsce spoczynku stało się Miejscem Pamięci Narodowej RP za to wszystko dobro, które uczynił dla Polski Więcborka i Polaków w trakcie swojego uczciwego i pracowitego życia !!! Tylko psychopata i despota medialny może podważać tak wielkie zasługi Współtwórcy II RP Jana Bracka, któremu do pięt i nigdy nie dorośnie !!! Wyjaśniam przy okazji, że w czasie wojny Polacy mogli prowadzić sklepy i gospodarstwa rolne na terenie Więcborka, pisze o tym precyzyjnie w dziale o II Wojnie Światowej profesor Włodzimierz Jastrzębski w Monografii Więcborka z 1993 r. wydanej przez UM Więcbork. Wyjaśniam, za Monografią Więcborka z 1993 r. że w czasie II Wojny światowej Więcbork należał do powiatu sępoleńskiego, a nie złotowskiego !!! Nadmieniam, że moja rodzina ratowała życie i pomagała wielu Polakom w trakcie II Wojny Światowej świadczą o tym zeznania adwokata Jana Holka i innych, którym uratowali życie. To właśnie w czasie okupacji hitlerowskiej Ringel kat z Karolewa chciał zabić mojego dziadka Henryka Bracka za pomoc Polakom krzycząc zabije cie Polska świnio strzelając do niego w naszym domu, dowód akta rehabilitacji całej mojej rodziny po II Wojnie światowej przez Sądy PRL, gdzie w prost Sąd wyrokuje na podstawie zeznań dziesiątków świadków, że cała moja rodzina w czasie okupacji hitlerowskiej zachowała polskość i działała na rzecz państwa Polskiego i polaków w tym trudnym okresie !!! Natomiast moje i mojej rodziny nazwisko Bracka odmienia się w brzmieniu: Bracki, Brackiego, Brackich. Jak zeznają świadkowie u nas w domu ukrywano ludzi i słuchano audycji alianckich za co groziła śmierć, samo posiadanie radia było zabronione. To moja rodzina świadczyła setkom Polaków zabronioną przez okupanta hitlerowskiego pomoc żywnościową za co groziła śmierć bo żywność byłą wówczas reglamentowana !!! Na marginesie dodam, że moja rodzina jak wielu Polaków walczyła w kampanii wrześniowej 1939 r. a mój dziadek Henryk Bracka walczył z bratem Konradem w armii Polskiej Gen Wł. Andersa między innymi w walkach o Monte Casino w 1944 r. za co komuniści z PRL nazwali ich przestępcami. Ta sprawa została już prawomocnie przesądzona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Wyrokach, gdzie Sądy bez wahania stwierdził, że cała moja rodzina o nazwisku Bracka była obywatelstwa i narodowości Polskiej !!! Wobec powyższego wszelkie pomówienia względem mojej zmarłej rodziny spotkają się z procesami sądowymi o zniesławienie !!! Trzeba być wyjątkowym skurwielem i degeneratem by pastwić się za pomocą kłamstwa i urojenia nad zmarłymi tylko chory psychicznie półgłówek może coś takiego zrobić !!! Proponuje by autor pomówień spojrzał na swój postkomunistyczny życiorys w PRL i na całokształt swojego życia i wtedy niech położył na szali sprawiedliwości swoje ciężkie grzechy zanim zacznie niczym hiena cmentarna kąsać nieżyjących, którym do pięt nie dorasta !!! Nadmieniam, że zawsze byłem przeciwnikiem faszyzmu i komunizmu, co wielokrotnie podkreślałem w moich wywiadach, felietonach i w życiu publicznym, gdyż oba systemy totalitarne wraz z hitlerowskimi i komunistycznymi i ich obozami zagłady uważam za barbarzyństwo i zło, które nigdy więcej nie może się powtórzyć !!! Również moja rodzina była przeciw tym totalitaryzmom w których wbrew ich woli przyszło im żyć, jak milionom zniewolonych Polaków !!! Nigdy też nie nazwałem faszystowskich czy komunistycznych obozów zagłady Polskimi obozami pamiętaj o tym Pankaninie i więcej takich słów nie używaj bo trafisz ponownie do wiezienia !!! Natomiast moje zasługi na rzecz wolności Polski i obrony praw człowieka w PRL i III RP, oraz wyższe wykształcenie i iloraz inteligencji nie pozwalają mi schodzić do rynsztokowego poziomu tego pana, wiec na tym zakończę. dokumenty i zdjęcia w gazecie więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu Tomasz Bracka
test